Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 huyện Lâm Hà
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Lâm Hà

 

I. SẢN XUẤT NÔNG LÂM THỦY SẢN:

1. Nông nghiệp:

1.1. Trồng trọt:

* Cây hàng năm:

+ Cây lúa: Diện tích lúa Đông Xuân gieo sạ là 707,4 ha, giảm 12,9% (-104,6 ha) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa tiếp tục giảm là do bà con chuyển đổi sang trồng cây dâu tằm và chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 35 tạ/ ha, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước, do một số diện tích thiếu nước vào thời kỳ lúa đang trổ bông nên tỷ lệ hạt lép nhiều, ước năng suất giảm.

+ Một số cây hàng năm khác:

- Cây bắp: Ước hết tháng 6 thực hiện gieo trồng 550,4 ha, giảm 26,5% so cùng kỳ 2019. Trong đó vụ Đông Xuân đã kết thúc thu hoạch 30,4 ha, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 42 tạ/ ha, tăng 1% so cùng kỳ năm trước. Cây bắp trên địa bàn huyện chủ yếu trồng xen canh cây cà phê và một số địa phương như Đan Phượng, Tân Thanh, Liên Hà trồng ở diện tích đất ven sông. Tuy nhiên những năm gần đây cà phê đã đi vào thu hoạch ổn định nên diện tích bắp giảm mạnh.

- Cây rau, đậu, hoa các loại: Diện tích cây rau ước 6 tháng đầu năm thực hiện 1.050 ha, tăng 9,9% so cùng kỳ; cây đậu thực phẩm gieo trồng 59,7 ha, bằng 81,1% so cùng kỳ; cây hoa các loại 160,7 ha, tăng 5,9% so cùng kỳ. Ước hết tháng 6 diện tích rau thu hoạch là 796 ha, năng suất thu hoạch bình quân là 175 tạ/ ha, tăng 1,6% so với cùng kỳ; cây đậu thực phẩm thu hoạch 43,7 ha, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt 11,1 tạ/ ha, giảm 1,8%; cây hoa các loại thu hoạch 115,7 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 42.346,2 ngàn bông, tăng 5,1% so cùng kỳ năm trước.

* Cây lâu năm:

Tổng diện tích cây lâu năm toàn huyện 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 46.001,8 ha, tăng 0,2% so cùng kỳ.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện chủ yếu là chuối, mít, bơ, sầu riêng, cam và cây chanh dây; hiện nay có thêm cây thanh long đang được trồng nhiều tại xã Nam Hà. Diện tích cây ăn quả các loại toàn huyện có 2.214,6 ha, tăng 9,6% so cùng kỳ. Diện tích trồng mới ước 6 tháng đầu năm đạt 250 ha, bằng 66% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch cây ăn quả các loại ước đạt 7.400 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ 2019.

- Cây hồ tiêu: Tổng diện tích cây tiêu toàn huyện có 380 ha, giảm 1,1% so cùng kỳ. Gía tiêu vẫn ở mức thấp nên một số diện tích tiêu không đạt năng suất đã được bà con nông dân phá bỏ và chưa có thêm diện tích trồng mới.  Sản lượng thu hoạch ước đạt 1.361,6 tấn, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Cây cà phê: Tổng diện tích cây cà phê toàn huyện ước đạt 39.880 ha, giảm 1% so cùng kỳ (-394 ha). Diện tích cà phê giảm do bà con nông dân phá bỏ diện tích cà phê xen với cây ăn quả, chủ yếu là mắc ca, bơ và sầu riêng, khi những loại cây này đã đi vào kinh doanh ổn định; ngoài ra cây cà phê già cỗi cũng được chuyển đổi sang diện tích cây ăn quả khác, điển hình là cây thanh long (chủ yếu ở địa bàn xã Nam Hà), dâu tằm, rau, hoa các loại. 6 tháng đầu năm chuyển đổi tái canh ước thực hiện 660 ha (ghép cải tạo 350, trồng tái canh 310 ha), so với cùng kỳ năm trước bằng 75,7%.

- Cây chè: Tổng diện tích chè toàn huyện 191,1 ha, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 990 tấn, so cùng kỳ năm trước giảm 0,7%.

- Cây dâu tằm: Diện tích hiện có ước đạt 3.208,5 ha, tăng 6,6% so cùng kỳ. Diện tích trồng mới ước thực hiện 200 ha. Giá kén tằm mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức tương đối cao nên diện tích dâu vẫn được mở rộng. Sản lượng thu hoạch lá dâu ước tính 6 tháng đầu năm đạt 38.500 tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

1.2. Chăn nuôi:

Tồng đàn trâu ước đạt 390 con, tăng 0,5%; đàn bò 8.200 con, tăng 3,9%; đàn heo toàn huyện 86.872 con, giảm 20% và đàn gia cầm các loại là 960 ngàn con, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh hưởng từ dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2019 làm cho công tác tái đàn gặp khó khăn do heo giống khan hiếm.

2. Lâm nghiệp:

6 tháng đầu năm, tình hình vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng liên tục xảy ra. Phát hiện 34 vụ vi phạm, trong đó: Phá rừng trái pháp luật 19 vụ, diện tích 2,5 ha; khai thác rừng trái phép 6 vụ, khối lượng gỗ 31 m3; vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng 1 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 1 vụ; mua bán, cất giữ lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 6 vụ, vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 1 vụ.

            3. Thủy sản:

Tổng sản lượng thủy sản toàn huyện ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 940,8 tấn, giảm 19,6% so cùng kỳ (tương ứng giảm 228,9 tấn). Trong đó thủy sản khai thác 1,1 tấn, giảm 18,5%; thủy sản nuôi trồng 939,7 tấn, giảm 19,6% (tương ứng giảm 228,7 tấn).

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG, VỐN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ:

1.     Sản xuất CN – TTCN:

Giá trị sản xuất CN - TTCN ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 157.965,1 triệu đồng theo giá 2010, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo giá hiện hành ước đạt 250.338,5 triệu đồng, giảm 11,6%.

Giá trị sản xuất CN – TTCN ước 6 tháng đầu năm 2020 giảm nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện việc giãn cách xã hội làm cho các hoạt động sản xuất bị ngưng trệ, thị trường tiêu thụ thu hẹp, sản phẩm tiêu thụ giảm.

2. Xây dựng, vốn đầu tư:

* Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước 6 tháng năm 2020 đạt 568.360 triệu đồng (giá 2010) tăng 4,8% so cùng kỳ năm trước. Theo giá thực tế đạt 835.670 triệu đồng, tăng 7,2% so cùng kỳ 2019.

            Gía trị sản xuất ngành xây dựng tăng thấp, trong đó gía trị các công trình nhà ở chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 353.690 triệu đồng. Giá nông sản cà phê, kén tằm giảm làm giảm nguồn thu nhập của hộ gia đình; ngoài ra thực hiện việc giãn cách xã hội để ứng phó với dịch bệnh Covid – 19 cũng ảnh hưởng tới việc huy động nguồn nhân lực cho ngành xây dựng.

* Vốn đầu tư: Ước vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 2020 là 85.477 triệu đồng, tăng 19,2% so năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh ước thực hiện 31.527 triệu đồng, giảm 24,2%; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện là 53.950 triệu đồng, tăng 79,2%. Nguồn vốn ngân sách cấp huyện năm 2020 được bố trí tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước nên ước tiến độ thực hiện tăng cao. Các doanh nghiệp, chủ thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kể cả các công trình chưa được phân bổ vốn để hoàn thành trước mùa mưa bão.

3. Thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, ảnh hưởng việc giãn cách xã hội và giá nông sản cà phê, kén tằm đều giảm so với cùng kỳ.

III. THU CHI NGÂN SÁCH:

Ước 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt 108.218 triệu đồng, tăng 21,1% so cùng kỳ, đạt 50,8% kế hoạch năm 2020. Trong đó thu phí, lệ phí ước đạt 60.941 triệu đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; thu nhà đất ước đạt 40.228 triệu đồng, tăng 66,3%.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm là 411.660 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch, tăng 10,5% so cùng kỳ. Trong đó chi XDCB 66.420 triệu đồng, tăng 18,9%; chi thường xuyên 345.240 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

            IV. VĂN HÓA – XÃ HỘI:

1.     Y tế:

Ước tính 06 tháng đầu năm, tổng số lượt người khám bệnh đạt: 100.782 lượt người, giảm 9,6% so cùng kỳ năm trước; tổng số lượt người điều trị là 4.052 người, giảm 18,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó số lượt người điều trị nội trú là 3.289 người giảm 22,7% so cùng kỳ năm trước; Số trẻ em tiêm đủ vắcxin là 1.044 trẻ, tăng 20,6% so cùng kỳ năm trước. Cỏc số liệu về khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm hầu hết giảm so cùng kỳ năm 2019. Nguyờn nhân là do nguy cơ lây nhiễm cao của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, các trường học được nghỉ từ giữa tháng 2, các đơn vị, doanh nghiệp cho người lao động làm việc tại nhà, tuyên truyền người dân ít di chuyển và đến những nơi đông người nên cũng hạn chế bệnh và tai nạn.

2.     Giáo dục:

Tổng hợp số học sinh từng bậc học:  

+ Mầm non: 8.002 học sinh, tăng 176 trẻ so với cùng kỳ năm học trước

+ Tiểu học: 14.351 học sinh, giảm 144 học sinh.

+ THCS: 10.052 học sinh, tăng 486 học sinh. 

+ THPT: 4.468 học sinh, tăng 143 học sinh.

3. Văn hoá - Thông tin:

Để thực hiện công tác tuyên truyền, Trung tâm văn hóa đã in, treo 772 m2 pa nô tuyên truyền; in, treo 100 m băng rôn và maket tuyên truyền; treo cờ phướn hai bên Quốc lộ 27 1.000 cái; làm mới hơn 300 pano treo trên cột đèn dọc quốc lộ 27 và đường Quảng Đức – Văn Hà. Sản xuất được 216 chương trình với tổng số 144 bài, phóng sự; 576 tin, 192 chuyên mục và 48 chương trình khoa giáo. 

4. Xã hội:

Tổ chức chi trợ cấp đầy đủ và kịp thời người có công trong 6 tháng đầu năm 2020 cho 1.180 người với kinh phí gần 14 tỷ đồng.

Đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Hỗ trợ 26 lao động bị hoãn hợp đồng lao động và 245 lao động không có hợp đồng lao động gặp khó khăn do dịch covid-19 với kinh phí 291,8 triệu đồng; hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 2.698 hộ với kinh phí 8,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho người có công 733 người với kinh phí 1,45 tỷ đồng; hỗ trợ 4.072 đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng với kinh phí 6,1 tỷ đồng. 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt