Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 huyện Bảo Lâm
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm

 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1. Cây hàng năm

Bà con nông dân đang tiến hành làm đất gieo trồng vụ Hè thu, ước diện tích gieo trồng được 466,3 ha bằng 96,6% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích cây lương thực có hạt gieo trồng được 128,1 ha bằng 88,34% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu là cây ngô.

Diện tích cây chất bột lấy củ là: 13,4 ha so với cùng kỳ bằng 87,01%.

Cây có hạt chứa dầu: chủ yếu đậu tương và lạc diện tích là 10,3 ha bằng 98,1% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rau, đậu, hoa các loại là 243,1 ha, bằng 101,29% so với cùng kỳ năm trước, diện tích các loại rau đậu và hoa các loại được trồng rải rác ở các xã trên địa bàn huyện chủ yếu để cải thiện đời sống gia đình.

2. Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả

Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm ước đạt 52.761,93 ha. Trên toàn huyện có 4.289,6 ha cây ăn quả các loại; Diện tích cây lấy quả chứa dầu là 14,5ha; diện tích cây Điều trên toàn huyện hiện có 206,6 ha; hồ tiêu diện tích hiện có là 500 ha; Cao su hiện có 4.525,35 ha; Diện tích cây cà phê trên toàn huyện là: 35.850 ha; diện tích cà phê cho sản phẩm là 31.795 ha chiếm 88,7% tổng diện tích; diện tích cây chè là: 6.848,08 ha.

3. Chăn nuôi

- Tổng đàn heo là 19.378 con bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019 do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi. Trong đó: đàn heo thịt là 15.875 con giảm 14% so cùng kỳ, đàn heo nái là 1.020 con bằng 36,9% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt 1.340 tấn bằng 66,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trọng lượng bình quân xuất chuồng ước đạt 90kg/con.

- Tổng đàn gà ước 6 tháng là: 622,8 ngàn con tăng 5,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 696 tấn tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước do sản lượng gà thịt của DN trong năm tăng so với năm 2019. Sản lượng trứng ước đạt 24.456 ngàn trứng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng gà tăng ở Doanh nghiệp, trên địa bàn huyện có một công ty TNHH nuôi gà công nghiệp với số lượng lớn hơn 222 ngàn con.

- Tổng đàn cút ước 6 tháng là: 1.318 ngàn con, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 114 tấn tăng 3,6% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng cút ước đạt 202 ngàn quả trứng tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn cút tăng mạnh là do chăn nuôi dễ, ít dịch bệnh nên số lượng trang trại, gia trại cút tăng nhiều.

4. Tình hình dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.                                                                                                                                                                                                  

4.1. Tình hình dịch bệnh

Trên cây trồng: trong tháng có xuất hiện rải rác mọt đục cành, bệnh rỉ sắt, khô cành, vàng lá, nấm hồng, rệp các loại trên cây cà phê song ở mức độ nhẹ, không phát thành dịch.

Trên vật nuôi: Không phát hiện ổ dịch nào trên đàn gia súc, gia cầm. hiện nay đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện vẫn phát triển tốt.

4.2.  Công tác phòng chống dịch bệnh

Trên cây trồng: Duy trì thường xuyên công tác điều tra dự báo sâu bệnh hại trên cây trồng nhằm hạn chế tối đa mức độ thiệt hại trên cây trồng.  

Trên vật nuôi: Ngành thú y của huyện tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền phổ biến trên đài phát thanh địa phương về diễn biến tình hình dịch bệnh và khuyến cáo cho nhân dân nhằm nâng có ý thức trách nhiệm cho nhân dân.Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh vận chuyển gia súc, gia cầm đồng thời kiểm tra thú y trên toàn huyện.

5. Lâm nghiệp 

5.1. Tình hình vi phạm lâm luật

Tổng số vụ vi phạm phát hiện trong tháng là 11 vụ lũy kế là 40 vụ, phân loại các hành vi sau:

Khai thác rừng trái phép: 14 vụ, lâm sản thiệt hại là 37,6m3 gỗ

Phá rừng trái pháp luật 9 vụ, diện tích thiệt hại 19 ha và lâm sản thiệt hại 29,311 m3 gỗ các loại.

Vi phạm các vấn đề về quản lý lâm sản là 17 vụ.

Kết quả xử lý 30 vụ, thu nộp ngân sách 468 triệu đồng.

5.2.Tình hình khai thác lâm sản:

Trong tháng công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm khai thác trắng 21.480 m3 gỗ. Lũy kế khối lượng khai thác: 41.431 m3

6. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện ước khoảng 239,2 ha tăng 3,2% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản khai thác 6 tháng đầu năm trên toàn huyện ước đạt 47,73 tấn bằng 105,48% so với cùng kỳ năm trước.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể tháng 5 năm 2020  trên địa bàn (giá so sánh 2010) đạt 13,09 tỷ đồng, ước tháng 6/2020 đạt 14,39 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành tháng 5 năm 2020  đạt 20,46 tỷ đồng, ước tháng 6/2020 đạt 22,47 tỷ đồng, bằng 101,7 % so với cùng kỳ năm trước. Phân tích giá trị sản lượng công nghiệp 6 tháng  năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (giá so sánh 2010) theo nhóm ngành công nghiệp: Nhóm ngành khai thác cát đá đạt 0,17 tỷ đồng, bằng 89,55 %  so với cùng kỳ;  nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 81,95 tỷ đồng, bằng 93,48% so với cùng kỳ. Sau thời gian nghỉ giãn cách xã hội vì ảnh hưởng của dịch bệnh các cơ sở đã hoạt động trở lại dần dần ổn định tình hình.

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG CƠ BẢN

Vốn đầu tư thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 của huyện là 266,2 tỷ đồng. Trong tháng 6 năm 2020 các đơn vị tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019 và các công trình mới, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách ước thực hiện tháng 6 năm 2020 là 19,22 tỷ đồng: chia ra nguồn vốn từ NS Tỉnh là 10,3 tỷ đồng, vốn từ NS huyện là 8,9 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng ước thực hiện 118,88 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện tập trung vào các công trình GTNT, trường học và các công trình QLNN& ANQP.

IV. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG

1. Thu  ngân sách.

6 tháng đầu năm 2020, thu NSNN địa phương phần huyện quản lý ước đạt 82.121 triệu đồng, bằng 147,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu Thuế và phí trên địa bàn 6 tháng đầu ước đạt 43.765 triệu đồng, bằng 133,6% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi ngân sách.

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu ước đạt 397.406 triệu đồng bằng 128,5 % so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số chi ngân sách địa phương, chi đầu tư thực hiện 117.037 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế 11.456 triệu đồng; chi sự nghiệp giáo dục đạt 149.863 triệu đồng; chi sự nghiệp y tế 14258 triệu đồng; chi quản lý hành chính cấp Huyện bằng 71.755 triệu đồng.

3. Hoạt động tín dụng

- Các ngân hàng thương mại: 6 tháng đầu năm 2020 các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cho 4.373 lượt hộ vay, với doanh số ước là 2.061.286 triệu đồng; bằng 90,0 % so với cùng kỳ năm trước; thu nợ 1.758.857 triệu đồng, bằng 93,1 % so với cùng kỳ năm trước. Tổng số dư nợ của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đến thời điểm hiện nay là 4.260.110 triệu đồng, bằng 109,7% số dư nợ cùng kỳ năm trước.

- Ngân hàng Chính sách xã hội: 6 tháng đầu năm 2020 Ngân hàng chính sách xã hội cho 935 lượt hộ chính sách vay vốn với số tiền 37.446 triệu đồng, bằng 82,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nợ ước đạt 27.900 triệu đồng, bằng 83,5% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Ngân hàng CSXH ước đạt 384.691 triệu đồng, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động của các Quỹ Tín dụng: 6 tháng đầu năm 2020 các Quỹ tín dụng và chi nhánh trên địa bàn huyện đã cho 2.329 hộ vay vốn với số tiền 511.698 triệu đồng, bằng 91,6% doanh số cho vay cùng kỳ năm trước; thu nợ ước đạt 528.059 triệu đồng, bằng 93,3% so với cùng kỳ năm trước. Số dư nợ của Các Quỹ TD và chi nhánh là 625.983 triệu đồng, bằng 105,0% so với cùng kỳ năm trước.

V. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA

Trong tháng 5 Nhà máy Alumin xuất khẩu 49.072 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 12,024 triệu USD nước cuối cùng hàng đến gồm Nhật Bản 14.562 tấn, Hàn Quốc 1.649 tấn, Ấn Độ 5.484 tấn và Thụy Sỹ 27.377 tấn Alumin. xuất khẩu 11.057 tấn Hydroxit nhôm trị giá 1,669 triệu USD. Lũy kế 5 tháng 220.786 tấn Alumin, trị giá xuất khẩu đạt 62,807 triệu USD. xuất khẩu 28.020 tấn Hydroxit nhôm trị giá 5,064 triệu USD Dự ước tháng 6 xuất khẩu 46.000 Alumin và 4.500 tấn Hydroxit. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 84,368 triệu USD.

VI. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC

1. Văn hóa văn nghê, thể dục thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương.

 

2. Nước sạch, môi trường

Trong tháng 6 năm 2020 nhà máy nước Bảo Lâm sản xuất 64.238 m3 tăng 6.708 m3 so với cùng kỳ, lũy kế 328.762 m3, nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của 4.208 hộ dân trên địa bàn tăng 86 hộ so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu gom rác thải và giữ gìn vệ sinh môi trường được cải thiện hơn trước, các cơ quan, đơn vị bảo vệ môi trường đặc biệt trung tâm khai thác CTCC huyện đã tích cực triển khai công tác vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh khu công viên và các tuyến đường nhằm tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán.

3. Y tế

Trong tháng 6 năm 2020: huyện Bảo Lâm đã tổ chức khám chữa bệnh tổng cộng là 9.148 lần khám, lũy kế 51.415 lần khám. Số người điều trị tại các CSYT là 509 người trong đó: điều trị nội trú 453 người, lũy kế 2.973 người; điều trị ngoại trú 56 người, lũy kế 534 người. Số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 331 TE, lũy kế 1.174 trẻ em Số phụ nữ có thai được tiêm phòng Uốn ván 267 người, lũy kế 1.314 người. Số lần khám thai 699 lần, lũy kế 3.241 lần. Số lần khám phụ khoa là 1.420 lần, lũy kế 8.532 lần.

4. Giáo dục

Kết quả thực hiện: Các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức đón học sinh đến trường đảm bảo an toàn theo quy định của cơ quan y tế: rửa tay, đeo khẩu trang, khai báo y tế, … thực hiện giãn cách trong lớp, tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Các trường duy trì thường xuyên báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh và các hoạt động lên lớp của học sinh, đảm bảo 100% học sinh đến trường trở lại. Tính đến tháng 5/2020 toàn huyện có 52/66 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia tỷ lệ 78.79%.

5. An ninh quốc phòng, trât tự an toàn xã hội

Trong tháng 6 năm 2020, Công an huyện tiếp tục triển khai lực lượng CSGT-TT tiến hành tổng kiểm soát tổng kiểm tra xe mô tô, xe gắn máy, xe khách đảm bảo TTATGT; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các điểm mới của Nghị định 100/2019/NĐ-CP; phát tờ rơi tuyên truyền về chủ đề của năm an toàn giao thông 2020: “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”; Đảm bảo TTATGT phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai các mặt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn huyện Bảo Lâm; Thực hiện kế hoạch phối hợp với phòng PC08 TTKS vào các giờ cao điểm trên tuyến QL 20, 55; TTKS xử lý vi phạm chuyên đề tốc độ, nồng độ cồn, ma túy.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt