Tin tức - Sự kiện
Địa chỉ Web Cục Thống kê
Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thiết lập Website ngành Thống kê Lâm Đồng nhằm cập nhật, phổ biến, tra cứu thông tin nhanh chóng và rộng rãi.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Website Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10/01/2013 tại địa chỉ http://cucthongke.lamdong.gov.vn.
Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các phòng, Chi cục Thống kê huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân biết để truy cập, khai thác thông tin; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến, tin, bài cho Website Cục Thống kê Lâm Đồng thông qua địa chỉ email: lamdong@gso.gov.vn hoặc thvuldo@gso.gov.vn
Trân trọng./.
 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt