Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2020

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

96,34

-3,66

  - Khai khoáng

"

87,81

-12,19

  - CN chế biến, chế tạo

"

105,53

+5,53

  - Sản xuất và phân phối điện

"

87,27

-12,73

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,14

+7,14

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

335,1

+54,53

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.261,2

-2,22

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.243,1

-17,55

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

240,2

-40,21

  -  Khách nội địa

"

237,9

-36,55

  -  Khách quốc tế

"

2,3

-91,33

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

300,3

-17,27

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 08 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

104,05

+4,05

8. CPI tháng 8/2020 so tháng 7/2020

"

99,82

-0,18

9. Chỉ số giá vàng tháng 8/2020 so tháng 7/2020

"

114,23

+14,23

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2020 so tháng 7/2020

"

99,93

-0,07


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt