Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2020

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

99,75

-0,25

  - Khai khoáng

"

99,20

-0,80

  - CN chế biến, chế tạo

"

108,91

+8,91

  - Sản xuất và phân phối điện

"

87,27

-12,73

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

108,69

+8,69

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

288,7

+36,72

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.508,8

+6,11

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.318,7

-19,21

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

312,8

-26,95

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

309,0

-23,43

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

3,8

-84,48

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

348,1

-4,20

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

104,20

+4,20

8. CPI tháng 7/2020 so tháng 6/2020

"

100,42

+0,42

9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2020 so tháng 6/2020

"

102,35

+2,35

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2020 so tháng 6/2020

"

99,37

-0,63


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt