Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2020

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 5 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

102.80

+2,80

  - Khai khoáng

"

110.35

+10,35

  - CN chế biến, chế tạo

"

100.40

+0,40

  - Sản xuất và phân phối điện

"

104.55

+4,55

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.12

+7,12

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

225.5

+15,58

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,652.2

-12,66

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

962.7

-36,76

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

117.7

-69,17

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

116.4

-67,28

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

1.3

-94,88

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

276.0

-23,75

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 05 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

104.52

+4,52

8. CPI tháng 5/2020 so tháng 4/2020

"

100.11

+0,11

9. Chỉ số giá vàng tháng 5/2020 so tháng 4/2020

"

101.16

+1,16

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 5/2020 so tháng 4/2020

"

99.96

-0,04


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt