Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội quý 1 năm 2020 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 - 2020:

Cây lương thực có hạt: Lúa gieo cấy đạt 65 ha, đạt 110,17% so với cùng kỳ, diện tích lúa gieo cấy tăng là do việc gieo trồng thử nghiệm một giống lúa mới có năng suất và giá thành cao hơn.

Cây lấy củ có chất bột: Cây khoai lang diện tích gieo trồng 25 ha, tăng 13,64% so với cùng kỳ.

Cây rau, đậu, hoa các loại: Rau các loại gieo trồng đạt 1.520 ha, tăng 19,69%; hoa các loại gieo trồng đạt 380 ha, tăng 10,5%; đậu các loại gieo trồng đạt 17 ha, tăng 21,43% so với cùng kỳ.

Thu hoạch vụ Đông xuân 2019 - 2020:

Rau các loại thu hoạch đạt 1.020 ha, tăng 22,89%, sản lượng thu được là 41.004 tấn, tăng 24,44%; hoa các loại thu hoạch đạt 250 ha, tăng 12% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm

Do đang trong giai đoạn đầu năm nên bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tỉa cành trên một số loại cây lâu năm trọng điểm trên địa bàn huyện như cà phê để chuẩn bị cho công tác bón phân đợt 1, ngoài ra bà con cũng đang tiến hành ươm giống một số loại cây lâu năm khác chuẩn bị cho trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới, đặc biệt là trồng mới tái canh cây cà phê do bị ảnh hưởng của sương muối làm chết một số diện tích cà phê kiến thiết cơ bản.

2. Chăn nuôi

Công tác duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Dịch bệnh được kiểm soát tốt tạo sự an tâm cho người dân trong việc chăn nuôi. Đàn trâu 1.910 con, tăng 0,26%, sản lượng thịt hơi là 49,6 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ; đàn bò 4.614 con, tăng 10,41%, sản lượng thịt hơi đạt 88,8 tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ; đàn lợn 3.406 con, tăng 24,44%, sản lượng thịt hơi đạt 51,3 tấn, bằng 100% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 22.660 con, bằng 99,52%; sản lượng thịt hơi đạt 20,2 tấn, tăng 2,02% so cùng kỳ, sản lượng trứng là 73,8 ngàn quả, tăng 2,64% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Công tác phòng chống cháy rừng: Trên địa bàn huyện đang trong cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng là rất lớn, do đó Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện đúng theo phương án đã xây dựng, tăng cường kiểm tra việc trực cháy của các hộ nhận khoán, lực lượng chuyên trách, không để xảy ra tình trạng cháy rừng lan rộng. Trong quý I, trên địa bàn huyện có xảy ra một số điểm cháy nhỏ nhưng đã được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại tài nguyên rừng.

Giao khoán QLBVR: Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng là 107.002,06 ha; hiện đang giao khoán cho 3.104 hộ dân và 13 đơn vị tập thể.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong quý I năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (tăng 02 vụ so với cùng kỳ); với diện tích vi phạm 3.358 m2 (tăng 497 m2 so với cùng kỳ); khối lượng lâm sản thiệt hại 69,897 m3 (tăng 41,678 m3 so với cùng kỳ).

Tình hình khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác: Ước thực hiện 114 m3 gỗ tròn các loại, bằng 95% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ tận thu, tận dụng những cây chết đứng, cây có nguy cơ ngã đổ mùa mưa bão ảnh hưởng an toàn hành lang lưới điện, cây bị bật gốc do lốc xoáy, ngoài ra là một số ít từ khai thác rừng trồng. Sản lượng củi ước thực hiện 1.780 ste, bằng 96,22% so với cùng kỳ.

4. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản là 27,5 ha, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, trên 13 ha là diện tích nuôi cá nước lạnh (cá tầm) trong bể, bồn của các doanh nghiệp, được nuôi với hình thức thâm canh, có sản lượng thu hoạch và giá trị kinh tế cao; còn lại chủ yếu là hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến. Sản lượng thu được là 210 tấn, chủ yếu vẫn là sản lượng cá tầm của các doanh nghiệp, tăng 7,69% so với cùng kỳ.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 182,86 tỷ đồng, tăng 5,36% so với cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn năm 2020 là 129.310 triệu đồng, cho 37 hạng mục công trình. Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện được khoảng 22.630/129.310 triệu đồng, đạt gần 17% kế hoạch vốn, tăng 6% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND huyện và quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của UBND huyện. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc điều hành, quản lý sử dụng ngân sách có hiệu quả, trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là công tác triển khai thực hiện cơ chế tự chủ ngân sách theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Ngành Văn hóa &Thể thao địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị trong năm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự địa phương.

2. Giáo dục

Ngành giáo dục đã thực hiện tốt công tác phối hợp phòng chống dịch Covid - 19 gây ra; xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2020-2021; tổ chức sơ kết học kỳ I.

3. Y tế

Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

Công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh như lao, sốt xuất huyết, sốt rét, HIV/AIDS… được chú trọng. Đặc biệt trong thời gian này trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo ngành y tế Lạc Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh khi xảy ra trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch bệnh.

4. Công tác xã hội

Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chi trả cho học sinh trung học phổ thông theo quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn rà soát đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đầy đủ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

5. An toàn xã hội

Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Các vụ việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tất cả các đơn vị thuộc thẩm quyền đều được thẩm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt