Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội quý 1 năm 2020 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2020 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

 

I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Trong quý I năm 2019, chủ yếu tập trung xuống giống, chăm sóc các loại cây trồng vụ đông xuân, đồng thời chú trọng tới công tác phòng chống hạn trên các diện tích cây hàng năm vụ đông xuân và các diện tích lâu năm; chăm sóc các diện tích cây đang trong giai đoạn ra hoa, đậu quả; thu hoạch sản phẩm điều và một số loại cây lâu năm khác.

Ước tổng diện tích gieo trồng trong quý I năm 2020 là 14.723,8 ha, tăng 1,39% so với cùng kỳ và đạt 99,27% so với KH. Trong đó, cây lương thực đạt 55,2 ha, giảm 26,4% so với cùng kỳ và đạt 21,40% kế hoạch; cây thực phẩm đạt 28 ha, tăng 21,74% và đạt 24,77% kế hoạch; cây công nghiệp ngắn ngày đạt 28,7 ha, tăng 12,67% và đạt 100% kế hoạch; cây công nghiệp dài ngày đạt 10.315 ha, giảm 3,59% và đạt 105,8% kế hoạch; cây ăn trái đạt 4.174,1 ha, tăng 18,12% và đạt 94,62% kế hoạch; cây cỏ chăn nuôi đạt 122,8 ha, giảm 25,45% so với cùng kỳ và đạt 45,26% kế hoạch.

2. Chăn nuôi

Trong quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Đạ Huoai không xuất hiện các loại dịch bệnh lớn xảy ra, với tình hình đó thì người chăn nuôi đã chủ động tái đàn; cụ thể: đàn trâu có 70 con, giảm 51,72% so với cùng kỳ; đàn bò có 2.165 con, giảm 41,49%; đàn lợn có 18.225 con, tăng 2,97%; đàn gia cầm có 157,3 ngàn con, tăng 54,17% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Hoạt động phòng chống cháy rừng: Vào đầu mùa khô các công tác PCCCR được các ban, ngành liên quan thường xuyên bám sát địa bàn theo dõi tuyên truyền đến hộ dân hạn chế việc đốt dọn nương rẫy; các thiết bị phòng chống cháy rừng được trang bị kịp thời. Trong quý I năm 2020 trên địa bàn huyện có xảy ra 04 vụ cháy rừng (cháy thảm cỏ, bụi cây và lồ ô), nhờ phát hiện kịp thời nên đám cháy được dập tắt nên không thiệt hại về cây gỗ.

Sản lượng củi khai thác: Ước tính sản lượng củi khai thác trong quý I năm 2020 là 1.034 ste, giảm 40,57% so với cùng kỳ.

Diện tích giao khoán và bảo vệ rừng: Ước diện tích giao khoán và bảo vệ rừng là 23.308,2 ha, tăng 5,11% so với cùng kỳ.

Tình trạng vi phạm lâm luật: Tổng số vụ phát hiện trong quý I năm 2020 là 5 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ; cụ thể: số vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật là 01 vụ, với khối lượng lâm sản là 0,236 m3 gỗ xẻ; vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây ra cháy rừng 01 vụ, diện tích bị cháy là 0,48 ha; số vụ khai thác rừng trái phép là 01 vụ, với khối lượng lâm sản thiệt hại là 2.289 m3 gỗ tròn; tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp pháp luật 02 vụ, lâm sản thiệt hại là 4.825 m3 gỗ xẻ. 

            4. Thủy sản

Ước tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Đạ Huoai trong quý I năm 2020 là 49,5 ha bằng với cùng kỳ. Trong những tháng đầu năm 2020 do thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nuôi trồng. Hiện tại, người nuôi trồng đang chủ động nạo vét kênh mương để dẫn nước về ao, hồ nhằm dự trữ nguồn nước đủ trong mùa khô để con giống phát triển.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010, quý I năm 2020 ước đạt 157.621 triệu đồng, tăng 6,04% so với cùng kỳ và đạt 19,20% kế hoạch; trong đó, thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 111.260 triệu đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ và đạt 16,85% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước quý I năm 2020 đạt 227.540 triệu đồng, tăng 6,42% so với cùng kỳ và đạt 18,96% kế hoạch; trong đó, thành phần kinh tế ngoài nhà nước là 166.668 triệu đồng, tăng 10,35% so với cùng kỳ và đạt 16,85% kế hoạch.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn huyện ước quý I năm 2020 đạt 19,55 tỷ đồng, giảm 7,99% so với cùng kỳ và đạt 9,26% kế hoạch. Trong quý 1 năm 2020 nguồn vốn ngân sách thực hiện chủ yếu tập trung thi công những công trình chuyển tiếp.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - VÂN TẢI

Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện trong quý I năm 2020 có chiều hướng giảm so với cùng kỳ; nhất là trong lĩnh vực ăn uống, dịch vụ, … Nguyên nhân là do trong những tháng đầu năm xuất hiện dịch bệnh Covid - 19. Giá một số mặt hàng nông sản giảm hơn so với cùng kỳ (giá điều giảm từ 2.000 - 3.000 đ/kg, sầu riêng giảm từ 15.000 - 20.000 đ/kg).

Ước lượng khách du lịch trong quý I năm 2020 đạt 19,1 ngàn lượt, giảm 29,78% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 1.277,9 triệu đồng, giảm 21,7% so với cùng kỳ.

Khai thác du lịch tại Khu du lịch rừng Mađaguôi gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân trực tiếp là do dịch Covid - 19 gây ra. Tình trạng khách hủy tour đã đặt, hủy đặt chỗ, hủy dịch vụ, không lên kế hoạch đi du lịch làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển du lịch.

Vận tải hàng hóa: Khối lượng vận tải hàng hóa trong quý I năm 2020 ước  đạt 68,8 ngàn tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.920 triệu đồng, giảm 4,35% so với cùng kỳ.

Vận tải hành khách: Số lượng vận chuyển hành khách trong quý I năm 2020 ước đạt 81 ngàn hành khách, giảm 3,57% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 4.902 triệu đồng, giảm 3,92% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện trong quý I năm 2020 ước đạt 28,4 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 133,2 tỷ đồng. Ước chi ngân sách địa phương trong quý I năm 2020 đạt 98,5 tỷ đồng. 

Trong quý I năm 2020 tổng doanh số cho vay trên địa bàn huyện ước đạt 244,72 tỷ đồng. Tổng thu nợ đạt 164,19 tỷ đồng và tổng dư nợ là 880 tỷ đồng.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Tổng số trường trên địa bàn huyện 30 trường (giảm 02 trường do thực hiện Đề án sáp nhập Trường Mầm non Hoàng Anh vào Trường Mầm non Phong Lan và Trường Tiểu học xã Đạ M'ri vào Trường TH thị trấn Đạ M'ri); với tổng số lớp 303 lớp (so với năm học 2018-2019 tăng 03 nhóm lớp); tổng số học sinh 8.832 học sinh (so với tháng 01/2020 giảm 04 học sinh do chuyển đi), tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,9%.

2. Y tế

Các chỉ số khám bệnh trong Quý I năm 2020 (số liệu tháng 12 năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020), cụ thể: tổng số lượt khám bệnh là 1.394 lượt; tổng số ngày điều trị nội trú là 6.713 ngày; công suất sử dụng giường bệnh đạt 87,7%; ngày điều trị bệnh nhân trung bình/bệnh nhân: 3,8 ngày.

3. Văn hóa – thông tin – thể thao – xã hội

Về công tác tuyên truyền cổ động trực quan: Thực hiện tuyên truyền cho các nội dung như: Mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý năm 2020, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02), ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02), ngày Quốc tế phụ nữ (08/3), lễ giao nhận quân huyện Đạ Huoai, kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao, phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Hoạt động văn nghệ quần chúng: Trong quý I năm 2020 hoạt động văn nghệ diễn ra sôi nổi từ huyện đến cơ sở, trong đó có các hoạt động tổ chức nổi bật: Tổ chức thành công đêm công diễn mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 tại quảng trường huyện Đạ Huoai …

Công tác đào tạo nghề: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020.

Công tác giảm nghèo: Tổ chức rà soát tình trạng nhà ở của 62 hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 và xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện trong năm 2020.

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội dịp tết Canh Tý 2020. Tổng kinh phí trợ cấp và quà Tết cho 5.373 đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “an ninh trật tự”, “an toàn giao thông”; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện. Tổ chức giao nhận quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu và kiểm tra các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống, ra quân tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế và giảm các loại tội phạm cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp, ma túy, cờ bạc và tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý cư trú. Lực lượng vũ trang của huyện luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với các tình huống, điểm nóng chính trị - xã hội nhằm đảm bảo, duy trì sự ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt các mục tiêu đề ra.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt