Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2020

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 4 năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

98.02

-1,98

  - Khai khoáng

"

84.80

-15,20

  - CN chế biến, chế tạo

"

94.27

-5,73

  - Sản xuất và phân phối điện

"

103.23

+3,23

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

105.51

+5,51

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

176.4

-2,91

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

1,988.6

-33,03

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

426.5

-60,35

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

12.3

-96,78

  -  Khách nội địa

"

11.9

-96,66

  -  Khách quốc tế

"

0.4

-98,38

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

175.4

-47,27

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 04 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

105.06

+5,06

8. CPI tháng 4/2020 so tháng 3/2020

"

98.27

-1,73

9. Chỉ số giá vàng tháng 4/2020 so tháng 3/2020

"

101.31

+1,31

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 4/2020 so tháng 3/2020

"

100.09

+0,09


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt