Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2020

              Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Quý I năm 2020

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Tổng sản phẩm (GRDP) theo giá so sánh 2010

%

105.91

+5,91

  - Khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

"

105.31

+5,31

  - Khu vực công nghiệp-xây dựng

"

105.45

+5,45

      + Trong đó: Công nghiệp

"

105.01

+5,01

  - Khu vực dịch vụ

"

106.12

+6,12

  - Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

"

107.60

+7,60

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

104.57

+4,57

  - Khai khoáng

"

105.01

+5,01

  - CN chế biến, chế tạo

"

106.25

+6,715

  - Sản xuất và phân phối điện

"

101.95

+1,95

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.57

+7,57

3. Vốn đầu tư thực hiện

Tỷ đồng

4,507.4

+6,98

4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

10,431.1

+13,79

5. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

4,262.6

-1,78

6. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

856.1

-21,04

  -  Khách nội địa

"

773.8

-22,23

  -  Khách quốc tế

"

82.4

-7,79

7. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

1,043.7

+0,93

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 3 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

105.80

+5,80

9. CPI tháng 3/2020 so tháng 02/2020

%

99.46

-0,54

10. Chỉ số giá vàng tháng 3/2020 so tháng 02/2020

%

106.12

+6,12

11. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 3/2020 so tháng 02/2020

%

99.99

-0.01


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt