Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2020

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2020

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 01 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

103,58

+3,58

  - Khai khoáng

"

104,08

+4,08

  - CN chế biến, chế tạo

"

108,78

+8,78

  - Sản xuất và phân phối điện

"

95,53

-4,47

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

109,22

+9,22

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

85,2

+7,34

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.590,3

+10,78

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.471,1

+14,39

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

361,1

+11,77

  -  Khách nội địa

"

329,3

+12,99

  -  Khách quốc tế

"

31,8

+0,53

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

409,1

+14,81

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 01 tháng năm 2020 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

106,78

+6,78

8. CPI tháng 01/2020 so tháng 12/2019

"

101,34

+1,34

9. Chỉ số giá vàng tháng 01/2020 so tháng 12/2019

"

103,71

+3,71

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2020 so tháng 12/2019

"

99,97

-0,03


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt