Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước cả năm 2019 đạt 23.911.4 ha, đạt 100,85% kế hoạch và bằng 99,02% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lương thực đạt 6.502,28 ha,  đạt 97,85% kế hoạch và bằng 95,55% so với cùng kỳ; cây chất bột đạt 246,35 ha, đạt 104,83% kế hoạch và bằng 123,99%; cây thực phẩm đạt 520,45 ha, đạt 80,07% kế hoạch và bằng 81,1%; các loại cây công nghiệp và lâu năm khác đạt 13.708,2 ha, đạt 100,72% kế hoạch và bằng 97,34% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng lương thực quy thóc ước đạt 36.783,65 tấn, đạt 93,81% kế hoạch và giảm 1.778 tấn so với cùng kỳ; trong đó, thóc đạt 26.678,2 tấn, đạt 97,5% kế hoạch và giảm 379 tấn so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2019, đàn trâu có 1.860 con, đạt 88,57% kế hoạch và giảm 24,24% so với cùng kỳ; đàn bò có 8.350 con, đạt 98,24% kế hoạch và giảm 5,11%; đàn heo có 67.639 con, đạt 131,73% kế hoạch và tăng 59,95%; đàn gia cầm có 265,35 ngàn con, tăng 21,1% so với thời điểm 1/10/2018, do gia trại nuôi vịt, gà đã tăng trở lại.

Tình hình sản xuất kinh doanh dâu tằm: Trong năm 2019, diện tích cây dâu tiếp tục tăng khoảng 198 ha, sản lượng kén ước đạt 2.030 tấn, đạt 112,78% kế hoạch và tăng 39,71% so với cùng kỳ.

Riêng tình hình dịch tả lợn Châu Phi, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn đã có 10/11 xã có dịch bệnh. Lũy kế từ khi bắt đầu xuất hiện ổ dịch đến ngày 17/11/2019, toàn huyện đã tiêu hủy 1.519 con heo của 130 hộ ở 52 thôn, TDP trên 11 xã, thị trấn.

3. Lâm nghiệp

Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong năm 2019, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Việc triển khai dự án trồng cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, diện tích trồng cây su đạt 1.985,6 ha, đạt 48,3% kế hoạch; diện tích trồng rừng kinh tế đạt 605,3 ha đạt 72,1% theo quyết định phê duyệt diện tích đất thuê để trồng rừng kinh tế.

Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khối lượng lâm sản, diện tích rừng bị thiệt hại giảm sâu so với năm 2018. Về số vụ việc vi phạm 32 vụ, giảm 45 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng bị thiệt hại 0,6 ha, giảm 7,8 ha so với cùng kỳ; khối lượng lâm sản bị thiệt hại 67,3 m3, giảm 49,51m3 so với cùng kỳ. Đã xử lý 27 vụ, thu nộp ngân sách 147,484 triệu đồng.

Trong năm 2019 khai thác được 65 ngàn cây tre hàng (giảm 15,75% so với cùng kỳ), 20.500 ster gỗ rừng trồng (giảm 13,71% ),....

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Ước cả năm 2019 tổng GTSX (giá SS2010) các ngành CN-TTCN trên địa bàn đạt 244.313 triệu đồng, đạt 114,33% kế hoạch và bằng 114,15% so với cùng kỳ. Chia theo thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước đạt 35.768 triệu đồng, bằng 116,08% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 102.794 triệu đồng, bằng 129,49%; kinh tế cá thể đạt 106.901 triệu đồng, bằng 101,83%.

            Chia theo một số ngành kinh tế: Ngành CN khai khoáng đạt 7.924 triệu đồng, bằng 83,81% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến đạt 200.612 triệu đồng, bằng 115,46%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt đạt 33.880 triệu đồng, bằng 116,05%; ngành cung cấp nước đạt 1.898 triệu đồng, bằng 116,51% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ước tổng giá trị vốn đầu tư trong năm 2019 đạt 204.119 triệu đồng, đạt 91,19% kế hoạch và bằng 109,78% so với cùng kỳ. Cụ thể như: Nguồn vốn NSNN cấp tỉnh đạt 135.681 triệu đồng, đạt 87,51% kế hoạch, bằng 117,55% so với cùng kỳ; nguồn vốn  huyện đạt 68.438 triệu đồng, đạt 98,04% kế hoạch, bằng 97,06% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - VẬN TẢI

Trong năm 2019, nhìn chung giá cả phần lớn các loại hàng hóa nông lâm sản giá cả thu mua đều tăng so với cùng kỳ nên đã góp phần làm tăng thu nhập cũng như nhu cầu đời sống thiết yếu của nhân dân. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có sự phát triển cả về cơ sở, loại hình và doanh thu, giá cả được bình ổn nên đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 ước đạt 2.042,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Ngành vận tải hành khách: Ước năm 2019, doanh thu đạt 34.328 triệu đồng, đạt 98,9% kế hoạch và bằng 99,82% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển ước đạt 395,69 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 54.920 ngàn hành khách.km, đạt 108,35% kế hoạch và bằng 100,06% so với cùng kỳ.

Ngành vận tải hàng hóa: Ước năm 2019, doanh thu đạt 115.564 triệu đồng, đạt 106,05% kế hoạch và bằng 113,28% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển ước đạt 805,68 ngàn tấn, luân chuyển đạt 26.928 ngàn tấn.km, đạt 126,76% kế hoạch và bằng 115,12% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Ước năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 50.400 triệu đồng, đạt 134,4% kế hoạch và bằng 113,06% so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN huyện đạt 461.186 triệu đồng, đạt 122,16% kế hoạch và bằng 108,63% so với cùng kỳ.

Hoạt động của các ngân hàng thương mại: Ước cả năm 2019, doanh số cho vay đạt 2.215.595 triệu đồng, tăng 18,48% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 1.845.000 triệu đồng, tăng 11,82%; tình hình nợ quá hạn đạt mức 1,11%, tăng 0,8%; tình hình huy động vốn tăng 0,18% so với cùng kỳ.

Hoạt động của ngân hàng chính sách: Ước cả năm 2019, doanh số cho vay đạt 87.404 triệu đồng, tăng 7,22% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 238.500 triệu đồng, tăng 5,76%; tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,31%, tăng 0,07%; tình hình huy động vốn tăng 2,24% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Trong năm 2019, ngoài việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, ngành VH-TT địa phương đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động VH-TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn; Nhìn chung, do được quan tâm và đầu tư nên chất lượng các giải thi đấu TDTT cũng như các chương trình VHVN ngày càng được nâng cao nên đã thu hút đông đảo lượng người xem, góp phần duy trì và phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ trong toàn huyện.

2. Giáo dục

Qua đánh giá sơ bộ kết quả, năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:Về hạnh kiểm: tỷ lệ học đạt loại khá - tốt chiếm 95,21%, giảm 1,86% so với cùng kỳ; loại yếu - kém 0,19%, tăng 0,13% so với cùng kỳ. Về học tập, tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 52,64%, giảm 4,97%; loại yếu - kém có 9,29%, tăng 4,49% so với cùng kỳ. Riêng cấp TH, về năng lực, tỷ lệ đạt chiếm 98,21%, giảm 0,93%; về phẩm chất, tỷ lệ đạt chiếm 99,31%, giảm 0,53%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Thi tốt nghiệp THPT: tổng số thí sinh dự thi 492 học sinh; tổng số thí sinh đạt điểm tốt nghiệp 473 học sinh, đạt tỷ lệ 96,13%.

Ngoài ra, huyện Đạ Tẻh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2, xoá mù chữ đạt mức độ 2. Trong năm 2019, toàn ngành quan tâm và đạt được nhiều kết quả lớn trong việc ổn định mạng lưới trường lớp, xóa được 5 điểm trường, giảm được 25 biên chế, công nhận thêm 01 trường chuẩn quốc gia (nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 25/35 trường, đạt tỷ lệ 71,4%).

Tình hình năm học 2019-2020:   Về quy mô trường lớp, mầm non có 14 trường với 97 lớp, 2.491 học sinh; tiểu học có 13 trường với 179 lớp, 4.131 học sinh; THCS có 08 trường với 84 lớp, 2.355 hs;  THPT có 03 trường với 56 lớp, 2.330 học sinh.

3. Y tế

Nhìn chung trong năm 2019, địa phương đã chú trọng việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở; Trong năm 2019 đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 646 trẻ em, đạt 95,7% kế hoạch; tiêm UVSS được 689 trẻ em, đạt 102,07% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho 574 phụ nữ có thai, đạt 102,14% kế hoạch; chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, số phụ nữ được quản lý là 653, khám và điều trị phụ khoa cho 8.708 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 464 ca. Ngoài ra, trong năm 2019, TTYT đã khám và điều trị cho khoảng 108.930 lượt bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 122,9%.

Đến nay, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện số người tham gia bảo hiểm y tế đang còn giá trị sử dụng 39.609 người, chiếm  tỷ lệ 92,7% dân số (KH 85%).

Công tác kế hoạch hóa gia đình được tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, thông qua các hội nghị, nói chuyện chuyên đề,... Tuy nhiên, tình trạng sinh con thứ 3 có 79 trường hợp, tăng 14 trường hợp so với cùng kỳ.

4. Xã hội

Trong năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2019, huyện tiến hành các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 5.730 triệu đồng, cho 8.231 đối tượng chính sách. Ngoài ra, TTVH-TT huyện phối hợp với LĐLĐ huyện, các doanh nghiệp và một số tổ chức từ thiện trên địa bàn tổ chức trao hơn 800 phần quà với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục triển khai Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 6/8/2019 của UBND huyện về phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng năm 2019; số nhà ở được hỗ trợ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh là hộ nghèo 13 căn; hộ người có công với cách mạng 105 căn (xây mới 52 căn, sửa chữa 53 căn) với tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng. Đến nay, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện cấp kinh phí cho các đối tượng người có công cách mạng thực hiện việc xây mới và sửa chữa nhà ở.

Triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đã mở được 10 lớp dạy nghề cho 232 học viên là người lao động nông thôn. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin về xuất khẩu lao động để cho người dân biết tham gia đăng ký xuất khẩu lao động, đến nay đã có 10 lao động tham gia đăng ký xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.

5. An toàn xã hội

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Phát động phong trào thi đua “Chung sức đưa huyện Đạ Tẻh về đích nông thôn mới trong năm 2019”; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung triển khai các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã được UBND tỉnh phân bổ, đảm bảo hoàn thành tiến độ giải ngân theo kế hoạch; số vốn được phân bổ năm 2019 là 15,249 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất: 1,162 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 14,087 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện kế hoạch giảm nghèo hàng năm, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36%, giảm 1,13% so với năm 2018 (tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chung còn 4,01%, giảm 1,98% so với năm 2018; riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây nguyên còn 6,71%, giảm 4,09% so với năm 2018).

Nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: năm 2019 kinh phí giảm nghèo được phân bổ 1,674 tỷ đồng; Đến nay, UBND các xã đã triển khai hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn các hộ dân thực hiện đầu tư phát triển sản xuất đúng mục đích, có hiệu quả, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

6. Tình hình thiên tai:

Từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, đặc biệt vào đầu tháng 8 do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng (11 xã, thị trấn) gây lũ, ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi; Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 82.132 triệu đồng. UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục tạm thời các tuyến đường phục vụ đi lại cho nhân dân và phân bổ kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất và nhà ở từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh (3.425,5 triệu đồng).

7. Tình hình AN-TTXH: 

Công tác quốc phòng địa phương: tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 cho 04 xã và thị trấn Đạ Tẻh; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu được giao (50/50); điều chỉnh quy hoạch đất quốc phòng năm 2020, đề xuất vị trí để xây dựng khu căn cứ hậu cần kỹ thuật; triển khai công tác tuyển quân năm 2020.

Trong năm, tình hình tội phạm trật tự xã hội xảy ra 34 vụ (tăng 11 vụ so với cùng kỳ). Về vi phạm trật tự xã hội xảy ra 24 vụ, so với cùng kỳ giảm 15 vụ; vi phạm pháp luật về kinh tế xảy ra 04 vụ; vi phạm pháp luật về môi trường xảy 08 vụ, tăng 03 vụ; tệ nạn xã hội phát hiện, bắt 14 vụ vi phạm về cờ bạc, tăng 11 vụ so với cùng kỳ.

            Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 09 vụ làm 05 người chết, 07 người bị thương, nguyên nhân do người điều khiển vi phạm tốc độ xe chạy và đi sai phần đường - làn đường; so với cùng kỳ, số vụ tăng 05 vụ, số người chết tăng 04 người, số người bị thương tăng 02 người.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt