Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

             I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Trong quý IV năm 2019 người sản xuất chủ yếu tập trung thu hoạch sản phẩm trên các diện tích hàng năm vụ Mùa và làm đất, xuống giống gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 -2020. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2019 đạt 767,49 ha, giảm 19,29% so với cùng kỳ. 

Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện đạt 14.496,12 ha, tăng 1,85% so với cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lâu năm của các công ty tư nhân là 385,78 ha, giảm 0,54%; của nông hộ là 14.110,34 ha, tăng 1,91% so với cùng kỳ. Tổng diện tích trồng mới đạt 465,39 ha, giảm 35,68%, do trước đây nhiều diện tích được người sản xuất trồng mới hoặc chuyển đổi giống cây trồng. Tổng diện tích cho sản phẩm đạt 11.743,19 ha, tăng 1,45%. Ước tổng sản lượng sản phẩm đạt 40.267,30 tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ, do năm nay có nhiều diện tích cho sản phẩm sầu riêng ghép đi vào thu hoạch ổn định, công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng được người sản xuất quan tâm đầu tư hơn nên các loại sâu bệnh gây hại ít xảy ra hoặc xảy ra ở mức độ nhẹ.

Tổng diện tích cây ăn quả hiện có là 4.169,61 ha, tăng 17,99% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây ăn quả của các công ty tư nhân là 6 ha, của hộ cá thể là 4.163,61 ha. Diện tích trồng mới cây ăn quả là 455,70 ha, giảm 23,19%; diện tích cho sản phẩm là 2.580,04 ha, tăng 7,71%, sản lượng thu hoạch đạt 25.671,47 tấn, tăng 11,06% so với cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Trong năm 2019 tình hình chăn nuôi gặp không ít khó khăn về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của người chăn nuôi.

Ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả năm 2019: Thịt trâu xuất chuồng đạt 19,4 tấn, giảm 16,02% so với cùng kỳ; thịt bò đạt 207 tấn, giảm 17,99%; thịt lợn đạt 3.820 tấn, giảm 4,48%; thịt gia cầm đạt 287 tấn, tăng 2,35% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

            Ước diện tích trồng rừng mới tập trung năm 2019 là 55 ha, tăng 3,77% so với cùng kỳ; diện tích rừng được chăm sóc là 550 ha, giảm 8,33%. Ước tính số cây trồng phân tán cả năm là 4,95 ngàn cây, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do năm nay có sự hỗ trợ cây trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho hộ dân trồng ranh ở vườn rẫy. Ước diện tích giao khoán và bảo vệ rừng là 22.162 ha, bằng với cùng kỳ.

Ước tính sản lượng gỗ khai thác cả năm là 2.450 m3, giảm 2% so với cùng kỳ; sản lượng củi được khai thác đạt 8.700 ste, giảm 2,25% so với cùng kỳ.

Trong năm 2019 đã phát hiện và bắt giữ 33 vụ vi phạm, giảm 37,7% so với cùng kỳ. Trong đó có 20 vụ không xác định được đối tượng; tang vật tịch thu gồm 23m3 gỗ các loại, 14 xe máy, 11 máy cưa xăng; phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước trên 195 triệu đồng. Trong năm toàn huyện xảy ra 13 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với tổng diện tích 9,7 ha, các đơn vị chủ rừng đã tiến hành giải tỏa được 6,9 ha.

            4. Thủy sản

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 49,49 ha, tăng 29,83% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch đạt 133,62 tấn, tăng 7,25%. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng do trong năm 2019 có một số diện tích ao hồ trước đây chỉ chứa nước tưới cho cây trồng vào mùa khô nay được hộ dân tận dụng vừa chứa nước tưới vừa nuôi cá.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tình hình sản xuất công nghiệp và tiểu thủ được duy trì ổn định; số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động về công nghiệp trong năm 2019 tăng hơn so với năm 2018. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước theo giá hiện hành đạt 1.007 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Đầu tư xây dựng cơ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bản tiếp tục đẩy mạnh, ước khối lượng thực hiện trong năm đạt 205,7 tỷ đồng cho 54 công trình. Trong đó có 11 công trình chuyển tiếp và 43 công trình khởi công mới.

Ước khối lượng thực hiện các công trình xây dựng trong hộ dân cư trong năm 2019 đạt 81,5 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - VÂN TẢI

Hoạt động thương mại tiếp tục phát triển, ước tổng doanh thu bán buôn, bán lẻ trong năm 2019 đạt 1.320 tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ. Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện hoạt động tương đối hiệu quả, phụ vụ tốt cho khách hàng. Khu du lịch rừng Mađaguôi tiếp tục thu hút được lượng khách đến tham quan, vui chơi, giải trí; ước tổng doanh thu du lịch trong năm 2019 đạt 52,7 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Ước khối lượng vận chuyển hàng hóa năm 2019 đạt 327 ngàn tấn, tăng 12,0% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 17,9 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ.

Ước khối lượng vận chuyển hành khách năm 2019 đạt 345 ngàn hành khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 24,6 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện là 106,2 tỷ đồng, giảm 15,94% so với cùng kỳ và đạt 138,71 kế hoạch. Trong đó thuế, phí đạt 63,7 tỷ đồng, giảm 28,92% so với cùng kỳ và đạt 106,5 kế hoạch.

Ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 461,5 tỷ đồng, tăng 4,13% so với cùng kỳ và đạt 137,14% kế hoạch.

Công tác quản lý, giám sát nguồn vốn cho vay được chú trọng đảm bảo các nguồn cho vay sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chích sách xã hội trên địa bàn huyện. Ước doanh số cho vay năm 2019 đạt 732,4 tỷ đồng, tăng 1,67% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và đào tạo:

Tiếp tục nâng cao chất lượng giao dục toàn diện trên địa bàn huyện, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh; vận động học sinh đi học chuyên cần, đến nay toàn huyện có 32 cơ sở giáo dục phổ thông; có 8.981 học sinh, đạt tỷ lệ 99,9%. Toàn ngành có 710 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Trong đó: đạt chuẩn là 517 giáo viên (trên chuẩn 466 giáo viên).

Công tác dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp được thực hiện theo kế hoạch, đã tổ chức được 19 lớp với 540 học sinh tham gia.

2. Y tế

Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, gám sát dịch bệnh và tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện kịp thời.

Trong năm, đã thực hiện 62.582 lượt bệnh, với 1.956 bệnh nhân ngoại trú; toàn huyện đã xảy ra 01 ca sốt rét, 35 sốt xuất huyết.

Chương trình tiêm chủng mở rộng đã triển khai thường xuyên, tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 96%, tăng 1% so với cùng kỳ.

Tổ chức tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày lễ, tết. Đoàn kiểm tra ở huyện và tỉnh đã phối hợp kiểm tra được 70 cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và đã xử lý tiêu hủy hàng hóa tại 06 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân ước đạt 88%, đạt 100% KH.

3. Văn hóa – thông tin – thể thao

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được triển khai rộng khắp nơi trên địa bàn huyện; đã tổ chức tuyên truyền trực quan 350m2 cụm panô tuyên truyền, 247m2 phông trang trí, 3.098 lượt cờ các loại, 300m cờ ngũ sắc, 25 lượt xe loa; tổ chức Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, chương trình giao lưu văn nghệ các ban nhạc trên địa bàn huyện và khu vực lân cận năm 2019, hội tại Tòng quân năm 2019, ...

4. Công tác an ninh, quốc phòng

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; không có điểm nóng về ANTT; không xảy ra cháy nổ.

            Trong năm 2019 trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự (giảm 6 vụ) so với năm 2018. Xảy ra 14 vụ TNGT (giảm 02 vụ), làm chết 10 người (giảm 05 người), bị thương 09 người (tăng 04 người) so với cùng kỳ (số liệu tính đến ngày 15/12/2019). Tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra 03 vụ./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt