Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2019 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

* Cây hàng năm

Gieo trồng và thu hoạch vụ hè thu 2019: Tổng diện tích gieo trồng là 2.042,9 ha, tăng 5,96% so cùng kỳ. Trong đó:

Cây ngô, diện tích gieo trồng là 287 ha, tăng 0,7% so cùng kỳ, năng suất bình quân đạt 36,5 tạ/ha, sản lượng đạt 1.040,25 tấn, bằng 98,65% so với cùng kỳ.

Cây khoai lang và khoai môn, diện tích gieo trồng là 49,2 ha, tăng 2,5% so cùng kỳ; đã thu hoạch 21,5 ha, tăng 2,38% so cùng kỳ, sản lượng 167,7 tấn, tăng 2,38% so với cùng kỳ.

Cây rau gieo trồng là 1.353 ha, tăng 6,68% so với cùng kỳ, đến nay đã thu hoạch được 1.310 ha, tăng 4,1%; sản lượng 48.089 tấn, bằng 97,1%; cây hoa gieo trồng 339 ha, tăng 8,51%. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vẫn là hoa hồng với 146 ha, tăng 0,14% so với cùng kỳ; hoa cúc 95 ha, tăng 25,83%; còn lại là diện tích gieo trồng hoa ly, lay ơn và các loại hoa khác; đậu các loại gieo trồng 14,7 ha, tăng 3,52% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 11,3 tấn, tăng 3,58% so với cùng kỳ.

Gieo trồng vụ Mùa 2019:

Cây lúa: gieo trồng là 89 ha, bằng 100% so với cùng kỳ; cây ngô: diện tích gieo trồng 40 ha, bằng 100%; cây khoai lang gieo trồng được 14,5 ha, bằng 96,67%; cây sắn mỳ gieo trồng là 5,5 ha, bằng 100%; rau các loại gieo trồng 1.280 ha, tăng 9,2%; hoa các loại gieo trồng 320 ha, tăng 10%; đậu các loại gieo trồng 6,5 ha, tăng 8,33% so với cùng kỳ.

* Cây lâu năm: Trong 9 tháng năm 2019 bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tưới nước, bón phân, tỉa cành trên một số loại cây lâu năm trọng điểm trên địa bàn huyện như cà phê, cây ăn quả... Ngoài ra, trong giai đoạn mùa mưa công tác trồng mới cây lâu năm trên những diện tích đất trống, đất khai hoang và trồng mới tái canh vẫn được triển khai ổn định.

Cây cà phê: Tổng diện tích hiện có 3.925,8 ha, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng mới trên những diện tích đất trống, đất khai hoang và một số được trồng trên đất lâm nghiệp là 50 ha, diện tích trồng mới tái canh trên những diện tích cây già cỗi cho sản lượng thấp là 5 ha; cây chuối diện tích hiện có 99 ha, tăng 1,02%; sản lượng đạt 1.690 tấn, tăng 4,32% so cùng kỳ; cây cam hiện có 11 ha, bằng 100%; sản lượng đạt 88 tấn, tăng 3,53%. Còn lại là một số loại cây ăn quả được bà con trồng phục vụ thêm đời sống hộ gia đình như bơ, mít, xoài có diện tích gieo trồng ít.

2. Chăn nuôi

- Đàn trâu hiện có 1.905 con, tăng 2,53% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 133,7 tấn, tăng 3,89% so với cùng kỳ.

- Đàn bò hiện có 4.130 con, tăng 6,66% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 246,15 tấn, tăng 1,76% so với cùng kỳ.

- Đàn lợn hiện có 3.400 con, tăng 14,71% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 142,3 tấn, tăng 0,64% so với cùng kỳ.

- Đàn gia cầm hiện có 22.900 con, tăng 4,04% so với cùng kỳ, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 65,03 tấn, tăng 1,23% so với cùng kỳ; sản lượng trứng là 239,6 ngàn quả, tăng 0,38% so cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Giao khoán QLBVR: Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng là: 107.002,06 ha; hiện đang giao khoán cho 3.104 hộ dân và 13 đơn vị tập thể (trong đó 13 đơn vị tập thể là 17.850,55 ha).

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong 9 tháng năm 2019, lập 40 hồ sơ vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (giảm 07 vụ vi phạm so với cùng kỳ); diện tích vi phạm 17.155 m2; lâm sản thiệt hại 193,322 m3 (giảm 71,863 m3 so với cùng kỳ).

Tình hình khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác: Tổng khối lượng gỗ khai thác 9 tháng1.104 m3, bằng 94,33% so với cùng kỳ chủ yếu là gỗ tận thu. Sản lượng củi khai thác 16.570 Ste, tăng 1,35% so với cùng kỳ.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 442,75 tỷ đồng, tăng 8,09% so cùng kỳ.

2. Đầu tư xây dựng cơ bản:

   Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương đến đầu tháng 9 năm 2019145,2 tỷ đồng, đến nay thực hiện được 88,5 tỷ đồng đạt 61% kế hoạch vốn.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Lạc Dương ngày càng tăng.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH

Nhìn chung công tác thu ngân sách nhà nước đảm bảo dự toán và kế hoạch đề ra.

Về công tác chi ngân sách các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định; trong đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa không xảy ra diễn biến phức tạp, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng.

Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, công tác thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt trong và ngoài huyện. Triển khai tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Hoạt động thể dục, thể thao được các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm, tổ chức.

2. Giáo dục

Công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cơ sở vật chất được sửa chữa, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cảnh quan trường lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư.

3. Y tế

Quản lý nhà nước về y tế, dân số tiếp tục được tăng cường, trọng tâm vào công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân. Triển khai thực hiện tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, các cơ sở y tế đảm bảo chế độ trực theo quy định để kịp thời cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân. Công tác truyền thông và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được triển khai thường xuyên. Tăng cường chỉ đạo công tác Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

4. Lao động - thương binh - xã hội

Công tác chăm sóc, hỗ trợ người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ tiếp tục chú trọng, chi trả kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động, học nghề và phiên giao dịch việc làm năm 2019 trên địa bàn huyện. Thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng và thân nhân người có công cách mạng và người được thụ hưởng chính sách nhận được thẻ bảo hiểm y tế.

5. An toàn xã hội

Quốc phòng, an ninh: An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo; các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng vũ trang đã tăng cường bám sát cơ sở, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng và triển khai công tác giáo dục quốc phòng, an ninh theo kế hoạch.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện, tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, qua đó chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót trong quản lý ngân sách, tài sản công và thu hồi nộp ngân sách số tiền vi phạm theo quy định. Chú trọng công tác thanh tra, thi hành các quyết định giải quyết đơn, kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt