Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2019 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

               I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1.Trồng trọt

- Tình hình sản xuất vụ đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 2.761.2 ha, đạt 107,65% kế hoạch và bằng 94,82% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 13.967 tấn, đạt 107,54% kế hoạch và giảm 719 tấn so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất vụ hè thu: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 18.952,25 ha, đạt 101,78% kế hoạch và bằng 104,54% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 11.089,81 tấn, đạt 80,67% kế hoạch và giảm 702 tấn so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất vụ mùa: Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 3.680,65 ha, đạt 97,89% kế hoạch và bằng 119,25% so với cùng kỳ.

            - Tình hình phát triển một số cây lâu năm:

            + Cây điều: Diện tích hiện có khoảng 8.135 ha, đạt 109,93% kế hoạch và bằng 98,72% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm ước đạt 8.118 ha, sản lượng đạt 4.464,9 tấn (tăng 2.293 tấn so với cùng kỳ).

+ Cây tiêu: Diện tích hiện có 78,7 ha, đạt 98,38% kế hoạch và bằng 101,16% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm ước đạt 72 ha, sản lượng đạt 230,4 tấn (tăng 32,07 tấn so với cùng kỳ).

+ Cây cà phê: Diện tích cà phê hiện có 856.7 ha, đạt 100,32% kế hoạch và bằng 100,35% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm ước đạt 821 ha, sản lượng đạt 2.011,45 tấn (tăng 43,18 tấn so với cùng kỳ).

+ Cây cao su: Diện tích hiện có 3.533,82 ha, đạt 98,71% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm đạt 2.115 ha, sản lượng đạt 3.384 tấn (tăng 1.424 tấn so với cùng kỳ).

+ Cây dâu: Diện tích hiện có khoảng 1.600 ha, đạt 96,97% kế hoạch và bằng 120,18% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm ước đạt 1.450 ha và sản lượng đạt 30.450 tấn, sản lượng kén nuôi trồng ước đạt 2.030 tấn.

+ Cây ăn quả: Diện tích hiện có 1.334,4 ha, đạt 95,31% kế hoạch và bằng 112,67% so với cùng kỳ; diện tích cho sản phẩm ước đạt 446,8 ha và sản lượng đạt  6.158 tấn (tăng 1.099 tấn so với cùng kỳ).

2. Chăn nuôi

Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/07/2019, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Đạ Tẻh như sau :

-    Đàn trâu có 1.860 con, đạt 88,57% kế hoạch và giảm 24,24% so với cùng kỳ.

-    Đàn bò có 8.350 con, đạt 98,24% kế hoạch và giảm 5,11% so với cùng kỳ.

-    Đàn heo có 67.135 con, đạt 125,38% kế hoạch và tăng 60,99% so với cùng kỳ.

-    Đàn gia cầm có 268,1 ngàn con, tăng 63,74% so với thời điểm 1/7/2018.

Công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi:  Trong 09 tháng năm 2019, có xảy ra một số ổ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn heo của các hộ chăn nuôi tại 05 điạ bàn trong huyện, tổng số heo mắc bệnh 793 con, trong đó số heo phải tiêu hủy bắt buộc 464 con, trọng lượng 21.540 kg.  UBND huyện đã hỗ trợ 928,22 triệu đồng cho 34 hộ gia đình có heo bị tiêu huỷ bắt buộc.

Riêng tình hình dịch tả lợn Châu Phi, đến thời điểm hiện nay đã xảy ra tại 7 xã, thị trấn với  số lượng 573 con mắc bệnh. Tổng số heo tiêu hủy là 571 con, tổng trọng lượng đã tiêu hủy là 35.180 kg.

3. Lâm nghiệp

Trong 09 tháng năm 2019, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư: 2.590,9/4.968,7 ha; trong đó: trồng cây su 1.985,6 ha, trồng rừng kinh tế  605,32 ha.

Tình hình vi phạm: Trong 09 tháng năm 2019, phát hiện và lập biên bản 26 vụ, giảm 37 vụ so với cùng kỳ; đã xử lý 22 vụ, thu nộp ngân sách 135,4 triệu đồng.

Tình hình khai thác lâm sản: Ước 09 tháng đầu năm 2019  khai thác được 46,6 ngàn cây tre hàng, 14.940 ster gỗ rừng trồng ...

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Tổng GTSX ngành CN-TTCN 09 tháng năm 2019 (giá SS2010) ước đạt 173,8 tỷ đồng, đạt 81,34% kế hoạch và bằng 111,73% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ước tổng giá trị vốn đầu tư trong 09 tháng năm 2019 166,5 tỷ đồng, đạt 81,84% kế hoạch và bằng 123,76% so với cùng kỳ.

III. THƯƠNG NGHIỆP - VẬN TẢI

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 09 tháng năm ước đạt 1.305 tỷ, tăng 9,74% so với cùng kỳ.

Trong 09 tháng năm 2019, giá cả một số mặt hàng lương thực và thực phẩm thiết yếu tăng nhẹ: thực phẩm thịt tươi sống (+0,52%), mặt hàng rau xanh (+16%); xăng dầu (-20,76%);  vật liệu xây dựng (+1,3%).

- Ngành vận tải hành khách: doanh thu 09 tháng năm 2019 ước đạt 25.883 triệu đồng, đạt 74,44% kế hoạch và bằng 99,56% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển ước đạt 297,52 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 41.221 ngàn hành khách.km

 - Ngành vận tải hàng hóa:  doanh thu 09 tháng năm 2019 ước đạt 88.180 triệu đồng, đạt 80,92% kế hoạch và bằng 106,25% so với cùng kỳ; sản lượng vận chuyển ước đạt 603,39 ngàn tấn, luân chuyển đạt 20.105 ngàn tấn, đạt 86,2% kế hoạch và bằng 138,72% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH, NGÂN HÀNG

Tổng thu NSNN ước 09 tháng năm 2019 đạt 37.920 triệu đồng, đạt 101,12% kế hoạch và bằng 118,45% so với cùng kỳ.

Tổng chi NSNN ước 09 tháng năm 2019 đạt 298.636 triệu đồng, đạt 79,1% kế hoạch và bằng 106,45% so với cùng kỳ.

Ước 09 tháng năm 2019, doanh số cho vay đạt 1.673.889 triệu đồng, tăng 29,21% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 1.785.000 triệu đồng, tăng 20,86% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,29% (giảm 0,34% so với cùng kỳ). Tình hình huy động vốn tăng 0,18% so với cùng kỳ.

Hoạt động của NHCSXH: Trong 09 tháng năm 2019, doanh số cho vay ước đạt 64.283 triệu đồng, tăng 1,69% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 240.500 triệu đồng, tăng 10,66% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,36% (tăng 0,13%). Tình hình huy động vốn tăng 2,24% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa

            Trong 09 tháng năm 2019, ngoài việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, ngành VH-TT địa phương đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động VH-TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn. Nhìn chung, do được quan tâm và đầu tư nên chất lượng các giải thi đấu TDTT cũng như các chương trình VHVN ngày càng được nâng cao nên đã thu hút đông đảo lượng người xem, góp phần duy trì và phát triển phong trào luyện tập TDTT, VHVN trong toàn huyện.

2. Giáo dục

Qua đánh giá sơ bộ kết quả , năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

+ Về hạnh kiểm: Tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 95,21% (giảm 1,86% so với cùng kỳ); loại yếu - kém 0,19% (tăng 0,13% so với cùng kỳ). 

+ Về học tập: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 52,64% (giảm 4,97%); loại yếu - kém có 9,29% (tăng 4,49% so với cùng kỳ). Riêng cấp TH, về năng lực, tỷ lệ đạt chiếm 98,21% (giảm 0,93%); về phẩm chất, tỷ lệ đạt chiếm 99,31% (giảm 0,53%); học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình TH đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Thi tốt nghiệp THPT: tổng số thí sinh dự thi 492 học sinh; tổng số thí sinh đạt điểm tốt nghiệp 473 học sinh, đạt tỷ lệ 96,13%. Ngoài ra, trong 09 tháng năm 2019, huyện Đạ Tẻh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2, xoá mù chữ đạt mức độ 2.

- Tình hình năm học 2019-2020: Mầm non: 14 trường/97 lớp/2.491 học sinh; Tiểu học: 13 trường/179 lớp/4.131 học sinh; THCS: 08 trường/84 lớp/ 2.355 học sinh; THPT:  03 trường/56 lớp/ 2.330 học sinh. Toàn huyện hiện có 84 điểm trường, trong đó: mầm non 36 điểm trường, TH 31 điểm trường, THCS 14 điểm trường, PTTH 03 điểm trường; 1.239 công nhân viên, trong đó: cho công tác quản lý 84 người, 919 giáo viên, 236 công nhân viên. Trong năm, địa phương đã tiến hành thi tuyển được 38 giáo viên PTTH và hiện còn thiếu khoảng 13 giáo viện do một số trường dạy 02 buổi và 03 giáo viên MN.

- Công tác tuyển sinh: Ngành Giáo dục của địa phương đang tập trung các biện pháp để huy động 100% trẻ em 06 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6. Riêng công tác tuyển sinh vào lớp 10, toàn huyện đã hoàn thành việc tuyển 699 học sinh, đạt tỷ lệ 87,7%.

3. Y tế

Nhìn chung 09 tháng năm 2019, công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo; các chương trình y tế quốc gia được triển khai đạt hiệu quả khá; công tác y tế dự phòng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dịch bệnh phát sinh; tình hình các loại dịch bệnh không có vấn đề gì đáng lo ngại và giảm so với cùng kỳ; tình hình triển khai các chương trình y tế vẫn được quan tâm và triển khai thường xuyên; công tác khám chữa bệnh được đảm bảo và nâng cao chất lượng. Trong 09 tháng năm 2019 đã thực hiện tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho 375 trẻ em đạt 55,1% kế hoạch; tiêm UVSS được 356 trẻ em, đạt 52,3% kế hoạch; tiêm VAT 2+ cho phụ nữ có thai được 421 trường hợp, đạt 75,8% kế hoạch; chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, số phụ nữ được quản lý được 204 phụ nữ, khám và điều trị phụ khoa cho 5.596 lượt, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa cho 265 ca. Ngoài ra, trong 09 tháng năm 2019 Trung tâm y tế đã khám và điêu trị cho khoảng 77.500 lượt bệnh nhân (giảm 12,8% so với cùng kỳ), công suất sử dụng giường bệnh đạt 104,7%.

Đến nay, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện số người tham gia bảo hiểm y tế đang còn giá trị sử dụng 38.555 người, chiếm  tỷ lệ 88.8% dân số (KH 85%).

4. Xã hội

Trong 09 tháng năm 2019, tiến hành các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền khoảng 5.730 triệu đồng cho 8.231 đối tượng chính sách. Ngoài ra, các doanh nghiệp và một số tổ chức từ thiện trên địa bàn cũng đã tổ chức trao hơn 800 phần quà với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục triển khai Quyết định 111/QĐ-UBND ngày 6/8/2019 của UBND huyện về phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2019, số nhà ở được hỗ trợ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh là 104 căn nhà (Xây mới: 53 căn; Sửa chữa: 51 căn), kinh phí 3,9 tỷ đồng.

Triển khai công tác đào tạo nghề trong lao động nông thôn theo kế hoạch, tiếp tục mở 03 lớp dạy nghề với 79 cho lao động nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi về các thông tin về xuất khẩu lao động, đến nay đã có 09 lao động tham gia đăng ký xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản.

Về công tác giảm nghèo: Rà soát và quyết định hỗ trợ bổ sung cho 05 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn cấp xã cấp 1.193 giấy chứng nhận cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

5. An toàn xã hội

Trong 9 tháng năm 2019, tình hình tội phạm trật tự xã hội xảy ra 27 vụ (tăng 13 vụ so với cùng kỳ), trong đó án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tăng 02 vụ; tội phạm về ma tuý xảy ra 01 vụ. Về vi phạm, vi phạm trật tự xã hội xảy ra 21 vụ, so với cùng kỳ giảm 20 vụ (21/41); vi phạm pháp luật về môi trường xảy 04 vụ; tệ nạn xã hội phát hiện, bắt 11 vụ vi phạm về cờ bạc, tăng 6 vụ so với cùng kỳ (11/5).

Tai nạn giao thông đường bộ: Toàn huyện xảy ra 08 vụ làm 04 người chết, 07 người bị thương; so với cùng kỳ, số vụ tăng 06 (8/2), số người chết tăng 03 (4/1), số người bị thương tăng 05 (7/2). Tai nạn khác xảy ra 5 vụ gồm: 1 vụ tự tử  làm 1 người chết, 4 vụ đuối nước làm 5 người chết, so với cùng kỳ, số vụ tăng 02 (5/3).

Từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, với tình hình thiệt hại, cụ thể: có 994 căn nhà bị ngập lũ, 1.679 ha cây trồng bị ngập lụt, chăn nuôi, thủy sản và một số công trình hạ tầng bị thiệt hại nặng, không có thiệt hại về người. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 82.132 triệu đồng.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt