Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 11 tháng năm 2019

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 11 tháng năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 11 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.18

+6,18

  - Khai khoáng

"

97.03

-2,97

  - CN chế biến, chế tạo

"

116.42

+16,42

  - Sản xuất và phân phối điện

"

98.46

-1,54

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.77

+7,77

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

232.1

+1,14

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3,229.7

+22,44

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1,397.0

+17,26

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách "

395.0

+8,44

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

369.9

+8,36

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

25.1

+9,63

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải -Tỷ đồng

Tỷ đồng

394.1

+15,07

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng năm 2019 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

102.40

+2,40

8. CPI tháng 11/2019 so tháng 10/2019

%

100.95

+0,95

9. Chỉ số giá vàng tháng 11/2019 so tháng 10/2019

%

99.52

-0,48

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 11/2019 so tháng 10/2019

%

100.00

0

 

 

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt