Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương

              I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Hiện tại bà con tiếp tục gieo trồng các loại cây của vụ hè thu 2019 và thu hoạch các loại cây trồng còn lại của vụ đông xuân.

- Tổng diện tích lúa gieo trồng vụ đông xuân tính đến ngày 10/6 đạt 537 ha; diện tích thu hoạch đạt 537 ha, đạt 100% tổng diện tích lúa gieo sạ, bằng 87,38% so với cùng kỳ.

- Diện tích ngô gieo trồng vụ hè thu ước đạt 116,75 ha, diện tích ngô thu hoạch ước đạt 103,05 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 562,14 tấn.

- Diện tích khoai lang đạt 296,7 ha, diện tích thu hoạch đạt 188,7 ha, tăng 9,73% so với cùng kỳ.

- Diện tích rau các loại gieo trồng đạt 14.655,35 ha, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Diện tích rau thu hoạch đạt 8.944,8 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 341.569,3 tấn.

Tình hình diện tích cây lâu năm giảm chủ yếu là giảm cây cà phê do cây già cỗi không đạt năng suất nên bà con phải phá bỏ chuyển qua cây ngắn ngày cho thu nhập cao hơn. Diện tích cây cà phê đạt 1.560,5 ha, giảm 0,37% so với cùng kỳ; hồ tiêu đạt 7 ha, giảm 1,75 ha.

Cây ăn quả: diện tích cây xoài đạt 5,4 ha, sản lượng thu hoạch đạt 2,1 tấn; diện tích cây chuối đạt 130,7 ha, sản lượng thu hoạch đạt 1.550,5 tấn; diện tích dứa đạt 74,5 ha, sản lượng thu hoạch đạt 525 ha; diện tích cây hồng đạt 1.009,5 ha và được trồng chủ yếu ở thị trấn D’Ran, hiện cây hồng chưa tới mùa thu hoạch.

2. Chăn nuôi

Đàn trâu ước đạt 2.579 con, tăng 2,79% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 26.605 con, tăng 2,81%; đàn bò sữa đạt 13.039 con, tăng 4,58%; đàn lợn đạt 13.746 con, tăng 19,66%; Tổng đàn gia cầm đạt 279,3 ngàn con (gà là 256,8 ngàn con), tăng 55,11% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Địa phương đã tổ chức họp lực lượng nhận khoán và lồng ghép công tác tuyên truyền qua các cuộc họp dân với 19 cuộc họp, 994 lượt người tham gia để đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng. Bước vào đầu mùa khô năm 2019, đơn vị tổ chức tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng thời kết hợp kiểm tra, giám sát công tác thực hiện phương án PCCCR của các đơn vị chủ rừng, đôn đốc trực cháy đảm bảo không để xảy ra cháy rừng.

Ban Lâm nghiệp xã phối hợp các đơn vị chủ rừng, nhận khoán tuần tra, kiểm tra rừng 76 đợt với 444 lượt người tham gia ở những vùng trọng điểm, vùng giáp ranh giữa hai huyện Đơn Dương và Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận; đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp để chủ động trong công tác PCCCR, thực hiện nghiêm túc việc trực cháy tại các điểm canh lửa. Giao khoán QLBVR với tổng diện tích 30.032,42 ha cho 5 đơn vị quản lý và 934 hộ gia đình.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Dự ước giá trị sản xuất theo giá thực tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 104.818 triệu đồng; trong đó: công nghiệp chế biến chế tạo đạt 104.319 triệu đồng; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước đạt 499 triệu  đồng. Dự ước giá trị sản xuất  theo  giá so sánh năm 2010 trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 83.826 triệu đồng; trong đó: công nghiệp chế biến chế tao đạt 83.469 triệu đồng; công nghiệp sản xuất và phân phối khí đốt đạt 357 triệu đồng. Chia theo từng  ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp như sau:

            - Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ước tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt 41.572 triệu đồng, tăng 3,85% so với cùng kỳ; theo giá so sánh  năm 2010 đạt 33.259 triệu đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ.

            - Ngành sản xuất đồ uống ước giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt  19.730 triệu đồng, theo giá so sánh 2010 đạt 15.784 triệu đồng.

- Ngành sản xuất trang phục ước giá trị sản xuất tính theo giá thực tế đạt 5.646 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 4.517 triệu đồng.

            - Ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ ước giá trị sản xuất tính theo giá thực tế đạt 16.633 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 13.306 triệu đồng, tăng 2,31% so với cùng kỳ.

            - Ngành sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc) ước giá trị sản xuất theo giá thực tế đạt 13.201 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 10.560 triệu đồng, tăng 2,79% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tính đến tháng 6/2019 huyện Đơn Dương có 16 công trình chuyển tiếp, trong đó 9 công trình ngân sách cấp tỉnh với tổng mức đầu tư 85,5 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2019 là 56,6 tỷ đồng và 7 công trình ngân sách cấp huyện với tổng mức vốn đầu tư năm 2019 là 171,2 tỷ đồng; công trình sử dụng vốn ngân sách cấp huyện 18 công trình, với tổng mức đầu tư 77,1 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2019 là 65,2 tỷ đồng, hiện nay các công trình vẫn đang thực hiện đầu tư và xây dựng. Tổng mức vốn đầu tư phát triển đến cuối tháng 6 năm 2019 dự ước đạt 5,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 2,2 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện dự ước thực hiện đến cuối tháng 6/2019 là 3,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019 nguồn vốn tiếp tục được giải ngân cho các công trình chưa hoàn thành, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thực hiện nông thôn mới, xây dựng đường liên thôn - liên xã, sửa chữa - xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, UBND huyện Đơn Dương đã tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm tra giá cả. Các loại hàng hóa trong dịp tết trên địa bàn huyện dồi dào, phong phú đủ các chủng loại đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Giá mặt hàng lương thực ổn định; các mặt hàng thực phẩm và các ngày cận tết tăng nhẹ như thịt bò, thịt heo, một số mặt hàng như thịt gà, hải sản tươi sống, các mặt hàng phục vụ tết khác như bánh mứt, sữa, trái cây, thuốc lá, các loại hoa ổn định; các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng, hàng vật tư, vật liệu xây dựng không có biến động lớn so với trước Tết.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Thu ngân sách: Ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên  địa bàn thực hiện 81,1 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch và tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó thuế phí thực hiện 46 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch và tăng 11,2%. Các khoản thu tăng so cùng kỳ như: thu ngoài QD tăng 5,5%, lệ phí trước bạ tăng 7%, thuế thu nhập cá nhân tăng 2,4%; phí, lệ phí tăng 11%. Các khoản thu giảm so cùng kỳ cần có các giải pháp thu tốt hơn trong thời gian tới như: thu từ nhà đất giảm 23,4%; thu DN NN ĐP giảm 69,3%, thu DN có vốn ĐT nước ngoài giảm 84%, thu khác ngân sách giảm 0,8%.

Chi ngân sách: Tổng chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 233 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ. Chi cân đối NS địa phương giảm 4,1%, trong đó chi thường xuyên tăng 16,5%.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

            - Ngành giáo dục: công tác duy trì sĩ số học sinh được đảm bảo. Tổ chức kiểm định chất lượng đối với một số đơn vị trường học trực thuộc; kiểm tra việc dạy thêm, học thêm; tổ chức xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học; thành lập hội đồng xét tốt nghiệp bậc THCS; tổ chức thanh tra xét tốt nghiệp bậc THCS.

- Ngành văn hóa thông tin: các hoạt động thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao được triển khai theo kế hoạch.

- Ngành y tế: các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Các cơ sở y tế đã thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác trực tết, đảm bảo trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong những ngày nghỉ lễ, tết. Trong 6 tháng trên địa bàn huyện không có xảy ra ngộ độc thực phẩm.

- Về xã hội: 6 tháng qua UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc Tết các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng; thăm chúc tết các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, thị trấn trong huyện.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 các xã, thị trấn.

 

Về đơn thư, toàn huyện đã tiếp nhận 38 đơn, giảm 12 đơn so với cùng kỳ. Kết quả giải quyết, đã giải quyết 30/36 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và cấp huyện; 06 đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết; 02 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt