Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 đạt 15.015 ha, bằng 97,8% KH, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó: cây lương thực, thực phẩm 253 ha; cây công nghiệp ngắn ngày 246 ha; cây công nghiệp dài ngày 10.037 ha; cây ăn quả 3.571 ha.

Tập trung gieo trồng vụ đông - xuân năm 2018 - 2019. Tính đến trung tuần tháng 6 đã gieo trồng trên 288 ha cây hàng năm các loại, thu hoạch 230 ha, trong đó lúa 47 ha; bắp 60 ha; rau, đậu các loại trên 53 ha; cỏ thức ăn gia súc 179 ha.

Tập trung triển khai công tác chuyển đổi cây trồng năm 2019 theo kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các vật dụng cần thiết, sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả, tiết kiệm trong mùa khô. Kết quả, tính đến thời điểm này, đã hoàn thành công tác tổng hợp hỗ trợ hạt bắp giống với tổng diện tích hộ dân đăng ký 78 ha /185 hộ. Hiện nay, các ngành chức năng đang tiến hành thẩm định trình UBND huyện phê duyệt, lựa chọn nhà thầu cung ứng để thực hiện đúng mùa vụ.

2. Chăn nuôi

Theo kết quả tổng hợp từ các xã, thị trấn trên toàn huyện, ngoài đàn trâu, bò giảm còn lại tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm đều tăng, cụ thể: đàn trâu có 149 con, bằng 76,23% kế hoạch và bằng 97,43% so với cùng kỳ; đàn bò có 3.192 con,  bằng 58,55% kế hoạch và giảm 27%; đàn heo có 22.300 con, bằng 72% kế hoạch và tăng 1%; đàn gia cầm có 119 nghìn con, bằng 72% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp

Năm 2019 giao khoán quản lý và bảo vệ rừng đạt 22.329 ha (tăng 154 ha so với cùng kỳ); tổ chức giải tỏa 2,27 ha đất lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp. Công tác truy quét, quản lý bảo vệ rừng triển khai kịp thời. Phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm lâm luật (giảm 14 vụ so với cùng kỳ), thu giữ trên 16 m3 gỗ các loại, 5 xe máy và 7 phương tiện khác.  

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 6 tháng đầu năm 2019 theo giá so sánh 2010 đạt 291 tỷ đồng, bằng 41,38% kế hoạch và tăng 23,5% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 200,96 tỷ đồng. Theo giá thực tế ước 6 tháng 2019 đạt 416 tỷ đồng, bằng 40,88% kế hoạch và tăng 23,66% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 297 tỷ đồng. Tuy cố gắng duy trì ổn định sản xuất và tốc độ tăng trong 6 tháng đầu năm nhưng ngành CN – TTCN trên địa bàn huyện vẫn đang trong tình trạng hoạt động thiếu tính ổn định, cạnh tranh, thiếu nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 78,5 tỷ đồng, bằng 44,61% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 365 tỷ đồng, bằng 56,08% kế hoạch và tăng 13,01% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung cho chuẩn bị đầu tư và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2018. Tổng vốn đầu tư cho XDCB 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 77,1 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư lập thủ tục, hồ sơ quyết toán vốn đối với các công trình hoàn thành theo qui định.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 682 tỷ đồng, bằng 56,88% kế hoạch và tăng 11,98% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thời gian trước, trong và sau Tết cổ truyền được tăng cường chặt chẽ. Lượng khách du lịch 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 61,2 ngàn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, bằng 47,12% kế hoạch và tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó: khách lưu trú đạt 11 ngàn lượt khách, tăng 4,8%. Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 29,8 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa trị giá 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 6.500 ngàn USD, bằng 47,12% kế hoạch và tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Vận chuyển hàng hóa 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 161 ngàn tấn, bằng 51,94% kế hoạch, tăng 4,55% so với cùng kỳ và luân chuyển đạt 9.163 ngàn tấn.km, bằng 59,12% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 134 ngàn hành khách, bằng 39,41% kế hoạch, tăng 6,35% so với cùng kỳ và luân chuyển hành khách đạt 12.173 ngàn hành khách.km, bằng 34,29% kế hoạch, tăng 6,08% so với cùng kỳ.

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu  năm 2019 ước đạt 42,2 tỷ đồng, bằng 55,09% dự toán và bằng 60,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 215 tỷ đồng, bằng 63,61% dự toán giao và bằng 90% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 185 tỷ đồng, bằng 54,73% kế hoạch và tăng 21,71% so với cùng kỳ.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và hoàn thành nhiệm vụ các môn học tăng hơn so với năm học trước. Bậc mầm non: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao là 3,01%, giảm 1,08% so với cùng kỳ; bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành các nội dung chương trình là 98,9%; bậc THCS tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 56,85% tăng, 3,45% so với năm học trước. Triển khai công tác tổ chức cho học sinh sinh hoạt hè với nhiều hình thức phong phú.  Hiện nay, đang tiếp tục thực hiện cải tạo, nâng cấp, tu sửa trường, lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020.

Công tác khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện trên 49 ngàn lượt khám bệnh với trên 10 ngàn ngày điều trị nội trú và trên 957 lượt bệnh nhân ngoại trú. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng sôi nổi, thiết thực. Cổ động trực quan với 354m băng rôn, 2.378 lượt cờ các loại. Tổ chức thành công chường trình văn nghệ phục vụ Hội trại tòng quân năm 2019.

Thực hiện xong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 và triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các phạm pháp về hình sự, tệ nạn xã hội được tăng cường. Tình hình vi phạm các tội như trộm cắp, đánh nhau, xô xát vẫn xảy ra, tuy nhiên số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ, giảm 2 so với cùng kỳ.

Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra 6 vụ (giảm 5 vụ) làm 6 người chết (giảm 4 người) và 5 người bị thương (giảm 1 người). Tình hình tai nạn giao thông giảm cả trên 3 mặt, tuy nhiên vấn đề vi phạm an toàn giao thông là một thực trạng đang là vấn nạn của xã hội nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. Ban an toàn giao thông huyện dưới sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã họp và có kế hoạch phân công kiểm tra kiểm soát nhằm giảm thiểu TNGT trong 6 tháng còn lại của năm 2019.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt