Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2019 thành phố Bảo Lộc
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 6 tháng năm 2019 của Chi cục Thống kê thành phố Bảo Lộc

               I. SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP

1. Trồng trọt

Cây hàng năm: Đến nay đã thu hoạch xong cây hàng năm vụ đông xuân,  diện tích gieo trồng rau, đậu các loại đạt 60,6 ha, tăng 9,3%; sản lượng rau, đậu đạt 644 tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: chủ yếu đang tập trung chăm sóc cho diện tích cà phê. Giá cà phê hiện nay trung bình 30.000-31.000đ/kg, giảm 14,3% so với cùng kỳ. Diện tích hiện có đạt 12.980 ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ; diện tích trồng mới 6 tháng ước đạt 60 ha, giảm 40% so với cùng kỳ.

Cây chè: diện tích hiện có đạt 2.880 ha, giảm 5,4% so với cùng kỳ.  Sản lượng chè búp tươi ước 6 tháng đạt 15.610 tấn, giảm 4,9% so với cùng kỳ.

 Cây dâu tằm: Diện tích cây dâu tằm hiện có trên địa bàn đạt 587,3 ha, tăng 29,1% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch trong 6 tháng ước đạt 5.205 tấn, tăng 29,5%. Giá kén hiện nay 100-110 ngàn đồng/kg giảm so với tháng trước và cùng kỳ.

2. Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi đã làm giá bán xuất chuồng giảm mạnh và tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn.

 Đàn bò đạt 3.517 con, giảm 7,4% so với cùng kỳ; đàn bò sữa ước đạt 1.801 con, tăng 36,96%. Sản lượng sữa 6 tháng đạt 2.950 tấn, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tổng đàn heo hiện nay có 60.313 con (kể cả heo theo mẹ), giảm 8,3% so với cùng kỳ; sản lượng thịt heo 6 tháng đạt 5.411 tấn, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Giá heo hơi hiện nay đang tăng so đầu tháng ở mức 37.000-38.000đ/kg, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gà ước đạt 324,6 ngàn con, tăng 24% so với cùng kỳ, sản lượng 6 tháng đạt 590 tấn, tăng 8,5%. Tổng đàn chim cút sinh sản tiếp tục tăng nhanh, tổng đàn hiện nay ước đạt 2.426 ngàn con, tăng 18,7%; sản lượng trứng 6 tháng tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn được tiếp tục quan tâm, nhất là bệnh lở mồm long móng, dịch tả Châu Phi, dịch cúm… Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp phát thuốc khử trùng chuồng trại đợt I/2019 cho gia súc và gia cầm; đã triển khai tiêm phòng vaccin 23.500 liều phòng bệnh lở mồm long móng và 3 bệnh đỏ trên đàn heo cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ...

3. Lâm nghiệp

Công tác quản lý và bảo vệ rừng được tiếp tục được quan tâm thường xuyên, đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2018-2019... nên trong 6 tháng đầu năm 2019 chưa có vụ cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay vẫn xảy ra 10 vụ vi phạm lâm luật, giảm 12 vụ; chủ yếu là mua bán, vận chuyển lâm sản, tang vật tịch thu 4,6 m3 các loại, tổng số tiền xử phạt và bán lâm sản nộp ngân sách là 58 triệu đồng. Công tác trồng cây phân tán đã trồng được 400 cây nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5.

            II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Công nghiệp

Về sản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2019: sản xuất chè ước đạt 5.946 tấn,  giảm 7,5% so với cùng kỳ, nguyên nhân do nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất thiếu, diện tích chè ngày thu hẹp; sản phẩm tơ ươm đạt 34,5 tấn, tăng 9,0%; sản phẩm may gia công ước đạt 38,5 ngàn sản phẩm, tăng 12,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực cá thể theo giá so sánh năm 2010 ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 496.406 triệu đồng, tăng 6,3%; trong đó công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 495.619 triệu đồng, tăng 6,3%; sản xuất và phân phối điện đạt 786 triệu đồng, tăng 5,3%. Xét theo nội bộ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: ngành chế biến thực phẩm đạt 221.180 triệu đồng, giảm 4,3%; ngành dệt ước đạt 148.811 triệu đồng, tăng 14%; ngành sản xuất trang phục đạt 12.293 triệu đồng, tăng 14,2%; ngành sản xuất các sản phẩm từ kim loại đạt 66.527 triệu đồng, tăng 23,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước 6 tháng đầu năm đạt 760.791 triệu đồng, tăng 9%, trong đó ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 759.575 triệu đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

            2. Đầu tư xây dựng cơ bản

Nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 đạt 120.576 triệu đồng, đạt 58,7% kế hoạch vốn và tăng 3,1% so với cùng kỳ, chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2018 như đường Lý Thường Kiệt đi Bảo Lâm, đường Lê Thị Riêng...Nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý đạt 65.000 triệu đồng, đạt 46,2% kế hoạch vốn; nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 27.946 triệu đồng, đạt 46,0% kế hoạch và tăng 37,6% so với cùng kỳ chủ yếu đầu tư các cơ sở hạ tầng như đường giao thông chỉnh trang đô thị và nông thôn.

III. THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ

Trong 6 tháng đầu năm 2019 sức mua bán hàng hóa đã diễn ra sôi nổi, tăng so cùng kỳ, nhưng giá cả hàng hóa ít biến động, không tăng đột biến nhờ các giải pháp bình ổn giá cả hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia... Ước tính 6 tháng đầu năm 2019 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.789 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 539 tỷ đồng, bằng 45,6% so kế hoạch và tăng 27,4% so với cùng kỳ, nguyên nhân đạt kế hoạch thấp do khoản thu từ các doanh nghiệp trung ương, của doanh nghiệp địa phương đạt thấp. Tổng thu nội địa đạt 468 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó thuế và phí đạt 366,6 tỷ đồng, bằng 39,5% kế hoạch và tăng 8,5% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách: Ước tổng chi 6 tháng đầu năm qua ngân sách đạt 240,3 tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch và tăng 12,1% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên đạt 214,7 tỷ đồng, đạt 38,6% kế hoạch và tăng 9,6%, nguyên nhân đạt thấp chủ yếu chi cho sự nghiệp kinh tế đạt thấp 20,9 tỷ đồng, bằng 28,3% kế hoạch.

V. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa thể thao

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các họat động văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn diễn ra sôi nổi đã cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ của các tầng lớp của nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động cụ thể như: chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019” thu hút trên 2.000 lượt người xem; chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thể thao Việt Nam 27/3; Ngày quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam; giờ trái đất vào ngày 24/3/2019; chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Bảo Lộc; 09 năm ngày thành lập thành phố Bảo Lộc … Hoạt động thể thao được tổ chức thường xuyên và rộng khắp trên tất cả các xã phường của thành phố: tổ chức giải cầu lông CLB mở rộng mừng xuân, quần vợt, giải Taewondo các câu lạc bộ, giải cờ tướng, giải bóng  bàn, kéo co, bóng chuyền, các trò chơi dân gian. Đặc biệt đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III - năm 2019 tại Bảo Lộc, tổ chức đón và đưa đoàn đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31…

Công tác quản nhà nước đối với các loại hình văn hóa thông tin trên địa bàn tiếp tục được được tăng cường đối với các điểm kinh doanh trong lĩnh văn hóa, thông tin. Trong 6 tháng thành phố đã kiểm tra 14 lượt với 29 điểm kinh doanh.

Đến nay, toàn thành phố có 5 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6/6 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị; 165/165 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 145/177 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

2. Giáo dục

Về quy mô trường lớp: Tổng số có 78 trường, trong đó 69 trường học thuộc thành phố quản lý: mầm non, mẫu giáo có 29 trường; tiểu học có 26 trường; THCS có 13 trường và 01 trường tư thục khiếm thính.

Về số lớp: Mầm non, mẫu giáo có 8.454 cháu/329 lớp (giảm 8 lớp); tiểu học có 15.382 học sinh/471 lớp (giảm 4 lớp, tăng 419 học sinh); THCS có 10.604 học sinh/284 lớp (giảm 2 lớp, tăng 388 học sinh).

Về công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thực hiện đúng tiến độ, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay đã thực hiện 43 đơn vị đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 55,12% (tăng 3,12%), riêng khối giáo dục do thành phố quản lý đạt 41 trường, đạt 60,29%.

3. Y tế

Nhờ chủ động làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tăng cường giám sát và phòng dịch bệnh nên trong năm đã hạn chế tối đa dịch bệnh …Tuy nhiên đến nay đã có 50 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 40 ca so với cùng kỳ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã tuyên truyền, kiểm tra nhằm chấp hành tốt quy định của nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm tra 896 cơ sở sản xuất và tiêu thụ thực phẩm, kết quả đã có 89,29% đạt tiêu chuẩn, trong 6 tháng đầu năm không có ca ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh không xảy ra.

4. Xã hội

Ngành lao động thương binh xã hội tham mưu cho thành phố tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách trong dịp tết Kỷ Hợi đối với các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo...với kinh phí trên 8,979 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố là trên 4,18 tỷ đồng.

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục được quan tâm…đến nay trên địa bàn có số hộ nghèo là 333 hộ, giảm 80 hộ; 827 hộ cận nghèo, giảm 36 hộ so với cùng kỳ.

Công tác quản lý và chăm sóc đối tượng chính sách, người có công với cách mạng luôn được quan tâm, thành phố đang quản lý và chi trả trợ cấp cho 1.362 đối tượng người có công với cách mạng với kinh phí hàng tháng 2,43 tỷ đồng, đối tượng bảo trợ xã hội là 4.365 đối tượng với số tiền trên 1,62 tỷ đồng.

5. An toàn xã hội

Tình hình an ninh trật tự, an tòan xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông (tăng 01 vụ), làm chết 11 người (tăng 4 người), bị thương 4 người (giảm 01 người).

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt