Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2019

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 8 tháng năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107,02

+7,02

  - Khai khoáng

"

105,18

+5,18

  - CN chế biến, chế tạo

"

109,34

+9,34

  - Sản xuất và phân phối điện

"

105,36

+5,36

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

108,57

+8,57

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

219,36

+3,37

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.814,2

+16,78

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.341,8

+13,04

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách "

368,5

+9,95

  -  Khách nội địa

"

339,5

+11,08

  -  Khách quốc tế

"

29,0

-1,78

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

391,1

+12,98

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 8 tháng năm 2019 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

102,34

+2,34

8. CPI tháng 8/2019 so tháng 7/2019

%

100,27

+0,27

9. Chỉ số giá vàng tháng 8/2019 so tháng 7/2019

%

104,11

+4,11

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2019 so tháng 7/2019

%

99,84

-0,16


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt