Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 7 năm 2019

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng 7 tháng năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107,88

+7,88

  - Khai khoáng

"

111,43

+11,43

  - CN chế biến, chế tạo

"

107,69

+7,69

  - Sản xuất và phân phối điện

"

107,77

+7,77

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,63

+7,63

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

222,09

+7,35

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.876,5

+16,88

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1.497,1

+15,19

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách "

419,6

+11,63

  -  Khách nội địa

"

397,3

+14,54

  -  Khách quốc tế

"

22,3

-23,21

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

404,7

+17,94

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng năm 2019 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

102,33

+2,33

8. CPI tháng 7/2019 so tháng 6/2019

%

100,33

+0,33

9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2019 so tháng 6/2019

%

105,71

+5,71

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2019 so tháng 6/2019

%

99,48

-0,52

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt