Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương

 

I/ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP:

 

1/Trồng trọt:

 

Trong quý I năm 2019, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn được duy trì ổn định, bám sát mùa vụ gieo trồng, có sự tăng trưởng nhất định về diện tích gieo trồng, giá trị sản phẩm so với cùng kỳ. Cụ thể, cây lương thực có hạt vẫn duy trì 2 loại cây là cây lúa và cây ngô, đến thời điểm hiện tại cây lúa gieo cấy được 59 ha, cây ngô trong vụ đã gieo trồng 107 ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ; cây lấy củ có chất bột chỉ gieo trồng duy nhất cây khoai lang với diện tích gieo trồng hiện tại là 22 ha, tăng 4,76% so với cùng kỳ; cây rau gieo trồng được 1.270 ha, tăng 15,28%, sản lượng đạt 32.951 tấn, tăng 15,86%; hoa các loại gieo trồng 310 ha, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Do mới bước vào giai đoạn đầu năm nên bà con chủ yếu tiến hành làm cỏ, tỉa cành trên một số loại cây trọng điểm trên địa bàn huyện như cà phê để chuẩn bị cho công tác bón phân đợt 1, ngoài ra bà con cũng đang tiến hành ươm giống một số loại cây chuẩn bị trồng mới vào đầu mùa mưa sắp tới. Sản lượng một số loại cây lâu năm không có nhiều biến động so với cùng kỳ do một số cây chính hiện tại chưa cho sản phẩm; sản lượng chuối thu được trong quý I là 630 tấn, tăng 0,8%; cam 38 tấn, tăng 15,15% so với cùng kỳ.

 

2/ Chăn nuôi:

 

Đàn trâu hiện có là 1.905 con, tăng 2,53% so với cùng kỳ, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý I là 49,4 tấn, tăng 3,88% so với cùng kỳ; bò 4.175 con, tăng 7,83%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 88,1 tấn, tăng 3,04%; lợn 2.737 con, giảm 7,76%, sản lượng thị hơi xuất bán là 45,3 tấn, giảm 1,74%; Đàn gia cầm 22,77 ngàn con, tăng 3,45%; sản lượng trứng gia cầm 72,5 ngàn quả, tăng 1,97% so với cùng kỳ.

 

3/ Lâm nghiệp:

 

Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện năm 2018 là 104.142,31 ha; hiện đang giao khoán cho 3.056 hộ dân và 13 đơn vị tập thể (trong đó 13 đơn vị tập thể là 17.850,55 ha). Trong quý I năm 2019 trên địa bàn huyện đã xảy ra 09 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, phát triển và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (giảm 04 vụ so với cùng kỳ); với diện tích vi phạm 2.861 m2 (giảm 1.811 m2 so với cùng kỳ). Tổng khối lượng gỗ khai thác là 365 m3, bằng 96,23% so với cùng kỳ, chủ yếu là gỗ tận thu, tận dụng những cây chết đứng, cây có nguy cơ ngã đổ mùa mưa bão và ảnh hưởng an toàn hành lang lưới điện, cây bị bật gốc do lốc xoáy, ngoài ra là một số ít từ khai thác rừng trồng.

           

              II/ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

              Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế quý I năm 2019 ước đạt 173,49 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ, chủ yếu từ ngành sản xuất phân phối điện, nước mang lại.

Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn đến cuối tháng 3 năm 2019 là 156.038 triệu đồng, cho 31 hạng mục công trình.

             

             III/ THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ:

 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; lượng khách tham quan, du lịch đến với địa bàn huyện Lạc Dương ngày càng tăng.

 

IV. THU CHI NGÂN SÁCH:

 

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ngay sau dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đến ngày 28/02/2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện 16 tỷ đồng, đạt 16,1% dự toán; trong đó tỉnh thu thực hiện 1,4 tỷ đồng, đạt 1,7% dự toán, huyện thu thực hiện 15,4 tỷ đồng, đạt 32% dự toán.

 

V/ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

 

1/ Văn hóa:

 

Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, dịch vụ không xảy ra diễn biến phức tạp, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng, tuyên truyền, cổ động tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Lạc Dương (14/3/1979 – 14/3/2019)

Đài Truyền thanh - Truyền hình tập trung tuyên truyền một số hoạt động: Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về các gương điển hình tiến tiến, gương người tốt, việc tốt; Công tác tuyên truyền, đưa tin các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện diễn ra liên tục với nội dung và hình thức phong phú; tiếp phát các chương trình của đài tỉnh, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

 

2/ Giáo dục:

 

Tiếp tục đảm bảo tốt các điều kiện cơ sở vật chất ban đầu như, trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục. Cơ sở vật chất được tu bổ, sửa chữa, xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cảnh quan trường lớp ngày càng khang trang, sạch sẽ, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư.

Phối hợp với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình dạy nghề phổ thông và tổ chức thu tốt nghiệp nghề phổ thông theo quy định.

Tham mưu cho UBND huyện trình Ban chỉ đạo PCGD tỉnh kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2018. Tỉnh đã kiểm tra huyện Lạc Dương đạt chuẩn phổ cập - xóa mù chữ năm 2018.

 

3/ Y tế:

 

Công tác y tế vẫn tập trung tăng cường phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

Triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, đặc biệt là người vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

 

4/ Công tác lao động - thương binh - xã hội

 

Về lao động, đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, mở các lớp dạy nghề năm 2019 để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Chính sách người có công: Tăng cường công tác quản lý đối tượng, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách người có công với cách mạng tại địa phương, thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng theo đúng quy định.

Chính sách bảo trợ xã hội: Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chi trả cho học sinh trung học phổ thông theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách y tế: Thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn rà soát đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được đầy đủ, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,7%.

Công tác giảm nghèo bền vững: Tiếp tục công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018. Qua kết quả rà soát hiện nay tổng số hộ nghèo còn 336 hộ, chiếm tỷ lệ 5,2%; hộ cận nghèo 728 hộ, chiếm tỷ lệ 11,3%.

 

5/ An toàn xã hội:

 

Chỉ đạo Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện triển khai phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ đạo tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chuẩn theo quy định.

 

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Các vụ việc tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tất cả các đơn vị thuộc thẩm quyền đều được thẩm tra, xác minh, giải quyết theo quy định.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt