Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2019 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

 

 

I/ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP:

1/Trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng quý I/2019 ước đạt 15.033 ha, trong đó: cây lương thực đạt 75 ha, cây thực phẩm 23 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 258 ha, cây công nghiệp dài ngày 10.001 ha, cây ăn quả 3.642 ha.

            Tập trung gieo trồng vụ đông - xuân năm 2019. Tính đến trung tuần tháng 3 đã gieo trồng trên 295 ha cây hàng năm các loại, thu hoạch cơ bản xong diện tích trên, trong đó lúa 20 ha; bắp 20 ha; rau, đậu các loại trên 23 ha; cỏ thức ăn gia súc 235 ha.

         Công tác phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, theo dõi diễn biến mùa vụ để có dự báo, khuyến cáo kịp thời đến người nông dân. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng: Dịch bọ xít muỗi và bệnh thán thư trên cây điều và sầu riêng vẫn còn nhưng mức độ nhẹ. Hiện tượng mưa trái mùa xuất hiện trong tháng 3, nhất là trận lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 23/3/2019 đã làm đổ cây và gây thiệt hại trên 10 ha sầu riêng đang trong giai đoạn sắp thu hoạch, ảnh hưởng lớn đến mức độ thiệt hại của người dân 2 xã Hà Lâm và Phước Lộc, ước thiệt hại gần 100 tấn sầu riêng. Tập trung triển khai công tác chuyển đổi cây trồng năm 2019 theo kế hoạch, hướng dẫn, tuyên truyền Nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các vật dụng cần thiết, sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả, tiết kiệm trong mùa khô.

2/ Chăn nuôi:

Theo kết quả tổng hợp từ điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2019 của các xã, thị trấn trên toàn huyện, nhìn chung tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm do xuất bán trong dịp tết. Mặt khác, do giá heo hơi xuống mạnh và mức thu mua giảm nên tâm lý người dân chưa thực sự an tâm tăng đàn trở lại vào đầu quý này. Trong đó: đàn trâu đạt 166 con, bằng 87,37% so với kế hoạch và bằng 89,56% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 3.785 con, bằng 68,56% so với kế hoạch và bằng 90,12%; đàn heo đạt 17.700 con, bằng 69,2% so kế hoạch và tăng 4,12%; đàn gia cầm đạt 102 nghìn con, bằng 62,2% so với kế hoạch và bằng 70,34% so với cùng kỳ.

3/ Lâm nghiệp:

Năm 2019 giao khoán quản lý và bảo vệ rừng đạt 22.235 ha, tăng 8,91% so với cùng kỳ; giải tỏa 1,7 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm. Tình hình tái lấn chiếm đang có chiều hướng tái diễn tại tiểu khu 591 (Hà Lâm) và tiểu khu 599 (Đạ Ploa). Công tác truy quét, quản lý bảo vệ rừng triển khai kịp thời. Phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm lâm luật (giảm 6 vụ so với cùng kỳ), thu giữ trên 12 m3 gỗ các loại và 2 xe máy.  

            II/ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1/ Công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước quý I năm 2019 theo giá so sánh 2010 đạt 148,6 tỷ đồng, bằng 21,10% so với kế hoạch, tăng 3,81% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 100,8 tỷ đồng, chiếm 67,83%. Theo giá thực tế ước quý I/2019 đạt 213,8 tỷ đồng, bằng 20,9% so với kế hoạch và tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 151 tỷ đồng, chiếm 70,64%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quý I/2019 tăng do một số sản phẩm chế biến đã đi vào sản xuất ổn định, tuy nhiên mức tăng không cao do chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị của ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp  - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang trong tình trạng hoạt động thiếu tính ổn định, cạnh tranh, thiếu nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

            2/ Đầu tư xây dựng cơ bản:

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước ước quý I năm 2019 đạt 21,25 tỷ đồng, bằng 18,48% so kế hoạch và tăng 5,99% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội ước quý I đạt 110,25 tỷ đồng, bằng 22,97% kế hoạch và bằng 71,18% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB chủ yếu tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2018 và tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư lập thủ tục, hồ sơ quyết toán vốn đối với các công trình hoàn thành theo quy định.

III/THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ:

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thời gian trước, trong và sau Tết cổ truyền được tăng cường chặt chẽ. Lượng khách du lịch ước quý I năm 2019 đạt 27,2 ngàn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, bằng 19,85% so với kế hoạch và tăng 0,95% so với cùng kỳ; trong đó, khách lưu trú đạt 3,1 ngàn lượt khách, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước quý I năm 2019 đạt 18,8 tỷ đồng, bằng 26,33% so với kế hoạch và tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa ước quý I năm 2019 đạt 3.250 ngàn USD, bằng 23,21% so với kế hoạch và tăng 2,23% so với cùng kỳ.

Ước tính vận chuyển hàng hóa  quý I/2019 đạt 72 ngàn tấn, bằng 23,23% so với kế hoạch, tăng 2,86% so với cùng kỳ và luân chuyển đạt 4,09 triệu tấn.km, bằng 26,44% so với kế hoạch, tăng 3,22% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách ước quí I/2019 đạt 74 ngàn hành khách, bằng 21,76% so với kế hoạch, tăng 2,78% so với cùng kỳ và luân chuyển hành khách đạt 6,9 triệu hành khách.km, bằng 19,51% so với kế hoạch, tăng 1,08% so với cùng kỳ.

IV/ THU, CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước quý I năm 2019 đạt 21,2 tỷ đồng, bằng 27,68% so với dự toán giao và bằng 90,21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 84,4 tỷ đồng, bằng 24,97% so với dự toán và bằng 91,24% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách địa phương ước quý I năm 2019 đạt 69,9 tỷ đồng, bằng 20,68% so với kế hoạch và bằng 97,76% so với cùng kỳ.

V/ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

Chất lượng giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 được chú trọng. Tổ chức sơ kết học kỳ I và bước sang học kỳ II theo đúng chương trình giáo dục của ngành. Tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn tuy tỷ lệ thấp hơn năm học trước. Toàn ngành đã tổ chức sơ kết học kỳ I với tỷ lệ học sinh đạt loại khá và giỏi tăng hơn và triển khai nhiệm vụ học kỳ II cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2018 - 2019.

Công tác khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, quý I/2019 đã thực hiện trên 12 ngàn lượt khám bệnh, trên 3 ngàn ngày điều trị nội trú và trên 4 trăm lượt bệnh nhân ngoại trú.

 Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng sôi nổi, thiết thực. Cổ động trực quan với 1 cụm pano, 188 m băng rôn, 1.060 lượt cờ các loại, 7 lượt xe loa, 300 m cờ ngũ sắc… Tổ chức thành công chường trình văn nghệ phục vụ Hội trại tòng quân năm 2019.

  Thực hiện xong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018 và triển khai công tác giảm nghèo năm 2019. Thực hiện tặng quà và trợ cấp tết cho người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp đột xuất trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho trên 5 ngàn lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 1,56 tỷ đồng.

 Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các phạm pháp về hình sự, tệ nạn xã hội được tăng cường nên phạm pháp hình sự giảm, trong quý I/2019 trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ, bằng số vụ so với cùng kỳ.

 Tai nạn giao thông quý I/2019 giảm trên cả 3 mặt về số vụ vi phạm, số người chết và số người bị thương. Tính đến cuối quý I/2019 trên địa bàn huyện  đã xảy ra 4 vụ làm 3 người chết và 3 người bị thương: giảm 1 vụ, giảm 1 người chết; số người bị thương giảm 1 người so với cùng kỳ.

 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt