Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2019

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 4 năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 4 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.74

+7,74

  - Khai khoáng

"

112.54

+12,54

  - CN chế biến, chế tạo

"

109.00

+9,00

  - Sản xuất và phân phối điện

"

105.91

+5,91

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.79

+7,79

2. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tỷ đồng

195.04

+7,32

3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,852.9

+21,71

4. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành, dịch vụ khác

Tỷ đồng

1,365.4

+9,47

5. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

442.4

+4,07

  -  Khách nội địa

"

415.1

+5,56

  -  Khách quốc tế

"

27.3

-14,32

6. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải -Tỷ đồng

Tỷ đồng

359.1

+13,69

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng năm 2019 so với bình quân cùng kỳ năm trước

%

102.28

+2,28

8. CPI tháng 4/2019 so tháng 3/2019

%

100.49

+0,49

9. Chỉ số giá vàng tháng 4/2019 so tháng 3/2019

%

99.45

-0,55

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 4/2019 so tháng 3/2019

%

100.00

0


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt