Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng Tháng 2 năm 2019

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 2 năm 2019

 

Chỉ tiêctu

ĐVT

Tháng 2 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107,79

+7,79

  - Khai khoáng

"

106,14

+6,14

  - CN chế biến, chế tạo

"

111,46

+11,46

  - Sản xuất và phân phối điện

"

103,36

+3,36

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106,89

+6,89

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3.259,9

+10,33

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

883,3

+13,06

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

329,5

+12,38

  -  Khách nội địa

"

294,7

+14,09

  -  Khách quốc tế

"

34,8

-0,29

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

355,4

+11,11

6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

%

101,94

+1,94

7. CPI tháng 02/2019 so tháng 01/2019

"

100,68

+0,68

8. Chỉ số giá vàng tháng 02/2019 so tháng 01/2019

"

101,10

+1,10

9. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 02/2019 so tháng 01/2019

"

99,91

-0,09


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt