Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng Tháng 01 năm 2019

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 01 năm 2019

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 01 năm 2019

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

108.35

+8,35

  - Khai khoáng

"

106.42

+6,42

  - CN chế biến, chế tạo

"

109.20

+9,20

  - Sản xuất và phân phối điện

"

107.56

+7,56

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.47

+6,47

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

3,013.0

+9,98

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

781.4

+12,88

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

373.1

+6,85

  -  Khách nội địa

"

335.7

+8,02

  -  Khách quốc tế

"

37.4

-2,60

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

546.9

+10,79

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

246.4

+18,56

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước

%

102.23

+2,23

8. CPI tháng 01/2019 so tháng 12/2018

"

100.14

+0,14

9. Chỉ số giá vàng tháng 01/2019 so tháng 12/2018

"

102.97

+2,97

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2019 so tháng 12/2018

"

99.66

-0,36


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt