Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng Tháng 12 năm 2018

 

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 12 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 12 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) - %

%

110.42

+10,42

  - Khai khoáng

"

105.54

+5,54

  - CN chế biến, chế tạo

"

115.87

+15,87

  - Sản xuất và phân phối điện

"

106.18

+6,18

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

109.36

+9,36

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa - Tỷ đồng

Tỷ đồng

2,952.4

+10,48

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành - Tỷ đồng

"

817.7

+15,71

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú - Ngàn lượt khách

Ngàn lượt khách

380.3

+7,78

  -  Khách nội địa - Ngàn lượt khách

"

355.1

+10,88

  -  Khách quốc tế - Ngàn lượt khách

"

25.2

-22,69

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải -Tỷ đồng

Tỷ đồng

516.2

+5,00

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông - Tỷ đồng

"

250.1

+29,70

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - %

%

102.83

+2,83

8. CPI tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

99.83

-0,17

9. Chỉ số giá vàng tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

100.28

+0,28

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 12/2018 so tháng 11/2018 - %

"

99.96

-0,04


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt