Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 09 năm 2018

 

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 09 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 9 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

112.36

+12,36

  - Khai khoáng

"

105.20

+5,20

  - CN chế biến, chế tạo

"

117.44

+17,44

  - Sản xuất và phân phối điện

"

110.27

+10,27

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.98

+6,98

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,590.3

+6,41

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

796.8

+14,37

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

348.2

+14,08

  -  Khách nội địa

"

322.3

+14,25

  -  Khách quốc tế

"

25.9

+12,01

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

498.0

+19,56

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

209.8

+4,11

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

103.75

+3,75

8. CPI tháng 9/2018 so tháng 8/2018

"

100.67

+0,67

9. Chỉ số giá vàng tháng 9/2018 so tháng 8/2018

"

98.98

-1,02

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 9/2018 so tháng 8/2018

"

100.12

+0,12


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt