Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 08 năm 2018

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 08 năm 2018

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

110.68

+10,68

  - Khai khoáng

"

97.67

-2,33

  - CN chế biến, chế tạo

"

116.26

+16,26

  - Sản xuất và phân phối điện

"

108.00

+8,00

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

104.89

+4,89

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,656.2

+9,29

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

762.9

+11,91

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

349.2

+9,14

  -  Khách nội địa

"

321.6

+12,21

  -  Khách quốc tế

"

27.6

-27,23

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

525.7

+19,98

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

214.4

+10,55

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

103.99

+3,99

8. CPI tháng 8/2018 so tháng 7/2018

"

100.61

+0,61

9. Chỉ số giá vàng tháng 8/2018 so tháng 7/2018

"

98.71

-1,29

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2018 so tháng 7/2018

"

101.19

+1,19


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt