Tin tức - Sự kiện
Bài phỏng vấn Tổng cục trưởng về Luật Thống kê
Bài phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm về những kết quả đạt được sau 2 năm Luật Thống kê 2015 có hiệu lực thi hành.

 1. Báo  điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ

-         Nâng tầm hoạt động thống kê trong kỷ nguyên 4.0

-         http://baochinhphu.vn/phap-luat/nang-tam-hoat-dong-thong-ke-trong-ky -nguyen-40/344740.vgp

-         http://baochinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/nang-tam-hoat-dong-thong-ke-trong-ky-nguyen-40/344741.vgp

2.    2. Báo Vietnamnet.vn

-         Cảnh báo cung cấp thông tin sai, làm bừa, làm ẩu trong thống kê

-         http://vietnamnet.vn/kinh-doanh/dau-tu/van-ton-tai-viec-cung-cap-thieu-sai-thong-tin-cho-co-quan-thong-ke-473985.html

3.     3. Báo Hải quan

-         Giải pháp nào tránh trùng, sót thông tin thống kê trong kỳ nguyên 4.0?

-         https://www.baohaiquan.vn/Pages/Giai-phap-nao-tranh-trung-sot-thong-tin-thong-ke-trong-ky-nguyen-4-0.aspx

4.     4. Bản tin Bnews của Thông tấn xã Việt Nam

-         Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động thống kê

-          https://bnews.vn/ung-dung-manh-me-cong-nghe-thong-tin-de-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-thong-ke/95155.html

5.       5. Thời báo Kinh tế Việt Nam (báo giấy)

Chủ động nâng cao chất lượng thông tin thống kê – Sau 2 năm Luật Thống kê 2015 chính thức thi hành  (Số 205 – thứ Hai, ngày 27/8/2018)

 

Những kết quả đạt được (tải file tại đây)

Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt