Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 huyện Đạ Tẻh
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội quý I năm 2018 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh

I/ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM NGHIỆP:

1/Trồng trọt:

           - Tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2018: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 2.889,8 ha, đạt 99,89% kế hoạch và bằng 100,12% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng cả vụ ước đạt 14.814,4 tấn, đạt 99,66% kế hoạch và tăng 225,64 tấn so với cùng kỳ.

            * Tình hình phát triển một số cây công nghiệp và cây lâu năm:

            - Cây cà phê: Diện tích cà phê hiện có của huyện là 867,1 ha, diện tích thu hoạch ước đạt 812 ha, sản lượng dự thu khoảng 1.380 tấn (tăng 263 tấn so với cùng kỳ).

- Cây tiêu: Diện tích hiện có 72,8 ha, diện tích thu hoạch ước đạt 61,5 ha, sản lượng dự thu khoảng 193,7 tấn (tăng 7 tấn so với cùng kỳ).

- Cây dâu: Diện tích hiện có 931,2 ha, tăng 42,47% so với cùng kỳ. Diện tích cho thu hoạch ước đạt 879 ha, sản lượng dự thu khoảng 16.437 tấn (tăng 1.730 tấn so với cùng kỳ).

- Cây cao su: Diện tích hiện có 3.169,6 ha, trong đó của doanh nghiệp tư nhân là 1.985,6 ha; diện tích thu hoạch ước đạt 1.800 ha, sản lượng dự thu khoảng 3.060 tấn. (tăng 1.206 tấn so với cùng kỳ).

- Cây ăn quả: Diện tích hiện có khoảng 719,6 ha, trong đó có khoảng 480 ha đã cho thu hoạch.

2/ Chăn nuôi:

            - Tổng đàn trâu trên địa bàn hiện có khoảng 2.435 con, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

            - Tổng đàn bò trên địa bàn hiện có khoảng 8.850 con, tăng 37,2% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn lợn: trên địa bàn huyện hiện có khoảng 43.496 con, tăng 16,9% so với cùng kỳ.

- Tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 155,6 ngàn con, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

- Dâu tằm: Trong quý I/2018, diện tích cây dâu tiếp tục tăng khoảng 42 ha và số hộ nuôi tằm khoảng 1.340 hộ (tăng 140 hộ). Hiện nay giá kén bình quân khoảng 185.000 đ/kg (tăng 45.000 đ/kg so với cùng kỳ); năng suất khoảng 40 - 50kg/hộp, người dân thu được 8 - 9 triệu đồng/hộp trong thời gian 15-20 ngày. Địa phương cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi trong việc hỗ trợ người dân trong việc phát triển cũng như tiêu thụ.

3/ Sản xuất Lâm nghiệp:

- Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Trong quý I/2018, trên địa bàn huyện không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

- Việc triển khai dự án trồng Cao su, trồng rừng kinh tế và quản lý bảo vệ rừng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng diện tích đã thực hiện trồng cây theo phương án đầu tư: 2.590,9/4.968 ha trong đó:

+ Trồng cây su: 1.985,6 ha/4.109 ha, đạt 48,32%.  

+ Trồng rừng kinh tế: 605,3/839,5 ha, đạt 72,1%.  

- Tình hình khai thác lâm sản: Dự kiến trong tháng quý I/2018 khai thác được 22 ngàn cây tre hàng, 6.170 ster gỗ tận dụng rừng trồng và khoảng 220 ster mung bó,...

            II/ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1/ Công nghiệp:

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp quý I/2018 (giá SS2010) ước đạt 50.683 triệu đồng, đạt 26,3% kế hoạch và bằng 132,13% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Kinh tế nhà nước: ước đạt 6.850 triệu đồng, đạt 26,5% kế hoạch và bằng 112,9% so với cùng kỳ.

+ Kinh tế tư nhân: ước đạt 19.005 triệu đồng, đạt 29,3% kế hoạch và bằng 123,3% so với cùng kỳ.

+ KT cá thể: ước đạt 24.747 triệu đồng, so với KH đạt 24,56% và bằng 105,56% so với cùng kỳ.

            2/ Đầu tư xây dựng cơ bản:

            Ước tổng giá trị vốn đầu tư trong quý I/2018 đạt 46.035 triệu đồng, đạt 37,58% kế hoạch và bằng 183,62% so với cùng kỳ. Tình hình thanh toán chung đạt 100% tiến độ thi công; trong đó:

            + Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh: Ước đạt 33.925 triệu đồng; chiếm tỷ trọng 73,69%, đạt 40,21% kế hoạch và bằng 173,64% so với cùng kỳ.

+ Nguồn vốn huyện: Ước đạt 12.110 triệu đồng; chiếm tỷ trọng 26,31%; đạt 31,76% kế hoạch và bằng 218,84% so với cùng kỳ.

Ước giá trị sản xuất ngành xây dựng ngoài quốc doanh trong quý I/2018 đạt 87.835 triệu đồng, đạt 107,52% kế hoạch và bằng 140,49% so với cùng kỳ.

III/ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

            - Ngành vận tải hành khách: Trong quý I/2018, doanh thu ước đạt 9.049 triệu đồng (giảm  0,11% so với cùng kỳ);  sản lượng vận chuyển đạt 101 ngàn hành khách và 13.940 ngàn hành khách.km, đạt 22,74% kế hoạch và bằng 99,09% so với cùng kỳ.

            - Ngành vận tải hàng hóa: Trong quý I/2018, doanh thu ước đạt 27.886 triệu đồng (tăng 3,12% so với cùng kỳ); sản lượng vận chuyển đạt 137 ngàn tấn và 6.520 ngàn tấn.km, đạt 24,6% kế hoạch và bằng 110,02% so với cùng kỳ.

IV. THU CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách: Tổng thu NSNN ước quý I/2018 đạt 11.350 triệu đồng, đạt 31,01% kế hoạch và bằng 143,76% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách: Tổng chi NSNN ước quý I/2018 đạt 90.814 triệu đồng, đạt 29,22% kế hoạch và bằng 139,31% so với cùng kỳ.

V. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

            - Hoạt động của các ngân hàng thương mại: Trong quý I/2018, doanh số cho vay ước đạt 402,3 tỷ đồng, tăng 70,43%; tổng dư nợ ước đạt 1.285,8 tỷ đồng, tăng 30,76% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,61% (giảm 0,27% so với cùng kỳ). Tình hình huy động vốn tăng 0,18% so với cùng kỳ.

            - Hoạt động của ngân hàng chính sách: Trong quý I/2018, doanh số cho vay ước đạt 5.625 triệu đồng, giảm 74,09% so với cùng kỳ; tổng dư nợ ước đạt 201,5 tỷ đồng, tăng 2,79% so với cùng kỳ. Tình hình nợ quá hạn đạt mức 0,22% (giảm 0,05% so với cùng kỳ). Tình hình huy động vốn tăng 6,2% so với cùng kỳ.

VI/ VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1/ Văn hóa thể thao:

Trong quý I/2018, ngành VH-TT địa phương đã tập trung tổ chức các hoạt động TDTT-VH chào mừng ngày thành lập Đảng cũng như mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Các hoạt động như:  tổ chức đêm biểu diễn VHVN với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018”, tổ chức giải đua thuyền truyền thống toàn huyện lần thứ XII, tổ chức hội thao cho các cụ cao tuổi, thi tiếng hát Karaoke,… đã đem lại không khí tươi vui trong quần chúng nhân dân; tổ chức giải bóng chuyền, biểu diễn thể dục dưỡng sinh,… cho các cụ phụ lão trong huyện; tổ chức các hoạt động VHVN trong hội trại tòng quân cho lễ giao quân 2018; tổ chức các hoạt động VH-TT nhân ngày 8-3.

2/ Giáo dục:

Qua đánh giá sơ kết kết quả học kỳ I  năm học 2017-2018. Kết quả cụ thể như sau:

- Về hạnh kiểm: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - tốt chiếm 94,98% (tăng 2,03% so với cùng kỳ); trong đó cấp THCS đạt 95,65% (tăng 3,28%), cấp PTTH đạt 94,02% (tăng 0,04%). Loại yếu có 0,29% (giảm 0,35% so với cùng kỳ);  Trong đó cấp THCS đạt 0,08% (giảm 0,06%), cấp PTTH đạt 0,59% (giảm 0,93%).

- Về học tập: tỷ lệ học sinh đạt loại khá - giỏi chiếm 49,95% (tăng 4,26% so với cùng kỳ); trong đó cấp THCS đạt 52,26% (tăng 4,84%), cấp PTTH đạt 46,62% (tăng 4,01%). Loại yếu - kém có 11,27% (giảm 1,81% so với cùng kỳ);  trong đó cấp THCS đạt 10,99% (giảm 1,42%), cấp PTTH đạt 11,67% (giảm 2,62%).

3/ Y tế:

Nhìn chung quý I/2018, tình hình các loại dịch bệnh đều giảm so với cùng kỳ. Các chương trình y tế cấp quốc gia vẫn được quan tâm và triển khai thường xuyên, cụ thể như: Công tác tiêm chủng mở rộng thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho 188 trẻ, đạt tỷ lệ 92%; tiêm VGBss cho 97 trẻ, đạt tỷ lệ 96%; tiêm BVUVSS cho 118 trẻ, đạt tỷ lệ 100%;  tiêm VAT2+ cho phụ nữ có thai được 111 người, đạt tỷ lệ 95,6%; tiêm VAT2+ cho phụ nữ trong tuổi sinh đẻ được 179 người, đạt tỷ lệ 100%. Về chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, đã thực hiện khám thai cho 90 ca, khám và điều trị phụ khoa cho 1.316 ca, thực hiện kế hoạch hóa cho 176 ca,… trong quý I/2018 đã thực hiện khám và điều trị cho khoảng 28.900 lượt bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 116%.

4/ Xã hội:

            Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018, đã tổ chức thăm hỏi - động viên các gia đình, đối tượng chính sách, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện đón xuân; với tổng kinh phí 3.041 triệu đồng cho 1.822 hộ (4.320 đối tượng).

5/ An toàn xã hội:

- Tình hình an toàn giao thông: tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện.  

            - Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Số vụ phạm pháp hình sự có 03 vụ (04 đối tượng), giảm 03 vụ so với cùng kỳ. Riêng tình hình trật tự xã hội có 04 vụ xảy ra và không thiệt hại về người cũng như tài sản .


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt