Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 07 năm 2018

 

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 07 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 7 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.48

+6,48

  - Khai khoáng

"

112.61

+12,61

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.00

+7,00

  - Sản xuất và phân phối điện

"

105.94

+5,94

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.05

+7,05

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,693.4

+16,28

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

834.9

+11,06

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

410.3

+4,40

  -  Khách nội địa

"

386.2

+7,40

  -  Khách quốc tế

"

24.1

-27,88

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

525.7

+8,25

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

207.2

-7,93

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

104.37

+4,37

8. CPI tháng 7/2018 so tháng 6/2018

"

99.54

-0,46

9. Chỉ số giá vàng tháng 7/2018 so tháng 6/2018

"

98.11

-1,89

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 7/2018 so tháng 6/2018

"

100.72

+0,72


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt