Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 05 năm 2018

 

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 05 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 5 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107,53

+7,53

  - Khai khoáng

"

102,77

+2,77

  - CN chế biến, chế tạo

"

107,05

+7,05

  - Sản xuất và phân phối điện

"

108.11

+8,11

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.52

+7,52

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.538,7

+15,06

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

751.6

+15,40

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

409,7

+11,48

  -  Khách nội địa

"

380,7

+12,14

  -  Khách quốc tế

"

29,0

+3,57

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

483,0

+8,34

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

193,8

+3,23

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

104.41

+4,41

8. CPI tháng 5/2018 so tháng 4/2018

"

100.65

+0,65

9. Chỉ số giá vàng tháng 5/2018 so tháng 4/2018

"

99,81

-0,19

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 5/2018 so tháng 4/2018

"

100,13

+0,13


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt