Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 4 năm 2018

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 4 năm 2018

 

Chỉ tiêctu

ĐVT

Tháng 4 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

108.01

+8,01

  - Khai khoáng

"

103.31

+3,31

  - CN chế biến, chế tạo

"

108.42

+8,42

  - Sản xuất và phân phối điện

"

108.02

+8,02

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.21

+7,21

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,570.8

+16,94

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

774.3

+17,71

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

366.6

+10,81

  -  Khách nội địa

"

332.9

+12,03

  -  Khách quốc tế

"

33.7

+0,01

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

486.9

+20,17

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

208.2

+37,02

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

103.44

+3,44

8. CPI tháng 4/2018 so tháng 3/2018

"

100.18

+0,18

9. Chỉ số giá vàng tháng 4/2018 so tháng 3/2018

"

100.25

+0,25

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 4/2018 so tháng 3/2018

"

100.17

+0,17


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt