Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 03 năm 2018

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 03 năm 2018

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 3 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

108.34

+8,34

  - Khai khoáng

"

101.33

+1,33

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.96

+7,96

  - Sản xuất và phân phối điện

"

110.07

+10,07

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.44

+7,44

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,716.6

+10,57

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

734.5

+16,03

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

263.1

+7,82

  -  Khách nội địa

"

226.2

+8,62

  -  Khách quốc tế

"

36.9

+3,17

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

449.5

+8,67

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

199.2

+18,95

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

104.25

+4,25

8. CPI tháng 03/2018 so tháng 02/2018

"

99.38

-0,62

9. Chỉ số giá vàng tháng 03/2018 so tháng 02/2018

"

99.75

-0,25

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 03/2018 so tháng 02/2018

"

100.21

+0,21


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt