Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 02 năm 2018

 

 Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 02 năm 2018

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 2 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.08

+7,08

  - Khai khoáng

"

96.45

-3,55

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.19

+7,19

  - Sản xuất và phân phối điện

"

107.84

+7,84

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

106.09

+6,09

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,814.5

+16,24

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

706.2

+17,61

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

320.4

+20,14

  -  Khách nội địa

"

277.4

+20,75

  -  Khách quốc tế

"

43.0

+16,35

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

512.1

+26,29

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

209.2

+25,30

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

%

104.10

+4,10

8. CPI tháng 02/2018 so tháng 01/2018

"

101.05

+1,05

9. Chỉ số giá vàng tháng 02/2018 so tháng 01/2018

"

102.03

+2,03

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 02/2018 so tháng 01/2018

"

99.98

-0.02


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt