Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 01 năm 2018

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 01 năm 2018

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 1 năm 2018

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.83

+7,83

  - Khai khoáng

"

102.44

+2,44

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.19

+7,19

  - Sản xuất và phân phối điện

"

109.50

+9,50

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

104.50

+4,50

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,851.4

+10,32

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

608.4

+11,87

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

338.8

+5,15

  -  Khách nội địa

"

296.6

+4,60

  -  Khách quốc tế

"

42.2

+9,15

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

511.3

+7,98

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

194.4

+7,73

7. CPI tháng 01/2018 so tháng 12/2017

%

100.64

+0,64

8. Chỉ số giá vàng tháng 01/2018 so tháng 12/2017

"

102.01

+2,01

9. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 01/2018 so tháng 12/2017

"

99.97

-0,03


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt