Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 12 năm 2017

   Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

Tháng 12 năm 2017

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 12 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

113,30

+13,3

  - Khai khoáng

"

105,97

+5,97

  - CN chế biến, chế tạo

"

104,49

+4,49

  - Sản xuất và phân phối điện

"

123,22

+23,22

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107,63

+7,63

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.722,2

+10,28

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

779,5

+21,01

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

381,8

+13,22

  -  Khách nội địa

"

346,6

+13,64

  -  Khách quốc tế

"

35,2

+9,27

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

463,8

+13,98

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

224,5

+33,28

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103,08

+3,08

8. CPI tháng 12/2017 so tháng 11/2017

"

99,86

-0,14

9. Chỉ số giá vàng tháng 12/2017 so tháng 11/2017

"

99,92

-0,08

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 12/2017 so tháng 11/2017

"

100,08

+0,08


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt