Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 11 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 11 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

107.83

+7,83

  - Khai khoáng

"

79.96

-20,04

  - CN chế biến, chế tạo

"

107.18

+7,18

  - Sản xuất và phân phối điện

"

110.96

+10,96

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.30

+7,3

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,487.1

+12,02

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

697.2

+14,44

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

315.3

+8,65

  -  Khách nội địa

"

282.3

+5,81

  -  Khách quốc tế

"

33.0

+41,03

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

430.3

+9,42

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

209.3

+32,37

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103.35

+3,35

8. CPI tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

100.50

+0,5

9. Chỉ số giá vàng tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

99.66

-0,34

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 11/2017 so tháng 10/2017

"

100.04

+0,04


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt