Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Đơn Dương

I/ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản :

1. Sản xuất nông nghiệp:

1. 1.Cây hàng năm: Tổng diện tích lúa là 2.546,4  ha, bằng 91,4% so với cùng kỳ, trong đó diện tích lúa vụ đông xuân 616,4  ha, so với cùng kỳ bằng 121,9%; cây bắp gieo trồng đến nay được 320  ha, so với cùng kỳ bằng 76,6 %, trong đó thu hoạch ước bằng 206,7  ha, so với cùng kỳ bằng 78,1%, sản lượng thu hoạch bằng 1.143 tấn, so cùng kỳ bằng 71,4%. Cây khoai lang gieo trồng 417 ha, so với cùng kỳ bằng 97,2%; thu hoạch 351,7 ha, so cùng kỳ bằng 107,2%.  Cây rau các loại gieo trồng 22.428  ha, so với cùng kỳ bằng 99,9%; sản lượng thu hoạch 584.244 tấn, so với cùng kỳ bằng 72,9%. Đậu các loại chủ yếu là đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu trắng diện tích gieo trồng 356 ha; sản lượng thu hoạch 276,6 tấn, so với cùng kỳ bằng 139,8%.

1.2. Cây lâu năm:

- Cây ăn quả: Diện tích cây xoài 2,2 ha, sản luợng 7,2 tấn. Chuối đạt 110,5 ha so với cùng kỳ tăng 14,3 %; sản lượng 2.053 tấn, so với cùng kỳ tăng 8,4%. Dứa đạt 42,5 ha, so với cùng kỳ tăng 1%; sản lượng đạt 725 tấn, so với cùng kỳ tăng 16,6%.

- Cây công nghiệp: Diện tích hồ tiêu 12,9 ha, so với cùng kỳ tăng 14,2%, sản lượng bằng 9,7 tấn; cà phê 1.702,3 ha, so với cùng kỳ bằng 97,4%.

2. Chăn nuôi                  

Đàn trâu có 2.545 con, so với cùng kỳ bằng 120,3%, số trâu xuất chuồng ước bằng 98 con, sản lượng xuất chuồng 110,9 tấn. Đàn bò 22.625 con, so với cùng kỳ bằng 97,3%, trong đó bò sữa là 11.383 con, so với cùng kỳ tăng 4,1%; số bò xuất chuồng ước 1.525 con, sản lượng xuất chuồng 389,2 tấn. Tổng đàn lợn ước 10.547 con, so với cùng kỳ bằng 92,2%, số con lợn xuất chuồng 14.680 con, sản lượng xuất chuồng 1.361 tấn. Tổng đàn gia cầm 191,3 ngàn con, trong đó gà 167,4 ngàn con, so với cùng kỳ bằng 80,1%, sản lượng trứng gà ước 16.790 nghìn quả.

3. Lâm nghiệp

Trong 9 tháng, lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn đã phối hợp cùng Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng tuyên truyền qua 14 cuộc họp dân với 717 lượt người tham dự; tổ chức họp lực lượng nhận khoán QL-BVR 49 cuộc với 1.578 lượt hộ nhận khoán; thực hiện 23 cam kết với những hộ canh tác nương rẫy, các cơ sở chế biến gỗ không vi phạm Luật BV&PTR.

Phối hợp với các đơn vị chủ rừng, lực lượng nhận khoán tuần tra, kiểm tra rừng 185 đợt với 1.348 lượt người tham gia; thực hiện công tác rà soát đất để cấp cho đồng bào dân tộc diện tích 90 ha tại xã Tu Tra. Đã thực hiện làm giảm vật liệu cháy rừng trồng giai đọan II, diện tích là 98,75/100,7 ha, đạt 98,06 % kế hoạch; làm lán canh lửa tạm thời: 22/22 lán, sơn sửa 2 bảng nội quy tuyên truyền; sửa 16 km đường lâm nghiệp; làm mới 1 bảng nội quy; trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Giao khoán QLBVR với tổng diện tích 28.543 ha cho 2 tập thể và 908 hộ. Trồng cây phân tán với số lượng 2.500 cây các loại, đã tổ chức lễ phát động trồng cây 19/5 tại xã Ka Đô số lựơng 100 cây; sản lượng gỗ khai thác và tỉa thưa rừng trồng với khối lượng ước 3.199 m3.

 Tình hình vi phạm trong 9 tháng có 28 vụ, giảm 5 vụ (giảm 21,7%) so với cùng kỳ, trong đó: Phá rừng trái pháp luật 6 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ; khai thác rừng trái phép 10 vụ, bằng với cùng kỳ; mua, bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép 11 vụ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ; vi phạm quy định về quản lý động vật rừng 01 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ. Số vụ  đã xử lý  25 vụ, trong đó đều xử lý hành chính.

4. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng ước 230,5 ha, so với cùng kỳ bằng 90%; sản lượng thu hoạch 329 tấn, so với cùng kỳ bằng 99,4 %.

II. Sản xuất Công nghiệp- Xây dựng cơ bản:

          1. Sản xuất công nghiệp: Trong 9 tháng sản xuất công nghiệp-TTCN trên địa bàn thực hiện theo giá so sánh 2010 ước 120,4 tỷ, so với cùng kỳ bằng 101,9%; ngành công nghiệp khai thác 497 triệu đồng so với cùng kỳ bằng 101,2%; ngành công nghiệp chế biến 119,9 tỷ, so với cùng kỳ bằng 101,9%. 

2. Về xây dựng: Toàn huyện tính đến nay đã triển khai thực hiện 34 công trình, trong đó: Công trình chuyển tiếp 10 công trình, tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, vốn cấp năm 201744,8 tỷ đồng, giải ngân 40,3 tỷ  đồng, đạt 83%. Hiện còn 2 công trình đang thi công. Công trình khởi công mới là 24 công trình, tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 44,9 tỷ đồng. Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh 5 công trình, tổng mức đầu tư là 56,7 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 16,5 tỷ đồng, đã giải ngân 16,6 tỷ đồng đạt 82%; Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện 19 công trình, tổng mức đầu tư là 40,7 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 28,4 tỷ đồng, giải ngân 19,6 tỷ  đồng, đạt 69%; công trình hồ chứa nước KaZam, tổng mức đầu tư 496 tỷ đồng, vốn cấp năm 2017 là 1 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đã giải ngân 965 triệu đồng đạt, 96,5%; Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới: Vốn cấp 3,4 tỷ đồng, giải ngân 1,6 tỷ đồng, đạt 46%.

III. Thương mại - giá cả - Vận tải :

1. Thương mại : Trong 9 tháng các loại hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn huyện đảm bảo đủ các chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trước, trong, sau tết Đinh Dậu 2017 UBND huyện Đơn Dương đã tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thương mại; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp kiểm tra giá cả, các chương trình bình ổn giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thực phẩm.

Tình hình giá cả một số mặt hàng nông sản hiện nay đã có chiều hướng tăng trở lại góp phần ổn định đời sống thu nhập của bà con nông dân. Tuy nhiên, giá cả đầu ra của một số sản phẩm vẫn phụ thuộc vào sự điều tiết của thị trường tự do.

2. Về vận tải: Doanh thu vận tải 9 tháng thực hiện 400,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 101,4%; khối lượng vận chuyển hành khách thực hiện 519 ngàn hành khách, so với cùng kỳ bằng 103,5%; khối lượng hành khách luân chuyển thực hiện 175.064 ngàn hành khách, so với cùng kỳ bằng 101,8%; sản lượng hàng hóa vận chuyển thực hiện 457 ngàn tấn, so với cùng kỳ bằng 101,4%; khối lượng hàng hóa luân chuyển thực hiện 127.959 ngàn tấn so với cùng kỳ bằng 102,2%. 

IV. Tài chính:

Ước trong 9 tháng tổng thu ngân sách trên  địa bàn thực hiện 91,7 tỷ đồng so, kế hoạch bằng 121,8% và so với cùng kỳ bằng 140,4%. Trong đó thuế phí thực hiện 56,6 tỷ đồng, so kế hoạch bằng 109,7% và so với cùng kỳ bằng 174,6%. Các khoản thu cao so với cùng kỳ như: Thuế thu nhập cá nhân 17,2 tỷ đồng, bằng 161,9% so kế hoạch và so với cùng kỳ bằng 258,7%;  phí, lệ phí 6,1 tỷ đồng, bằng 175% so kế hoạch và so với cùng kỳ bằng 369%; thu từ nhà đất thực hiện 22,9 tỷ đồng, bằng 145,2% so kế hoạch và so với cùng kỳ bằng 156,3%;

Tổng chi NSĐP trong tháng ước thực hiện 402,7 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 140,8% và so với cùng kỳ bằng 100%. 

            V. Một số vấn đề về văn hóa - xã hội :

1. Hoạt động giáo dục – đào tạo: Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức điều tra phổ cập xóa mù chữ, thi học sinh giỏi THCS; hoàn thành chương trình dạy và học năm học 2016-2017; chuẩn bị  các điều kiện tuyển sinh đầu các cấp học; tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng trường chuẩn.

2. Hoạt động văn hóa tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện của đất nước trong 9 tháng đầu năm; duy trì tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

3. Hoạt động y tế: Theo dõi phòng chống dịch bệnh và dịch gia súc, gia cầm; kiểm tra hành nghề y dược;  kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm 642 cơ sở, vi phạm 175 cơ sở, xử lý vi phạm 26 cơ sở, nhắc nhở 149 cơ sở, số tiền xử phạt là 21 triệu đồng.

4. Hoạt động công tác TBXH: Tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc tết, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đói, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán 2017 là 2,23 tỷ đồng.

Về hoạt động từ thiện có 25 đoàn từ thiện đến thăm và tặng 4.667 phần quà và cấp phát thuốc miễn phí cho 980 lượt người cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và nạn nhân chất độc da cam trị giá 1,24 tỷ đồng.

Triển khai kế hoạch và tổ chức tư vấn, tuyên truyền xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2017; rà soát hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình để thực hiện chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; triển khai hỗ trợ đầu tư giảm nghèo cho 100 hộ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, đã giải ngân và nghiệm thu.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

 

Phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới cho các xã; hướng dẫn xã Pró hoàn thiện các tiêu chí, chuẩn bị lập hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức lễ phát động xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2017-2021. 


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt