Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 huyện Đạ Huoai
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Đạ Huoai

 1. Sản xuất nông, lâm và thủy sản.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

Trồng trọt

Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2017 đạt 15.635 ha, đạt 100,3% so với kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Cây lương thực, thực phẩm đạt 544 ha; cây công nghiệp ngắn ngày đạt 278 ha; cây công nghiệp dài ngày đạt 10.634 ha; cây ăn quả đạt 3.161 ha. Gieo trồng vụ Mùa tính đến trung tuần tháng 8 đã gieo trồng được 139 ha cây hàng năm các loại.

         Tình hình dịch bệnh trên cây trồng: Hoàn thành kế hoạch phun xịt bọ xít muỗi đợt 2 với tổng diện tích trên 9,5 ngàn ha; triển khai kế hoạch tỉa cành, tạo tán, bón phân và chống dịch đợt II với diện tích vận động người dân thực hiện gần 12 ngàn ha. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát và tổng hợp diện tích cây điều bị dịch gây hại, có trên 9.500 ha, trong đó bị thiệt hại dưới 70% là 8 ha, trên 9 ngàn ha bị thiệt hại trên 70%.

        Tập trung triển khai công tác chuyển đổi cây trồng năm 2017 theo kế hoạch; hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các vật dụng cần thiết, sử dụng nguồn nước tưới hiệu quả, tiết kiệm trong mùa khô. Kết quả tính đến thời điểm giữa tháng 8 đã hoàn thành công tác chuyển đổi giống cây trồng năm 2017 với tổng diện tích 650 ha, tổng kinh phí 3,07 tỷ đồng.

            Chăn nuôi

         Theo kết quả tổng hợp từ các xã, thị trấn trên toàn huyện, ngoài đàn trâu, đàn heo  giảm thì còn lại tổng đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm đều tăng. Trong đó: Đàn trâu đạt 185 con, bằng 86,85% so với kế hoạch và bằng 92,5% so với cùng kỳ; đàn bò đạt 4.700 con, đạt 100,79% so với kế hoạch và tăng 19,9% so với cùng kỳ; đàn heo đạt 17.500 con, bằng 84,93% so kế hoạch và tăng 8,33% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 110 nghìn con, vượt 0,75% so với kế hoạch và tăng 0,93% so với cùng kỳ.

1.2. Sản xuất lâm nghiệp

Năm 2017 giao khoán quản lý và bảo vệ rừng đạt 21.987 ha; tổ chức giải tỏa 15,59 ha đất lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp. Công tác truy quét, quản lý bảo vệ rừng triển khai kịp thời. Phát hiện và xử lý 59 vụ vi phạm lâm luật (giảm 5 vụ so với cùng kỳ), thu giữ trên 25 m3 gỗ tròn và trên 52 m3 gổ xẻ các loại, 1 xe ô tô, 28 xe máy và 39 phương tiện khác.  

1.3. Thủy sản   

Diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2017 đạt 49,23 ha, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 96,08% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 70 tấn.

           2. Sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư

2.1. Sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp ước 9 tháng đầu 2017 theo giá so sánh 2010 đạt 389,34 tỷ đồng, bằng 84,86% so với kế hoạch, bằng 91,86% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 275,07 tỷ đồng, chiếm 70,65%. Theo giá thực tế ước 9 tháng 2017 đạt 561,2 tỷ đồng, bằng 86,77% so với kế hoạch và bằng 92,97% so với cùng kỳ, trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 411,15 tỷ đồng. Tuy cố gắng duy trì ổn định nhưng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn đang trong tình trạng hoạt động thiếu tính ổn định, thiếu nguyên vật liệu đầu vào, khả năng cạnh tranh và đầu ra cho sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

2.2. Vốn đầu tư

       Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Nhà nước ước 9 tháng đầu năm 2017 đạt 99,97 tỷ đồng, bằng 60,34% so kế hoạch và bằng 86,18% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư toàn xã hội ước 9 tháng đạt 428,64 tỷ đồng, bằng 77,09% so với kế hoạch và bằng 87,84% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung cho chuẩn bị đầu tư và chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2016. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư lập thủ tục, hồ sơ quyết toán vốn đối với các công trình hoàn thành theo quy định.

3. Thương mại, dịch vụ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước 9 tháng đầu năm 2017 đạt 689,52 tỷ đồng, bằng 67,47% so với kế hoạch và tăng 8,84% so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thời gian trước, trong và sau Tết cổ truyền, các dịp lễ lớn được tăng cường chặt chẽ. Lượng khách du lịch ước 9 tháng năm 2017 đạt 60 ngàn lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, bằng 64,05% so với kế hoạch và tăng 0,92% so với cùng kỳ. Trong đó: khách lưu trú đạt 14,7 ngàn lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Doanh thu lưu trú, ăn uống, ước 9 tháng năm 2017 đạt 32,71 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu hàng hóa ước 9 tháng năm 2017 đạt 10,17 triệu USD, bằng 78,22% so với kế hoạch và tăng 0,98 so với cùng kỳ.

4. Giao thông, vận tải

Ước tính vận chuyển hàng hóa 9 tháng năm 2017 đạt 171 ngàn tấn, bằng 48,86% so với kế hoạch, bằng 89,06% so với cùng kỳ và luân chuyển đạt 9.177 ngàn tấn.km, bằng 87,36% so với kế hoạch, bằng 99,84% so với cùng kỳ. Vận tải hành khách ước 9 tháng năm 2017 đạt 232 ngàn hành khách, bằng 80% so với kế hoạch, bằng 91,7% so với cùng kỳ và luân chuyển hành khách đạt 11.299 ngàn hành khách.km, bằng 36,45% so với kế hoạch, bằng 59,23% so với cùng kỳ.

5. Tài chính, ngân hàng.  

5.1. Hoạt động tài chính

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước 9 tháng năm 2017 đạt 81,07 tỷ đồng, tăng 18,53% so với kế hoạch và tăng 44,49% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 233,07 tỷ đồng, bằng 65,77% so với kế hoạch và tăng 0,58% so với cùng kỳ.

   Tổng chi ngân sách địa phương ước 9 tháng năm 2017 đạt 228,35 tỷ đồng, bằng 89,78% so với kế hoạch và bằng 98,55% so với cùng kỳ.

5.2. Hoạt động tín dụng

Công tác quản lý, giám sát nguồn vốn cho vay được chú trọng, đảm bảo nguồn vay đúng mục đích, hiệu quả, giải quyết chính sách, xã hội của địa phương, 9 tháng năm 2017, doanh số cho vay đạt 402 tỷ đồng, thu nợ đạt 243 tỷ đồng, dư nợ đạt 579 tỷ đồng.

6. Lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017, tỷ lệ học sinh khá, giỏi và hoàn thành nhiệm vụ các môn học tăng hơn so với năm học trước. Bậc mầm non: tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao là 3,01%, giảm 2,79% so với cùng kỳ; bậc tiểu học tỷ lệ học sinh hoàn thành các nội dung chương trình là 98,8%; bậc THCS tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm 53,4%, tăng 3,3% so với năm học trước. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, đã tổ chức đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn đối với 1 trường mầm non, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 16/32 trường. Năm học  2017 – 2018 gần 1 tháng, tình hình huy động học sinh ra lớp vào ngày khai giảng (5/9) toàn ngành huy động 8.723/8.751 học sinh đạt 99,6%. Tính đến ngày 15/9/2017 vẫn còn 38 học sinh chưa ra lớp chủ yếu là bậc THPT. Công tác dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp thực hiện tốt theo kế hoạch, 9 tháng đã phối hợp với Trường Đạt học Đà lạt và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt mở 2 lớp với 49 học viên đào tạo về cử nhân luật và trung cấp y.

Công tác khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng khám và điều trị bệnh được nâng lên, trong 9 tháng năm 2017 đã thực hiện trên 53 ngàn lượt khám bệnh với trên 22 ngàn ngày điều trị nội trú và trên 2 ngàn lượt bệnh nhân ngoại trú. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 77%, tăng 6% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn được tổ chức trang trọng sôi nổi, thiết thực;  9 tháng cổ động trực quan với 820m băng rôn, 4.240 lượt cờ các loại. Tổ chức thành công chương trình văn nghệ phục vụ hội trại tòng quân năm 2017. Ra mắt lạc bộ văn hóa văn nghệ thôn, tổ dân phố.

Tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ tai nạn, giảm 3 vụ, làm 10 người chết, giảm 3 người và 8 người bị thương. Mặc dù tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn, rủi ro cho người và phương tiện tham gia giao thông.

 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững và ổn định; công tác đấu tranh, ngăn ngừa và phòng chống các phạm pháp về hình sự, tệ nạn xã hội được tăng cường nên phạm pháp hình sự  giảm, trong 9 tháng năm 2017 trên địa bàn huyện xảy ra 8 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt