Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 huyện Lạc Dương
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Lạc Dương

            I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1. Sản xuất nông nghiệp:

Cây hàng năm: Tình hình sản xuất cây hàng năm trong 9 tháng năm 2017 nhìn chung bám sát kế hoạch đề ra, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cây lúa: diện tích lúa gieo cấy là 144 ha (Đông xuân: 58 ha, vụ Mùa: 86 ha), bằng 97,3% so với cùng kỳ và đạt 94,12% so kế hoạch. Cây ngô: diện tích gieo trồng là 427 ha (Đông xuân: 102 ha, Hè thu: 285 ha, vụ Mùa: 40 ha), tăng 3,14% so với cùng kỳ. Cây khoai lang, khoai môn và cây sắn mỳ diện tích gieo trồng là 83 ha, bằng 98,8% so với cùng kỳ (khoai lang: 54 ha; khoai môn: 24 ha, sắn mỳ: 5 ha). Cây rau các loại gieo trồng là 3.311,6 ha (Đông xuân: 1.101,1 ha, Hè thu: 1.116 ha, vụ Mùa: 1.094,5 ha), tăng 11,4% so với cùng kỳ; diện tích thu họach cộng dồn từ đầu năm là 2.217,1 ha (Đông xuân: 1.101,1 ha, Hè thu: 1.116 ha), tăng 10,1% so với cùng kỳ; sản lượng rau ước thu hoạch 76.671,3 tấn, tăng 13,77% so với cùng kỳ. Cây hoa các loại là 742,5 ha (Đông xuân: 258 ha; Hè thu: 264 ha, vụ Mùa: 220,5 ha), tăng 22,1% so với cùng kỳ, chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc còn lại là diện tích một số loại hoa khác như Ly, Cát tường, Layon ... Sản lượng ước thu được 9 tháng là 199,45 triệu cành, tăng 32,8% so với cùng kỳ, đạt 60,04% so kế hoạch. Cây đậu các loại gieo trồng là 33 ha, bằng 100% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm: Diện tích cà phê hiện có của toàn huyện là 3.650 ha, tăng 30 ha so với năm 2016.

Chăn nuôi: Việc duy trì và phát triển gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện được quan tâm, công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại luôn được chú trọng, công tác tiêm phòng định kỳ trên gia súc, gia cầm được thực hiện theo đúng quy trình và kế hoạch đề ra. Đàn trâu hiện có 1.770 con, bằng 95,16%, ước sản lượng xuất chuồng 9 tháng là 120 tấn, tăng 2,56% so với cùng kỳ; Đàn bò hiện có là 3.705 con, tăng 11,6%, sản lượng xuất chuồng 9 tháng là 213 tấn, tăng 1,91% so với cùng kỳ; Đàn lợn hiện có là 2.591 con, tăng 9,09%, sản lượng xuất chuồng 9 tháng là 125 tấn, tăng 5,93% so với cùng kỳ; Đàn gia cầm hiện có là 25.100 con, tăng 24,26%, sản lượng xuất chuồng 9 tháng là 59,45 tấn.

2. Lâm nghiệp: Tổng diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là: 99.699,73 ha; hiện đang giao khoán cho 3.070 hộ dân và 12 đơn vị tập thể, bằng nguồn vốn dịch vụ môi trường rừng, trong đó có 03 đơn vị chủ rừng nhà nước và 12 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng. Trong 9 tháng đã phát hiện và xử lý 42 vụ chặt phá rừng trái phép, bằng 67,74% so với cùng kỳ, diện tích rừng bị thiệt hại là 4,69 ha, bằng 64,93% so với cùng kỳ.

3. Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước 9 tháng đầu năm là 27,98 ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ; sản lượng ước là 230,8 tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ; trong đó, chủ yếu vẫn là sản lượng nuôi trồng cá nước lạnh chiếm 90% trên tổng sản lượng với 209,47 tấn (cá hồi: 2,47 tấn, tăng 9,8%; cá tầm: 207 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ), còn lại là số ít sản lượng cá của các hộ dân nuôi nhằm mục đích cải thiện thêm đời sống sinh hoạt (cá trắm, chày: 7,01 tấn, tăng 1,6%; cá chép: 6,17 tấn, bằng 95,7%; cá rô: 6,2 tấn, bằng 93,5% so với cùng kỳ.)

II. SÁN XUẤT CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp theo giá hiện hành trong 9 tháng năm 2017 ước đạt 443,01 tỷ đồng, tăng 24,88% so với cùng kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chủ yếu là ngành sản xuất phân phối điện, nước mang lại. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp 9 tháng đạt 9,56 tỷ đồng, tăng 13,68% so với cùng kỳ năm trước.

2. Đầu tư xây dựng: Tổng nguồn vốn các công trình đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Dương do huyện và tỉnh bố trí vốn 9 tháng năm 2017150,93 t đồng. Tính đến nay đã thực hiện đầu tư 128,05 triệu đồng, đạt 84,84% so kế hoạch, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

3. Về hoạt động của doanh nghiệp: Trong tháng 8 và 9 trên địa bàn huyện Lạc Dương chỉ thành lập mới 2 doanh nghiệp. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tích cực khuyến khích các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề nông nghiệp đầu tư cũng như mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời khuyến khích người dân thành lập các tổ hợp tác trong nông nghiệp, nhằm nâng cao tính tự giác, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng nông sản để có thể cung cấp nguồn đầu vào đạt yêu cầu do một số doanh nghiệp lớn đưa ra.

III. GIÁ CẢ - DỊCH VỤ - GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Thương mại - dịch vụ - giá cả thị trường: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, chất lượng hàng hóa, ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, đặc biệt chú trọng vào các dịp lễ, tết. Các ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, lượng khách tham quan tại các điểm du lịch ngày càng tăng qua đó làm cho doanh thu dịch vụ du lịch tăng, doanh thu du lịch ước đạt trên 15 tỷ đồng,

2. Giao thông vận tải: Ước 9 tháng đạt 15.680,1 triệu đồng, bằng 99,98% so với cùng kỳ, trong đó: Doanh thu vận chuyển hành khách đạt 10.903,8 triệu đồng, bằng 97,25%; khối lượng vận chuyển 9 tháng đạt 187,69 ngàn hành khách, bằng 82,29%; khối lượng luân chuyển hành khách 9 tháng đạt 2.620,1 ngàn hành khách.km, bằng 85,41% so với cùng kỳ. Doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 4.776,3 triệu đồng, tăng 8,84%; khối lượng vận chuyển đạt 17,65 ngàn tấn, bằng 95,42%; khối lượng luân chuyển đạt 2.987,01 ngàn tấn.km tăng 9,87% so với cùng kỳ.

IV. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

Tài chính, tín dụng: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2017 ước thực hiện khoảng 70 tỷ đồng, đạt 75,27% so với dự toán, tăng 53% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 172,2 tỷ đồng, đạt 84% so dự toán, tăng 1,26% so với cùng kỳ.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Công tác Y tế: Công tác y tế trong 9 tháng năm 2017 vẫn tập trung tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với các ban, ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh.

2. Giáo dục: Tiếp tục đảm bảo tốt các cơ sở vật chất ban đầu như, trường, lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên. Công tác duy trì sĩ số, chống bỏ học, nghỉ học và nâng cao chất lượng giáo dục; cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được đầu tư.

Tổ chức tốt lễ khai giảng, tất cả các đơn vị trường đã thực hiện và tổ chức nghiêm túc lễ khai giảng, cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu đủ phòng học 2 ca.

3. Văn hóa thông tin: Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa và Thông tin trong 9 tháng năm tiếp tục được đảm bảo; các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa không xảy ra các điểm phức tạp, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động văn hóa nơi công cộng. Các hoạt động thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn được tiến hành thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể của người dân.

Đài Truyền thanh - Truyền hình: Tiếp phát các chương trình của đài tỉnh, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương đến đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và đưa tin các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 của địa phương.

4. Công tác lao động-thương binh-xã hội: Trong 9 tháng năm 2017, tiếp tục tuyên truyền về đào tạo nghề nông thôn và xuất khẩu lao động, quan tâm công tác dạy nghề, thực hiện kế hoạch mở các lớp dạy nghề năm 2017 để thu hút số lao động phổ thông chưa có nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo các chế độ an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho hộ nghèo thoát nghèo gắn với thực hiện chương trình nông thôn mới nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu vào cuối năm 2017.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định; chi trả cho học sinh trung học phổ thông theo quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế còn thiếu để cấp bổ sung đảm bảo 100% đối tượng được thụ hưởng.

5. Tình hình xây dựng nông thôn mới: Từ năm 2011 đến nay huyện Lạc Dương đã đầu tư trên 220 tỷ đồng xây dựng các tuyến đường giao thông tuyến huyện, liên xã, liên thôn, đồng thời xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cây cầu bê tông, cầu treo trên địa bàn góp phần hoàn thành các tiêu chí giao thông nông thôn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Lạc Dương

Năm 2016, xã Đạ Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận và công bố là xã đầu tiên của huyên Lạc Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong năm 2017, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương cũng đang tích cực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là hộ nghèo và môi trường để có thể xét công nhận xã nông thôn mới trong năm 2017.

6. Tình hình An ninh - Chính trị, trật tự xã hội:

Quốc phòng, an ninh: An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo; các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, lực lượng vũ trang đã tăng cường bám sát cơ sở, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm tiếp tục giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Chú trọng công tác thanh tra, thi hành các quyết định giải quyết đơn, kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt