Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 10 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 10 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

131,93

+31,93

  - Khai khoáng

"

100,06

+0,06

  - CN chế biến, chế tạo

"

104,01

+4,01

  - Sản xuất và phân phối điện

"

168,12

+68,12

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

114,32

+14,32

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2.433,0

+6,18

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

621,5

+11,99

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

293,9

+5,04

  -  Khách nội địa

"

267,7

+5,10

  -  Khách quốc tế

"

26,2

+4,44

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

433,2

+10,65

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

210,2

+29,55

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103,65

+3,65

8. CPI tháng 10/2017 so tháng 9/2017

"

100,28

+0,28

9. Chỉ số giá vàng tháng 10/2017 so tháng 9/2017

"

99,35

-0,65

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 10/2017 so tháng 9/2017

"

100,11

+0,11


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt