Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 thành phố Đà Lạt
Trích từ báo cáo Kinh tế - Xã hội 9 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê thành phố Đà Lạt

I. NÔNG - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

1. Trồng trọt

Tình hình trồng trọt từ đầu năm đến nay, cây hàng năm gieo trồng ước đạt 11.385,73 ha, bằng 100,82% so với cùng kỳ, diện tích cơ bản ổn định, diện tích thu hoạch đạt 7.465,25 ha, bằng 100,24% so với cùng kỳ. Cụ thể: Rau các loại gieo trồng 7.104,42ha, bằng 99,55%. Đậu các loại gieo trồng 52,67 ha bằng 99,81%. Hoa các loại, ước đạt 3.708,42 ha, bằng 101,71% so với cùng kỳ. Cây hàng năm khác gieo trồng 520,22 ha (chủ yếu dâu tây, atiso), tăng 13,64% so với cùng kỳ.

Cây lâu năm 2017 ước đạt có 4.841,71 ha, bằng 100,14%, diện tích cơ bản ổn định, không tăng nhiều so diện tích hiện có, cà phê nhân bình quân 55.000 đ/kg (giá cao nhất ở 03 xã: Xuân Trường, Xuân Thọ & Trạm Hành). Năng suất, sản lượng cây lâu năm cơ bản ổn định. Diện tích cây cà phê (tái canh) 22 ha, bơ trồng xen mới 5,0 ha.

2. Chăn nuôi

Đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Giá bình quân heo (lợn) có xu hướng tăng dần, hiện nay giá bình quân 29.500 đồng/kg. 9 tháng đầu năm tổng đàn giảm so với cùng kỳ, ước 247,95 nghìn con, bằng 99,84%; lợn 8.762 con, bằng 91,5% so với cùng kỳ; số lượng trâu bò hiện nay ước 1.255 con, bằng 97,5% so với cùng kỳ.

3. Thủy sản

Về diện tích nuôi trồng với 23,68 ha bằng 100,85% so với cùng kỳ; trong đó nuôi thâm canh 02 cơ sở (diện tích khoảng 0,52 ha) cá tầm thương phẩm trong bể với thể tích 2.608 m3 và 01 cơ sở ươm cá tầm giống trong bể với thể tích 300 m3 là công ty TNHH MTV cá tầm Việt Nam sản xuất giống tại hồ Tuyền Lâm.

 II. CÔNG NGHIỆP -  XÂY DỰNG

1. Công nghiệp Cá thể

Tình hình sản xuất công nghiệp cá thể thành phố 9 tháng đầu năm 2017, ước đạt 215 tỷ (giá hiện hành) tăng 8,6% và 138,3 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,1% so với cùng kỳ. Một số ngành chính như sau:

- Khai khoáng giá trị sản xuất ước đạt 321,4 triệu đồng (giá hiện hành) và 219,6 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 0,5% so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 0,15% giá trị.

- Công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nền sản xuất công nghiệp của thành phố, ước đạt 214,2 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 8,7% và 137,7 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 2,1% so với cùng kỳ. Một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong ngành chế biến, chế tạo như:

+ Chế biến thực phẩm ước đạt 98,6 tỷ đồng (giá hiện hành) tăng 19,1% và đạt 66,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 13,8%; ngành sản xuất đồ uống đạt 395,5 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 17,4% và 300,4 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 15,4% so với cùng kỳ.

+ Ngành sản xuất trang phục ước đạt 49,6 tỷ đồng (giá hiện hành), tăng 2,2% và đạt 25,8 tỷ đồng (giá so sánh 2010), bằng 90,6% so với cùng kỳ.

+ Ngành sản xuất đồ mộc gia dụng ước đạt 30,9 tỷ đồng (giá hiện hành), bằng 96,7% và 19,4 tỷ đồng (giá so sánh 2010), bằng 88,9% so với cùng kỳ và chiếm 99,6% tỷ trọng.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, giá trị sản xuất ước đạt 534 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 9,8% và 367 triệu đồng (giá so sánh 2010), tăng 8,7% so với cùng kỳ.

2. Xây dựng cơ bản

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 được giao 251,24 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn ngân sách tỉnh quản lý 173,08 tỷ đồng; nguồn ngân sách thành phố quản lý 78,16 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn hỗ trợ đô thị loại I là 40,5 tỷ đồng, ngân sách tập trung hỗ trợ ngân sách huyện 29,84 tỷ đồng và nguồn dự phòng 7,82 tỷ đồng). Trong 9 tháng năm 2017 ước đạt 183,56 tỷ đồng, đạt 73,06% so với kế hoạch. Một số công trình trọng điểm tính đến tháng 9 năm 2017 như sau:

- Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt: Tổng mức đầu tư 681,51 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 91,07 tỷ đồng. Tổng khối lượng vốn cấp từ khởi công là 549,30/681,51 tỷ đồng. Tổng khối lượng thực hiện đến tháng 9 năm 2017 đạt 555,12/618,51 tỷ đồng.

- Xây dựng công viên Trần Hưng Đạo: Tổng mức đầu tư 59,85 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2017 là 15 tỷ đồng, khối lượng thực hiện đến tháng 9 ước đạt 100% KH năm.

- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trần Quốc Toản (đoạn từ nút Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Nhân Tông và mở rộng cầu sắt): Tổng mức đầu tư: 27,448 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2017 là 16 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100%. Các hạng mục cầu, đường, di dời điện, nước, điện chiếu sáng đã hoàn thành.

- Xây dựng trường Mầm Non 8: Tổng mức đầu tư là 17,45 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2017 là 6,7 tỷ đồng (gồm 02 nguồn vốn: nguồn vốn tỉnh 03 tỷ đồng và thành phố 3,7 tỷ đồng).

- XD CSHT khu QH 5B: Tổng mức đầu tư là 398,99 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2017 là 8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện đến tháng 9 năm 2017 đạt 89,05% KH năm.

III. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI

1. Thương mại - dịch vụ

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 10.470,93 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ; trong đó, bán lẻ 7.126,98 tỷ đồng, tăng 14,85%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.343,95 tỷ đồng, tăng 23,85% so với cùng kỳ.

9 tháng ước có 2.152.219 lượt khách đăng ký lưu trú, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Gồm: 210.004 lượt khách nước ngoài, 1.942.215 lượt khách trong nước.

2. Vận tải

Tình hình vận tải 9 tháng đầu năm, giá xăng dầu liên tục thay đổi nhưng các hãng xe vẫn không thay đổi giá vé. Lượng khách di chuyển lên Đà Lạt năm nay tăng nhiều so với năm ngoái.

Doanh thu 9 tháng năm 2017 ước đạt 739,41 tỷ đồng, tăng 14,62% so với cùng kỳ; trong đó, kinh tế tư nhân 539,12 tỷ đồng, chiếm 72,91%, tăng 24,05% so với cùng kỳ.

- Vận tải hành khách: khối lượng vận chuyển 9 tháng năm 2017 ước đạt 5.102 ngàn lượt người, tăng 5,95% so với cùng kỳ; luân chuyển 555,91 triệu lượt người.km, tăng 14,76 %; doanh thu 454,11 tỷ đồng, tăng 12,88% so với cùng kỳ.

- Vận tải hàng hóa: sản lượng vận chuyển 9 tháng ước đạt 341,24 ngàn tấn, tăng 3,92% so với cùng kỳ; luân chuyển 104,64 triệu tấn.km, tăng 15,49%; doanh thu ước đạt 156,40 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cùng kỳ.

IV. TÀI CHÍNH

- Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 788.960 triệu đồng, bằng 85,2% so kế hoạch và bằng 1,41 lần so với cùng kỳ; trong đó: thuế phí, lệ phí: 413.260 triệu đồng, đạt 73,9% so kế hoạch và bằng 122,3% so với cùng kỳ; các khoản thu về nhà đất: 355.694 triệu đồng, bằng 107,1% so kế hoạch, bằng 178,3% so với cùng kỳ; thu biện pháp tài chính 20.006 triệu đồng, đạt 57,2% so kế hoạch, bằng 90,5% so với cùng kỳ.

- Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 538.351 triệu đồng bằng 90% so kế hoạch và bằng 122% so với  cùng kỳ, trong đó: Chi cân đối qua ngân sách nhà nước 380.735 triệu đồng, bằng 64% so kế hoạch và bằng 114% so với cùng kỳ, chi chuyển giao ngân sách 60.404 triệu đồng, chi tạm ứng 97.212 triệu đồng.

V. VĂN HÓA - GIÁO DỤC - XÃ HỘI

1. Văn hóa

Tăng cường công tác kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa trên địa bàn, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, đặt bảng hiệu, nâng cao chất lượng tuyên truyền nhằm phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội, an ninh quốc phòng, an toàn giao thông, văn minh đô thị. Kiểm tra các loại hình dịch vụ văn hóa, internet công cộng, trò chơi điện tử, game bắn cá.. qua đó đã hạn chế một số tiêu cực, tệ nạn xã hội trong lĩnh vực văn hóa.

Tổ chức Liên hoan văn nghệ các khu phố, thôn văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ chí Minh.Tổ chức các cuộc thi thể thao cấp thành phố, đua xe đạp tranh cúp Truyền hình toàn quốc lần thứ 29 chặng vòng quanh Hồ Xuân Hương, Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố có 16/16 phường, xã tham gia. Xây dựng nông thôn mới tại 04 xã trên địa bàn đạt kết quả 19/19 tiêu chí.

2. Giáo dục

Kiểm tra cơ sở vật chất trường, lớp, đầu tư sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và tình hình chuẩn bị năm học mới, tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2017 - 2018.

Tiếp tục kiểm tra việc dạy thêm, học thêm tại các trường tiểu học trên thành phố. Tổ chức các kỳ thi “Tiếng Anh trên mạng cấp toàn quốc”, “Giải Toán trên Internet cấp tỉnh” cho học sinh Tiểu học và THCS, “Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh”, “Giao lưu tiếng Anh và thi viết chữ đẹp cấp tỉnh”.

Tình hình trường, lớp, học sinh đầu năm học 2017-2018 như sau:

- Toàn thành phố có 77 trường; 33 trường mầm non (17 công lập, 15 tư thục, 01 dân lập), 27 trường trường Tiểu học, 05 trường trường Trung học cơ sở, 05 trường THCS&THPT, 06 trường trung học phổ thông, 01 trường có 3 cấp học (trường PT Hermann Gmeiner)

- 1.303 lớp (tăng 34 lớp): có 484 lớp mầm non (tăng 32 lớp), 498 lớp tiểu học (giảm 09 lớp), 321 lớp trung học cơ sở.

- 46.341 học sinh (tăng 2.261 học sinh): có, 14.304 cháu mầm non (tăng 1.064 cháu), 18.224 học sinh tiểu học (tăng 581 em), 13.813 học sinh trung học cơ sở (tăng 616 em).

3. Y tế

Thực hiện khám chữa bệnh, nhất là cho các đối tượng chính sách, người nghèo, bảo hiểm y tế và trẻ em dưới 06 tuổi. 08 tháng đầu năm, đã khám bệnh 264.414 lượt người bằng 85,8% so với cùng kỳ, điều trị nội trú 2.083 người, bằng 51,38% và điều trị ngoại trú 4.345 người, tăng 5,31%; số người bệnh sốt xuất huyết 22 người, tăng 14 người so với cùng kỳ.

Nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, sốt xuất huyết, sởi. Quản lý tư vấn, chăm sóc điều trị bệnh nhân AIDS. Tổng cộng đã phát hiện 396 bệnh nhân HIV, có 174 bệnh nhân chuyển qua AIDS và tử vong cộng dồn 167 bệnh nhân.

Duy trì công tác trực, giám sát bệnh sởi, dịch hạch, cúm A (H5N1, H1N1, H7N9, H5N6), sốt rét, sốt xuất huyết, dịch bệnh do vi rút Zika, dịch bệnh Ebola, các bệnh gia súc, gia cầm ảnh hưởng sức khỏe con người. Thực hiện cuộc vận động phong trào xây dựng cơ sở y tế tuyến phường xã "Sạch - Gọn - Đẹp". "Ngày chủ nhật xanh".

4. Xã hội

 

Số lao động được giải quyết việc làm mới trên địa bàn thành phố là 3.033 lao động, đạt 66,7% kế hoạch. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mở 01 lớp sửa chữa máy nông nghiệp tại xã Xuân Thọ. Đưa 16 học sinh tham gia chương trình gặp mặt, biểu dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tập trung và đưa 06 đối tượng vào Trung tâm bảo trợ xã hội chờ xác minh hồi gia, đối tượng lang thang về thành phố Bảo Lộc. Tổ chức triển khai kế hoạch bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt