Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 10/2017 tập trung chủ yếu gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hàng năm vụ mùa; trồng mới, chăm sóc cây lâu năm và bắt đầu thu hoạch cà phê niên vụ 2016 – 2017.

a.  Sản xuất vụ mùa

Tính đến ngày 10/10/2017 trên địa bàn tỉnh đã gieo trồng, xuống giống được 39.753,7 ha cây hàng năm các loại, tăng 4,04% (+1.542,3 ha) so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng tăng ở nhóm cây chất bột và rau hoa các loại do tiến độ thu hoạch vụ hè thu tương đối thuận lợi.

Diện tích lúa gieo trồng 13.999,5 ha, đạt 111,44% kế hoạch, giảm 1,48% (-209,8 ha) so với cùng kỳ, do chuyển sang gieo trồng một số cây hàng năm khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, tập trung ở Đức Trọng 3.288 ha, bằng 97,42%; Đạ Tẻh 2.359 ha, tăng 0,38%; Đơn Dương 2.050 ha, bằng 90,83%; Di Linh 2.000 ha, bằng 100,86%; Cát Tiên 1.514,5 ha, tăng 5,08%; Lâm Hà 1.300 ha, giảm 6,07%; Đam Rông 1.275 ha, giảm 1,96% so với cùng kỳ.

Ngô gieo trồng 3.545,9 ha, tăng 2,26% so với cùng kỳ.

Khoai lang gieo trồng 427,3 ha, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Sắn mỳ gieo trồng 1.273,7 ha, giảm 20,24% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Rau các loại gieo trồng 14.133,5 ha, tăng 13,01% so với cùng kỳ, tập trung ở Đơn Dương 7.362 ha, Đức Trọng 2.175 ha,  Đà Lạt 1.750,7 ha và Lạc Dương 995 ha.

Hoa các loại gieo trồng 2.291,2 ha, tăng 5,32% so với cùng kỳ, tập trung ở Đà Lạt 1.427,6 ha, Đơn Dương 218 ha, Lạc Dương 210 ha, Đức Trọng 195 ha.

Cây hàng năm khác gồm gia vị, dược liệu, cỏ chăn nuôi… 2.681,4 ha; trong đó, cỏ thức ăn chăn nuôi 2.621,1 ha, chiếm 97,75% tổng thể, tăng 8,41% so với cùng kỳ, còn lại là cây gia vị sả, ớt.

Tiến độ gieo trồng vụ mùa đến 10/10/2017

Chỉ tiêu

Thực hiện cùng kỳ năm trước

(Ha)

Thực hiện kỳ báo cáo

(Ha)

So với

cùng kỳ

 (%)

Tổng diện tích gieo trồng

38.211,4

39.753,7

104,04

1. DT gieo cấy lúa mùa

14.209,3

13.999,5

      98,52

2. DTGT một số cây HN khác

     

 - Ngô

3.271,8

3.345,9

    102,26

 - Khoai lang

367,4

427,3

    116,30

 - Sắn

1.597,0

1.273,7

      79,76

 - Mía

472,7

488,7

    103,38

 - Đậu tương

72,9

24,0

      32,92

 - Lạc

97,0

172,0

    177,32

 - Rau các loại

12.506,6

14.133,5

    113,01

 - Đậu các loại

511,8

529,2

    103,40

 - Hoa các loại

2.175,5

2.291,2

    105,32

 - Cây hàng năm khác

2.546,5

2.681,4

    105,30

b.  Thu hoạch vụ mùa

Tiến độ thu hoạch vụ mùa năm nay sớm hơn so với cùng kỳ năm trước do tình hình thời tiết tương đối thuận lợi, giá cả nhiều loại nông sản tăng và ổn định tạo điều kiện khuyến khích bà con nông dân ra sức đầu tư thâm canh, gieo trồng.

Tính đến ngày 10/10/2017, tiến độ thu hoạch cây hàng năm vụ mùa thực hiện được 6.564 ha, đạt 16,51% diện tích gieo trồng, tăng 11,95% so với cùng kỳ. Trong đó:

Diện tích ngô thu hoạch được 126,7 ha, đạt 3,79% diện tích gieo trồng, tăng 16,35% so với cùng kỳ.

Diện tích rau thu hoạch 4.627,9 ha, đạt 32,74% diện tích gieo trồng, tăng 9,58% so với cùng kỳ.

Diện tích đậu thu hoạch 34 ha/529,2 ha, đạt 6,42% diện tích gieo trồng, tăng 3,03% so với cùng kỳ.

Hoa các loại thu hoạch 1.362,7 ha, đạt 59,48% diện tích gieo trồng, tăng 23,29% so với cùng kỳ.

        c. Cây lâu năm

Tính từ đầu năm đến nay trồng mới, tái canh, cải tạo chuyển đổi giống cây lâu năm thực hiện 10.729,3 ha, tăng 21,57% (+1903,9 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, Di Linh 3.868 ha; Bảo Lâm 2.971,3 ha; Lâm Hà 1.633,7 ha; Bảo Lộc 517 ha; Đam Rông 496,9 ha; Đạ Tẻh 465,5 ha. Trong đó:

- Cây cà phê trồng mới, tái canh, ghép cành thực hiện 7.524,7 ha, tăng 5,96% (+423,3 ha) so với cùng kỳ, chủ yếu do chuyển đổi cà phê già cỗi, cải tạo ghép cành và một số cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng cà phê, tập trung ở Di Linh 2.828 ha; Bảo Lâm 2.299,7 ha; Lâm Hà 1.322 ha; Bảo Lộc 400 ha; Đam Rông 400 ha; Đức Trọng 148 ha.

          - Cây ăn quả ở Lâm Đồng đa dạng về chủng loại như sầu riêng, bơ, mít, chanh dây chủ yếu được trồng xen canh trong vườn cây lâu năm cà phê, chè thực hiện 1.626,3 ha (diện tích chuyển đổi giống cũ, già cỗi 453,7 ha, chiếm 27,89% và trồng xen trên vườn cây lâu năm 1.172,6 ha, chiếm 72,11%), tăng 135,83% (+936,7 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, bơ 692 ha, sầu riêng 532 ha, mác mác 76 ha, măng cụt 23,4 ha, mít 45,4 ha, trồng tập trung ở Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà.

        - Dâu tằm chuyển đổi phát triển một số giống dâu lai có năng suất, chất lượng cao, thực hiện trồng mới 517,8 ha, tăng 49,57% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Đạ Tẻh 186,4 ha, Lâm Hà 185 ha, Bảo Lâm 49,9 ha, Bảo Lộc 40 ha, Hiện nay, giá kén tằm ở mức cao và tương đối ổn định (165.000 - 170.000 đồng/kg kén) góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Các địa phương có điều kiện phát triển trồng dâu tằm ở Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

        - Hồ tiêu 291,3 ha diện tích trồng mới tập trung chủ yếu ở huyện Bảo Lâm 143,2 ha, Di Linh 79 ha, Lâm Hà 60 ha. Tuy nhiên, hiện nay giá hạt tiêu đen ở khu vực Tây Nguyên giảm mạnh so cùng kỳ, dao động từ 89 ngàn đến 91 ngàn đồng/kg.

        - Diện tích trồng mới mắc ca 113,6 ha, được trồng ở Di Linh, Đạ Tẻh,  Đam Rông, Đức Trọng.

* Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng (từ 10/9 - 10/10/2017)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng như sau:

- Trên cây lúa vụ mùa: rầy nâu gây hại 365 ha, giảm 2.065 ha so với tháng trước; bệnh đạo ôn lá nhiễm 353,2 ha, tăng 200,2 ha so với tháng trước; sâu cuốn lá nhỏ gây hại 95 ha, giảm 38 ha so với tháng trước.

- Trên cây cà chua: bệnh xoăn lá virus gây hại 860,7 ha (có 349 ha nhiễm nặng, nhổ bỏ 64 ha), tăng 205,7 ha so với tháng trước; bệnh mốc sương nhiễm rải rác 397,4 ha.

- Trên cây rau họ thập tự: bệnh sưng rễ nhiễm 490 ha (có 3,5 ha nhiễm nặng), tăng 193 ha so với tháng trước.

- Trên cây rau xà lách: bệnh đốm héo (virus) có 7,5 ha nhiễm bệnh tại Đà Lạt.

- Trên cây hoa cúc: Bệnh héo vàng (virus) diện tích nhiễm bệnh 85 ha tại Đà Lạt, Lạc Dương, giảm 13 ha so với tháng trước.

- Trên cây cà phê: sâu đục thân gây hại 290 ha; bọ xít muỗi gây hại có 2.687 ha; mọt đục cành gây hại rải rác 1.299,6 ha tại Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng, giảm 903,4 ha so với tháng trước; rệp sáp gây hại 2.996,5 ha, giảm 704,5 ha so với tháng trước.

  - Trên cây chè: Bọ cánh tơ gây hại 2.320 ha, tăng 211 ha so với tháng trước; bọ xít muỗi gây hại 2.515,5 ha ở mức hại nhẹ.

- Trên cây điều: bọ xít muỗi gây hại 4.849 ha, giảm 386,3 ha; bệnh thán thư gây hại 6.430,6 ha, giảm 291,4 ha.

d. Tình hình dịch bệnh

          Do thời tiết diễn biến phức tạp, biên độ nhiệt trong ngày dao động lớn, ẩm độ cao; đàn trâu bò của các địa phương đã triển khai tiêm phòng bệnh trong đợt 1/2017 nhưng một số hộ chăn nuôi chưa tiêm hết trên đàn gia súc, gia cầm; mặt khác các địa phương chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông nên khó kiểm soát dịch bệnh lở mồm, long móng..

        Tình hình dịch bệnh trong tháng 10: Bệnh lở mồm long móng xảy ra rải rác trên đàn trâu, bò tại huyện Đạ Huoai và Cát Tiên làm 90 con trâu, bò mắc bệnh (gồm 05 con trâu, 85 con bò) của 29 hộ/05 xã. Cụ thể: tại Đạ Huoai từ ngày 26/9-13/10/2017 làm 56 con trâu, bò mắc bệnh (gồm 02 con trâu, 54 con bò) của 13 hộ/02 xã (Đạ Tồn, Đạ Oai); không có trâu, bò chết do dịch bệnh; tại Cát Tiên từ ngày 27/8-04/10/2017 làm 34 con trâu bò mắc bệnh (gồm 03 con trâu, 31 con bò) của 16 hộ/03 xã (Nam Ninh, Mỹ Lâm, Tiên Hoàng); không có trâu, bò chết do dịch bệnh. Đến nay, không phát hiện có thêm gia súc mắc bệnh lở mồm long móng.

          * Biện pháp phòng chống:

        Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh cúm gia cầm nói riêng, ban ngành chức năng đã đề ra các biện pháp quyết liệt để phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm (thịt, trứng,…) trái phép. Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. 

          * Công tác tiêm phòng:

          Các ngành chức năng đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai công tác tiêm phòng định kỳ năm 2017 trên đàn gia súc, gia cầm. Trong tháng, đã phân bổ 60.620 liều vắc xin THT trâu bò, 179.025 liều vắc xin 3 bệnh đỏ và 170.400 liều vắc xin cúm gia cầm để các địa phương tiêm phòng đợt II/2017. Công tác tiêm phòng đợt I/2017 cho đàn gia súc, gia cầm lở mồm long móng 70.401 con, đạt 75,4% so với diện tiêm và 64,4% so với tổng đàn; vắc xin THT trâu bò 71.428 con, đạt 76,7% so với diện tiêm và 65,4% so với tổng đàn; vắc xin 3 bệnh đỏ trên heo 175.592 con, đạt 81,4% so với diện tiêm và 71,2% so với tổng đàn; vắc xin dại 55.395 con, đạt 72,7% so với diện tiêm và 54,3% so với tổng đàn; vắc xin cúm gia cầm 179.781 con, đạt 92,3% so với diện tiêm và 73,5% so với tổng đàn.

        * Công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc: phân bổ 7.700 lít hóa chất (1.500 lít RTD - Iodine, 5.500 lít HAN- Iodine và 700 lít Bioxide) và hướng dẫn các địa phương thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc đợt IV/2017.

        * Công tác kiểm dịch động vật

Kiểm dịch xuất tỉnh: đã thực hiện kiểm dịch được 34.394 con heo, 95 con trâu bò, 1.408.172 con gia cầm, 84.000 quả trứng gà, vịt, 326.000 quả trứng cút, 7.819 kg sản phẩm đông lạnh và 500 tấm da bò.

 Kiểm dịch nhập tỉnh: 1.905 con heo, 179 con trâu bò, 21.700 con gia cầm và 12.571 kg sản phẩm đông lạnh.

          1.2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp

          Trồng và nuôi rừng: Ước tính trồng mới rừng tập trung ở các loại hình kinh tế trên địa bàn trong tháng 10/2017 thực hiện được 102,7 ha. Lũy kế đến hết tháng 10/2017 trồng mới rừng tập trung đạt 972,7 ha, giảm 21,56%, do vốn đầu tư trồng mới rừng tập trung tại các đơn vị đạt thấp so với cùng kỳ. Công tác trồng cây lâm nghiệp trên địa bàn vẫn đang tiếp tục thực hiện 306 nghìn cây, giảm 56,2%. Chăm sóc rừng trồng đạt 6.265 ha, giảm 13,08% so với cùng kỳ.

          Giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện 395.709 ha. Trong đó, giao khoán QLBVR bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng 358.122 ha, ngân sách 37.587 ha cho 16.674 hộ gia đình.

          Khai thác lâm sản: Ước tính trong tháng 10/2017 sản lượng gỗ khai thác của các loại hình kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện 3.502 m3. Lũy kế đến hết tháng 10/2017 sản lượng gỗ khai thác đạt 40.141,6 m3, giảm 50,95% (-41.698,4 m3) so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác giảm chủ yếu ở rừng tự nhiên do chủ trương của Chính phủ đóng cửa rừng cấm khai thác, nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gien động, thực vật rừng.

Sản lượng củi tận dụng và khai thác lũy kế đến hết tháng 10/2017 ở các loại hình kinh tế đạt 96.200 ster, giảm 39,98% (-64.086 ster); lồ ô các loại 2.169 nghìn cây, giảm 5,86%; nguyên liệu giấy ngoài gỗ 1.576 tấn, giảm 17,05%; mung 505 nghìn cây, giảm 2,88%; hạt giống lâm nghiệp các loại 202 kg, giảm 19,2%; măng tươi 2.450 tấn, tăng 2,1%; rau rừng 920 tấn, tăng 2,2%; dớn trồng lan 30,5 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

  Công tác quản lý bảo vệ rừng: Trong tháng 10/2017, lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản 68 vụ vi phạm, trong đó: phá rừng trái pháp luật 12 vụ/1,54 ha rừng; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 11 vụ, giảm 60,7% (-17 vụ); vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép 32 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến 20/10/2017 tổng số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn toàn tỉnh 875 vụ, giảm 30,83% so với cùng kỳ, chủ yếu ở hành vi: phá rừng trái phép 212 vụ, giảm 30,03% (-91 vụ), diện tích rừng bị phá 71,21 ha, giảm 33,39% (-35,7 ha); vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 221 vụ, giảm 30,94% (-99 vụ); mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 400 vụ, giảm 25,93% (-140 vụ) so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 794 vụ, trong đó xử lý hành chính 768 vụ, chuyển xử lý hình sự 26 vụ. Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm: 329 chiếc phương tiện, dụng cụ; 1.286,9 m3 gỗ các loại. Thu nộp ngân sách 7,5 tỷ đồng.

Công tác cho thuê rừng: Tính đến nay trên đa bàn toàn tnh hin có 395 d án/328 doanh nghip đang đu tư trin khai d án, vi tng din tích là 57.111 ha (đã tr din tích thu hi mt phn d án). Trong tháng thu hi 01 doanh nghip (DNTN Tun M ti TP Đà Lt); đến nay tng s d án đã thu hi 180 d án/26.251 ha gm 147 d án thu hi toàn b/23.672 ha và 33 d án thu hi mt phn/2.579ha) do không trin khai thc hin d án hoc trin khai chm tiến đ đã được phê duyt, không t chc, b trí lc lượng qun lý bo v rng trên din tích được thuê đ rng b phá, b ln chiếm trái phép mà không có bin pháp ngăn chn, công ty t nguyn tr li d án.

          2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2017 tăng tăng 31,93% so với cùng kỳ, nhưng không đồng đều giữa các ngành và các nhóm sản phẩm.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 0,06% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm đá xây dựng đạt 62,8 ngàn m3, tăng 0,64%; cao lanh các loại 14.989 tấn, giảm 7,61%.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,01% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 21,7% (sản phẩm bê tông trộn sẵn 15,6 ngàn m3, tăng 44,51%); ngành ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 7,91%; sản xuất kim loại tăng 6,47% (sản phẩm Alumin đạt 48 ngàn tấn, tăng 6,47%); ngành dệt tăng 3,35% (sợi xe từ sợi tơ tằm 62 tấn, tăng 10%); ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 1,63% (sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 5,2 ngàn tấn, tăng 1,61%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 1,15% (sản phẩm chè nguyên chất đạt 3.820 tấn, tăng 5,04%; sản phẩm rau ướp lạnh đạt 301 tấn, tăng 0,49%); ngành sản xuất trang phục tăng 0,12%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 10,61% (sản phẩm gỗ cưa hoặc xẻ đạt 4 ngàn m3, giảm 22,58%).

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 68,12% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm đạt 87 triệu kwh, tăng 12,52%.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,32% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 14,13% và hoạt động thu gom rác thải tăng 15,19% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng

 

 

 

Chỉ số

10 tháng

 năm 2015

so với cùng kỳ

(%)

Chỉ số

10 tháng

năm 2016

so với cùng kỳ

(%)

Chỉ số

10 tháng

năm 2017

so với cùng kỳ

(%)

Toàn ngành công nghiệp

107,02

105,40

110,14

  1. Khai khoáng

88,63

87,20

111,32

  1. Chế biến, chế tạo

120,16

106,15

106,13

  1. Sản xuất, phân phối điện

87,71

107,56

113,52

  1. Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

104,89

108,79

105,69

Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2017 tăng 10,14% so với cùng kỳ Trong đó, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 13,52%; ngành khai khoáng tăng 11,32%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 6,13% (riêng ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 32,11%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 18,16%; ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 9,6%; ngành sản xuất đồ uống tăng 7,94%) và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,69% so với cùng kỳ.

* Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng năm 2017 tăng 19,29% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 107,46%; sản xuất giường, tủ bàn ghế tăng 57,51%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,74%; dệt tăng 4,02%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 7,8%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 4,56% so với cùng kỳ.

* Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10/2017 tăng 0,83% so với tháng trước. Trong đó, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 14,95%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 14,72%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 11,11%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 10,31%; ngành dệt tăng 2,93%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 8,57% so với tháng trước.

* Chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp 10 tháng năm 2017 giảm 1,24% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: ngành khai khoáng tăng 5,09%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,25%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 14,04%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,12% so với cùng kỳ. Chia theo khu vực: doanh nghiệp nhà nước giảm 2,63%; doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,49%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,1% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Từ đầu năm đến 20/10/2017 trên địa bàn tỉnh có 925 doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới được cấp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 5.607,6 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 368 đơn vị trực thuộc; gửi thông báo tạm ngưng hoạt động cho 236 doanh nghiệp và 93 đơn vị trực thuộc; số doanh nghiệp giải thể là 134 doanh nghiệp.    

Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước: từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2017 có 33 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư 3.201,35 tỷ đồng, quy mô diện tích 449,13 ha; có 71 dự án được điều chỉnh nội dung dự án đầu tư; thu hồi 26 dự án; trong đó, có 04 dự án nhà đầu tư đề nghị dừng thực hiện; 19 dự án chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định, không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án; 03 dự án thu hồi do các lý do không thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến ký quỹ, bồi thường tài nguyên rừng. Tính đến ngày 20/10/2017, trên địa bàn có 818 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 115.180,97 tỷ đồng, quy mô diện tích 72.279,64 ha. Trong đó, có 301 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện là 43.802,54 tỷ đồng.

4. Đầu tư

Hoạt động đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước đã được quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho việc giải ngân và thực hiện vốn đầu tư. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng cũng gặp một số khó khăn nhất định như thời tiết mưa nhiều, công tác đền bù giải tỏa còn nhiều bất cập. Nhưng nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 10 tháng năm 2017 tăng khá so với cùng kỳ. 

Dự ước tháng 10/2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ( không bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và phần trả nợ), đạt 152,9 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 128,9 tỷ đồng, chiếm 84,3% trong tổng vốn, tăng 5,93% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 41,4 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 25,7 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) đạt 17,5 tỷ đồng; vốn từ xổ số kiến thiết đạt 40,7 tỷ đồng và nguồn vốn khác đạt 3,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 23,7 tỷ đồng, chiếm 15,5% trong tổng vốn, tăng 26,79% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 18,5 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 2,9 tỷ đồng; vốn khác 2,2 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 0,3 tỷ đồng, chiếm 0,2% trong tổng vốn.

Dự ước 10 tháng năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh (không bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và phần trả nợ), đạt 1.511,3 tỷ đồng, tăng 7,26% so với cùng kỳ, đạt 73,39% so với kế hoạch. Trong đó:

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 1.293,6 tỷ đồng, chiếm 85,6% trong tổng vốn, tăng 12,22% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 670,4 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 187,8 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết đạt 273,9 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, các ngành kinh tế có ưu thế của địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 212,9 tỷ đồng, chiếm 14,09% trong tổng vốn, giảm 10,63% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp xã đạt 4,7 tỷ đồng, chiếm 0,31% trong tổng vốn.

Một số công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Nâng cấp đường Sương Nguyệt Ánh, Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Phạm Hồng Thái, phường 10...(Thành phố Đà Lạt); đường Phan Đình Phùng (thành phố Bảo Lộc); đường Langbiang, nâng cấp đường Đạ Sar- Xã Lát (huyện Lạc Dương); đường GTNT tỉnh lộ 725 vào ngã ba thôn Hang Hớt (huyện Lâm Hà); đường liên xã Liên Đầm- Tân Châu- Tân Phượng (huyện Di Linh); đường GT thôn Nao Đơ, Nao Quang Lộc Phú, đường GT từ QL 20 vào TT xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm); trường PT dân tộc bán trú Đồng Nai Thượng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp GDTX (huyện Cát Tiên).

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài: từ đầu năm đến ngày 20/10/2017 cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 07 dự án, với tổng số vốn 1.331,47 tỷ đồng, quy mô diện tích 40,18 ha. Điều chỉnh 22 Giấy chứng nhận đầu tư. Tính đến ngày 20/10/2017, trên địa bàn có 103 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 11.935,41 tỷ đồng, quy mô diện tích 2.428,5 ha. Trong đó, có 91 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư thực hiện là 7.759,62 tỷ đồng.

     5. Hoạt động tài chính, tín dụng

5.1. Hoạt động tài chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó: tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế; triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến 31/10/2017 đạt 5.260,7 tỷ đồng, bằng 90,75% so dự toán, tăng 28,18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 4.780,4 tỷ đồng, bằng 88,12% so dự toán, tăng 24,28% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 732 tỷ đồng, bằng 93,37% so dự toán, tăng 45,91%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 61,6 tỷ đồng, bằng 67,61% so dự toán, giảm 7,02%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 70,7 tỷ đồng, bằng 62,86% so dự toán, giảm 28,52%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 1.057,5 t đồng, bằng 69,96% so dự toán, tăng 2,46%; thuế thu nhập cá nhân đạt 455,2 tỷ đồng, bằng 102,08% so dự toán, tăng 48,37%; thuế trước bạ đạt 293,6 tỷ đồng, bằng 97,35% so dự toán, tăng 38,57%; thu phí, lệ phí đạt 225,8 tỷ đồng, bằng 86,03% so dự toán, tăng 31,73% so với cùng kỳ; thu từ đất, nhà đạt 784,5 tỷ đồng, bằng 112,88% so dự toán, tăng 46,22% so với cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết đạt 535,8 tỷ đồng, bằng 97,43% dự toán, tăng 15,06% so với cùng kỳ. Thu thuế qua hải quan đạt 346,5 tỷ đồng, bằng 93,16% so dự toán, tăng 46,07% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 31/10/2017 đạt 9.928,6 tỷ đồng, bằng 98,97% so dự toán, tăng 30,38% so với cùng kỳ. Trong đó, thu điều tiết đạt 4.455,5 tỷ đồng, tăng 38,19%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 3.803,5 tỷ đồng, tăng 34,51% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 31/10/2017 đạt 8.659,4 tỷ đồng, bằng 87,36% so dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 1.211,5 tỷ đồng, bằng 74,75% so dự toán, tăng 11,5%; chi thường xuyên đạt 5.433 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán, tăng 15,72%. Trong tổng chi thường xuyên; chi giáo dục đào tạo đạt 2.488,7 tỷ đồng, bằng 74,97% so dự toán; chi y tế đạt 634,9 tỷ đồng, bằng 79,63% so dự toán; chi sự nghiệp kinh tế đạt 506,2 tỷ đồng, bằng 56,36% so dự toán; quản lý hành chính đạt 1.106,9 tỷ đồng, bằng 80,27% so dự toán.

5.2. Hoạt động tín dụng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của ngành; phối hợp với các chi nhánh ngân hàng và Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện các giải pháp để huy động vốn từ khách hàng, tích cực chủ động tìm kiếm nguồn khách hàng để đẩy mạnh huy động vốn, thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước; đối với hoạt động cho vay, bên cạnh việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng theo hướng tập trung nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng nông thôn mới, các chương trình tín dụng chính sách.

          Ước đến 31/10/2017 vốn huy động đạt 42.700 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 11,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 34.200 tỷ đồng, chiếm 80,09% tổng vốn huy động, tăng 11,2% so với đầu năm; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 8.000 tỷ đồng, chiếm 18,74% tổng vốn huy động, tăng 12,1% so với đầu năm; phát hành giấy tờ có giá 500 tỷ, chiếm 1,17%, tăng 63,4% so với đầu năm.

Ước đến 31/10/2017 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 65.000 tỷ đồng, tăng 21,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 24.000 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng dư nợ, tăng 26,9%; dư nợ ngắn hạn 41.000 tỷ đồng, chiếm 63,1% tổng dư nợ, tăng 18,2% so với đầu năm.

         Ước đến 31/10/2017 tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 380 tỷ đồng, chiếm 0,58% tổng dư nợ, tăng 16,2% so với đầu năm.

          Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; dư nợ cho vay đến 31/10/2017 khoảng 40.000 tỷ đồng, chiếm 61,5% tổng dư nợ; trong đó: thực hiện đầu tư tín dụng cho 117 xã xây dựng nông thôn mới 30.000 tỷ đồng, cho vay tái canh cây cà phê 500 tỷ đồng, cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch 500 tỷ, cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản 2.200 tỷ đồng.

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả và vận tải

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2017 đạt 3.428,4 tỷ đồng, tăng 8,43% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,12%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 258,4 tỷ đồng, tăng 26,01%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.134,9 tỷ đồng, tăng 7,27% (kinh tế tư nhân đạt 764,1 tỷ đồng, giảm 1,28%; kinh tế cá thể đạt 2.370,6 tỷ đồng, tăng 10,36%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 35,1 tỷ đồng, tăng 1,84% so với cùng kỳ. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2017 đạt 33.236,2 tỷ đồng, tăng 10,92% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,27%). Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 2.590,6 tỷ đồng, tăng 18,43%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 30.242 tỷ đồng, tăng 10,35% (kinh tế tư nhân đạt 8.317 tỷ đồng, tăng 29,79%; kinh tế cá thể đạt 21.921 tỷ đồng, tăng 4,43%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 403,6 tỷ đồng, tăng 8,79% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10/2017 ước đạt 2.433 tỷ đồng, tăng 6,18% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 112,1 tỷ đồng, tăng 19,51%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.288,4 tỷ đồng, tăng 5,62%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 4,96% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.105,1 tỷ đồng, tăng 8,8%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 177,8 tỷ đồng, tăng 17,7%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 266,5 tỷ đồng, tăng 5,92%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2017 đạt 23.455,3 tỷ đồng, tăng 11,48% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 1.139,3 tỷ đồng, tăng 26,61%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 21.944,6 tỷ đồng, tăng 10,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 371,4 tỷ đồng, tăng 10,77% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 10.648,6 tỷ đồng, tăng 13,73%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 2.374,7 tỷ đồng, tăng 59,77%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 1.983,8 tỷ đồng, tăng 11,53% so với cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 10/2017 ước đạt 373,9 tỷ đồng, tăng 18,46%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 206,7 tỷ đồng, tăng 21,42%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 86,4 tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 10 tháng năm 2017 đạt 3.574 tỷ đồng, tăng 10,18%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 2.242 tỷ đồng, tăng 20,79%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 596,6 tỷ đồng, tăng 0,12% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10/2017 ước đạt 619,1 tỷ đồng, tăng 12,03% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 76,7 tỷ đồng, tăng 17,32%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 542,4 tỷ đồng, tăng 11,32% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 293,9 nghìn lượt khách, tăng 5,04% (khách trong nước đạt 267,7 nghìn lượt khách, tăng 5,1%; khách quốc tế đạt 26,2 nghìn lượt khách, tăng 4,44%). Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng năm 2017 đạt 6.177,3 tỷ đồng, tăng 9,28% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 754,1 tỷ đồng, tăng 9,06%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 5.423,2 tỷ đồng, tăng 9,31% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 3.201,2 nghìn lượt khách, tăng 11,05% (khách trong nước đạt 2.887,6 nghìn lượt khách, tăng 9,17%; khách quốc tế đạt 313,6 nghìn lượt khách, tăng 31,93%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 10/2017 ước đạt 2,4 tỷ đồng, tăng 1,09% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 4.189 lượt khách, tăng 4,49%. Dự ước doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng năm 2017 đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 12,27%; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 45.431 lượt khách, tăng 11,25% so với cùng kỳ.

         6.2. Giá cả thị trường

         6.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

          Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 tăng 0,28% so với tháng trước, nguyên nhân do giá gas thế giới tháng 10 tăng 87,5 USD/tấn so với tháng 9 (hiện nay ở mức 577,5 USD/tấn) đã tác động làm tăng chỉ số giá nhóm chất đốt; tuy nhiên, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm vào ngày 5 và 20/10 đã tác động đến chỉ số các nhóm hàng. Cụ thể: nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,77%; nhóm giao thông tăng 0,66%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,64%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,5%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,13%, trong đó nhóm lương thực giảm 1,14%, nhóm thực phẩm tăng 0,55%. Bên cạnh đó, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,1%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục ổn định so với tháng trước. Bình quân 10 tháng năm 2017, CPI tăng 3,41% so với bình quân cùng kỳ. 

6.2.2. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/10/2017 được bán ra bình quân 3,54 triệu đồng/chỉ, giảm 0,65% so với tháng trước tăng 2,06% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 4,48% so với cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 10/2017 dao động ở mức 22.650 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 10/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,42% so với cùng kỳ; bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 1,13% so với cùng kỳ.

                   6.3. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 10/2017 đạt 433,2 tỷ đồng, tăng 10,65% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 282,4 tỷ đồng, tăng 19,02%; doanh thu vận tải hàng không đạt 126,2 tỷ đồng, tăng 1,32%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 24,5 tỷ đồng, giảm 17,16% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 10 tháng năm 2017 đạt 4.389,9 tỷ đồng, tăng 14,45% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 2.757 tỷ đồng, tăng 16,02%; doanh thu vận tải hàng không đạt 1.394,2 tỷ đồng, tăng 14%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách tháng 10/2017 ước đạt 2.510,1 nghìn hành khách, tăng 14,91% và luân chuyển đạt 278,3 triệu hành khách.km, tăng 16,74% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.450,3 nghìn hành khách, tăng 15,4% và luân chuyển đạt 244 triệu hành khách.km, tăng 18,84%; vận tải hành khách hàng không đạt 55 nghìn hành khách, giảm 1,37% và luân chuyển đạt 34,2 triệu hành khách.km, tăng 3,65%. Dự ước vận tải hành khách 10 tháng năm 2017 đạt 27,3 triệu hành khách, tăng 4,98%; luân chuyển đạt 3.405,6 triệu hành khách.km, tăng 23,91% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 26,6 triệu hành khách, tăng 4,83% và luân chuyển đạt 3.021,6 triệu hành khách.km, tăng 24,73%; vận tải hành khách hàng không đạt 607,7 nghìn hành khách, tăng 13,47% và luân chuyển đạt 383,9 triệu hành khách.km, tăng 17,84%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 10/2017 ước đạt 1.241,1 nghìn tấn, tăng 12,26% và luân chuyển đạt 144,7 triệu tấn.km, tăng 12,61% so với cùng kỳ. Dự ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 10 tháng năm 2017 đạt 9.220,2 nghìn tấn, tăng 5,43% so với cùng kỳ; luân chuyển đạt 1.339,5 triệu tấn.km, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 10/2017 ước đạt 210,2 tỷ đồng, tăng 29,55% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 21.540 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 21.420 thuê bao, thuê bao cố định đạt 120 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 5.100 thuê bao. Dự ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 10 tháng năm 2017 đạt 1.900,9 tỷ đồng, tăng 27,46% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 243.365 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 241.706 thuê bao, thuê bao cố định đạt 1.659 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 49.021 thuê bao, tăng 5,61% so với cùng kỳ.

         7. Một số tình hình xã hội

7.1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền 

Trong tháng 10 năm 2017, ngành văn hóa- thông tin Lâm Đồng tiếp tục duy trì và triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Tạo môi trường văn hoá vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khích lệ mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất. Toàn tỉnh đã treo 150 phướn với tổng diện tích 212 m2, nội dung tuyên truyền gồm có: Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10); tuyên truyền phát động quyên góp quỹ vì người nghèo nhân ngày “Vì người nghèo 17/10” hàng năm; tuyên truyền ngày doanh nhân Việt Nam 13/10; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các ngành, đơn vị chuẩn bị cho Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII  năm 2017, gắn với nhiều hoạt động quảng bá văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng diễn ra với 15 chương trình chính. Festival Hoa sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/12/2017 tại TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh. Trong khuôn khổ Festival còn diễn ra 14 chương trình hưởng ứng như không gian thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh về hoa; triển lãm ảnh nghệ thuật Tây Nguyên - Duyên hải miền trung, diễu hành xe đạp hoa...

Các đội chiếu bóng lưu động miền núi và đoàn ca múa nhạc dân tộc tiếp tục tổ chức các buổi chiếu phim và biểu diễn với 45 buổi phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút khoảng 1.300 người đến xem.

Hoạt động bảo tàng mở cửa thường xuyên đã đón trên 812 lượt khách. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ 500 lượt bạn đọc.

7.2. Hoạt động thể dục - thể thao

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được ngành thể dục thể thao Lâm Đồng chú trọng với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thể thao thành tích cao: Tham gia giải Taekwondo các CLB toàn quốc từ 20-30/9/2017 tại Bình Thuận, kết quả đạt 02 huy chương đồng; giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc từ 26/9-01/10/2017 tại Thái Nguyên, kết quả đạt 02 HCV, 01 HCĐ; giải vô địch boxing toàn quốc từ ngày 20/9-04/10/2017 tại Hà Nội, có 2 vận động viên tham gia; giải vô địch điền kinh toàn quốc từ ngày 18-28/10/2017 tại TP Hồ Chí Minh; giải vô địch thể dục thể hình toàn quốc từ ngày 25-30/10/2017 tại Hà Nội.

Thể dục thể thao quần chúng: Ngành thể dục - thể thao Lâm Đồng đã và đang tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục - thể thao, thu hút đông đảo số người tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên, như gia đình thể thao, cán bộ - chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và cán bộ - công chức trong các cơ quan, đoàn thể. Trong tháng 10/2017 tổ chức giải cờ tướng TP Đà Lạt từ ngày 17-19/10/2017. Ngoài ra giúp các ngành, các đơn bị tổ chức hội thao như: Giải bóng chuyền nữ của Công an tỉnh, từ ngày 18-20/10/2017; giải bóng đá mini và cầu lông của ngân hàng Agribank chi nhánh Lâm Đồng, ngày 21/10/2017.  

7.3. Hoạt động giáo dục - đào tạo

Hoạt động giáo dục đào tạo trong tháng 10/2017 trên địa bàn toàn tỉnh tương đối ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tích cực, cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, ngành Giáo dục- Đào tạo Lâm Đồng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai mạnh mẽ việc đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin. Đó là dạy học hướng vào cá nhân học sinh, đề cao phương pháp tự học, tăng cường tính chủ động cho học sinh, dạy kỹ năng thích ứng với cuộc sống; dạy học dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng với phương châm “Dạy chữ để dạy người”, “Dạy thực - Học thực - Chất lượng thực”; đẩy mạnh việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. 

Hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018; kiểm tra giữa học kì 1 đối với lớp 4 và lớp 5; hướng dẫn công tác phổ cập giáo dục thường xuyên; tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng; sử dụng sổ điểm điện tử. Kiểm tra công nhận trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia (đợt 1); việc thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ trong trường mầm non; kiểm tra cơ sở vật chất và các khoản thu đầu năm học tại cơ sở giáo dục. Kiểm tra công tác liên kết đại học, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

7.4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm        

Trong tháng 10 năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh không có trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9). Ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), (H5N8), (H7N9), dịch sởi, tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ đầu tháng đến nay có 26 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Bệnh sốt rét có 20 trường hợp sốt rét mới, giảm 08 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh phong không phát hiện thêm bệnh nhân mới, toàn tỉnh quản lý 176 bệnh nhân phong và chăm sóc tàn phế cho 155 bệnh nhân. Không phát hiện bệnh nhân lao mới, không có tử vong, hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 453 bệnh nhân lao. Phát hiện 01 trường hợp nhiễm HIV mới (tích lũy: 1.278), không có trường hợp chuyển sang AIDS mới (tích lũy: 271), không có tử vong do AIDS mới (tích lũy: 527).

Công tác tiêm chủng mở rộng: Đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho 18.221 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm UV2+ cho 26.732 phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Ngoài ra trong tháng 10/2017 ngành Y tế Lâm Đồng tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, nhân ngày Quốc tế Người Cao tuổi  01/10, triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển từ ngày 16-23/10/2017, ngày vì người nghèo (17/10), hưởng ứng ngày thị giác thế giới diễn ra vào ngày 13/10/2017.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng nên từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

7.5. Tình hình an toàn giao thông

 Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Văn bản số 272/BATGT ngày 19/9/2017 về hưởng ứng “Tháng cao điểm cho học sinh đến trường – Tháng 9”, tuyên truyền 50.000 tờ rơi về chấp hành các quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Chương trình phối hợp số 278/CTPH-HLHPN-BATGT ngày 27/9/2017 về vận động “Phụ nữ tham gia giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại năm 2017; phối hợp với Sở Giao thông, Chi cục Quản lý đường bộ IV.1 và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, tuyến đường Trường Sơn Đông.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2017 xảy ra 23 vụ, bằng số vụ so với cùng kỳ; số người chết là 15 người, tăng 2 người so với cùng kỳ; số người bị thương là 14 người, giảm 9 người so với cùng kỳ.

Số vụ tai nạn giao thông 10 tháng đầu năm 2017 là 167 vụ, giảm 6,18% (giảm 11 vụ) so với cùng kỳ; số người chết là 125 người, tăng 1 người; số người bị thương là 91 người, giảm 42 người so với cùng kỳ.

Đăng ký mới cho 342 ôtô và 4.768 môtô. Tổng số phương tiện đang quản lý: 48.603 xe ôtô; 902.750 xe môtô; 103 phương tiện đường thủy. Lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 4.775 trường hợp; tổng số tiền xử phạt là 3.076 triệu đồng; tước 300 giấy phép lái xe; tạm giữ 20 ô tô, 448 mô tô. CSGT đường thủy tổ chức khảo sát, kiểm tra trên lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3, 4, hồ Đắc Long, cho ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường thủy, trang bị dụng cụ cứu sinh cho 11 trường hợp.

7.6. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 03 người, thiệt hại ước tính 990 triệu đồng. Vi phạm môi trường 01 vụ, xỷ lý 01 vụ, số tiền xử phạt là 12 triệu đồng.

         Trong 10 tháng đầu năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định và được cải thiện./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt