Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 9 năm 2017

  Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 9 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 9 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

106.02

+6,02

  - Khai khoáng

"

102.09

+2,09

  - CN chế biến, chế tạo

"

108.05

+8,5

  - Sản xuất và phân phối điện

"

104.83

+4,83

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

107.43

+7,43

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,279.7

+10,92

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

604.3

+6,38

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

297.8

+6,16

  -  Khách nội địa

"

278.6

+6,17

  -  Khách quốc tế

"

19.2

+5,98

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

446.2

+20,03

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

193.9

+33,79

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103.76

+3,76

8. CPI tháng 9/2017 so tháng 8/2017

"

100.90

+0,90

9. Chỉ số giá vàng tháng 9/2017 so tháng 8/2017

"

103.27

+3,27

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 9/2017 so tháng 8/2017

"

99.92

-0,08


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt