Lĩnh vực chuyên môn
Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng tháng 8 năm 2017

Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Lâm Đồng

 Tháng 8 năm 2017

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Tháng 8 năm 2017

% tăng/giảm so cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

102.92

+2,92

  - Khai khoáng

"

101.12

+1,12

  - CN chế biến, chế tạo

"

104.87

+4,87

  - Sản xuất và phân phối điện

"

101.59

+1,59

  - Cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải

"

108.89

+8,89

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Tỷ đồng

2,589.4

+18,48

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

"

622.9

+24,00

4. Khách du lịch ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú

Ngàn lượt khách

293.9

+21,29

  -  Khách nội địa

"

263.7

+21,21

  -  Khách quốc tế

"

30.2

+22,00

5. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Tỷ đồng

486.9

+27,50

6. Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông

"

208.3

+32,75

7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước

%

103.42

+3,42

8. CPI tháng 8/2017 so tháng 7/2017

"

100.99

+0,99

9. Chỉ số giá vàng tháng 8/2017 so tháng 7/2017

"

100.73

+0,73

10. Chỉ số giá Đôla Mỹ tháng 8/2017 so tháng 7/2017

"

99.85

-0,15


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt