Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

            1.  Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1.1. Sản xuất nông nghiệp

a. Sản xuất vụ hè thu

Tính đến ngày 10/8/2017 toàn tỉnh đã tiến hành xuống giống, gieo trồng vụ hè thu đạt 41.909,7 ha cây hàng năm các loại, tăng 3,66% so với cùng kỳ, đảm bảo kịp thời vụ. Trong đó: lúa gieo cấy 6.143,9 ha, ngô gieo trồng 6.598 ha; rau các loại gieo trồng 21.023,2 ha, đậu các loại gieo trồng 768,4 ha, hoa các loại gieo trồng 2.767,9 ha.

Thu hoạch vụ hè thu đến ngày 10/8/2017 được 19.496,4 ha, đạt 46,52% diện tích gieo trồng, tăng 25,15% so với cùng kỳ. Lúa thu hoạch 2.628 ha, đạt 42,77% diện tích gieo trồng, bằng 4,85 lần so với cùng kỳ; trong đó, Cát Tiên thu hoạch 2.588 ha, chiếm 98,48%; Đạ Tẻh thu hoạch 40 ha, chiếm 1,52% diện tích gieo trồng. Ngô thu hoạch được 1.692 ha, đạt 25,65% diện tích gieo trồng, tăng 24,48% so với cùng kỳ. Rau thu hoạch 10.795,3 ha, đạt 51,35% diện tích gieo trồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ. Hoa thu hoạch 2.041,8 ha, đạt 73,76% diện tích gieo trồng, tăng 39,01% so với cùng kỳ. Vụ hè thu năm nay thu hoạch nhanh so với cùng kỳ do thời tiết thuận lợi, tiến độ gieo trồng sớm.

b. Sản xuất vụ mùa

Tiến độ gieo trồng đến ngày 10/8/2017 thực hiện 20.936,5 ha, tăng 5,98% so với cùng kỳ. Trong đó, lúa gieo trồng 9.275,2 ha, đạt 73,63% kế hoạch, tăng 4,55% so với cùng kỳ, tập trung ở Đức Trọng 2.880 ha, Đơn Dương 2.185 ha, Lâm Hà 1.300 ha, Di Linh 1.990 ha; ngô gieo trồng 257,9 ha, tăng 3,57%; khoai lang gieo trồng 59,8 ha, tăng 10,13%; sắn (mỳ) 923 ha, tăng 43,68%; rau các loại gieo trồng 6.950 ha, tăng 3,12% so với cùng kỳ, tập trung ở Đơn Dương 3.992 ha, Đức trọng 1.620 ha, Đà  Lạt 746,5 ha.

c. Cây lâu năm

Tính từ đầu năm đến nay trồng mới, chuyển đổi giống cây lâu năm 8.062,7 ha, tăng 12,18% so với cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi, mưa sớm bà con nông dân tranh thủ gieo trồng, chăm sóc, chủ trương không mở rộng thêm diện tích cây lâu năm mà chỉ tập trung cải tạo chuyển đổi giống cây trồng già cỗi năng suất thấp, trồng xen và chăm sóc tốt để tăng năng suất cây trồng là chính. Trong đó, Di Linh 2.560 ha; Bảo Lâm 2.034,4 ha; Lâm Hà 1.427,2 ha; Đam Rông 496,9 ha; Đạ Tẻh 465,3 ha; Đức Trọng 460 ha; Đạ Huoai 275,3 ha; Bảo Lộc 197 ha. 

Diện tích chè trồng mới, chuyển đổi giống 184,3 ha, bằng 4,9 lần (+146,7 ha) so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng xen trong vườn cà phê, điều là 173,2 ha, chiếm 93,98%; diện tích chuyển đổi giống 11,1 ha, chiếm 6,02% trên diện tích chè cũ già cỗi, năng suất kém sang giống mới chất lượng và giá trị kinh tế cao như Olong, Kim tuyên, TB14, LD97, tập trung ở Đạ Huoai 172 ha, Bảo Lộc 10 ha; Bảo Lâm 1,1 ha; Lâm Hà 1,2 ha.

        Diện tích cà phê trồng mới thực hiện 6.133,2 ha, tăng 1,48% so với cùng kỳ, tiếp tục thực hiện chủ trương tái canh cà phê của tỉnh, trong đó: Trồng mới làm tăng diện tích 402 ha, chiếm 6,55%; diện tích tái canh chuyển đổi giống, ghép cành 5.731,2 ha, chiếm 93,45%. Diện tích trồng mới chủ yếu do chuyển đổi một số diện tích chè hạt kém hiệu quả sang trồng cà phê, và tái canh cải tạo diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp thay thế bằng giống cà phê vối cho năng suất cao. Tập trung ở Di Linh 2.120 ha; Bảo Lâm 1.826,7 ha; Lâm Hà 1.210 ha; Đam Rông 400 ha; Đức Trọng 374 ha; Bảo Lộc 115 ha.

        Diện tích trồng mới cây ăn quả thực hiện 673,6 ha, tăng 44,67% so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích trồng mới tăng diện tích là 445,7 ha, chiếm 66,17% như sầu riêng, bơ, mít, măng cụt, mác mác trồng xen trong vườn cà phê, diện tích còn lại chuyển đổi giống không làm tăng diện tích 227,9 ha, chiếm 33,83%.

        Dâu tằm thực hiện trồng mới 435,8 ha, tăng 42,33% so với cùng kỳ, chủ yếu ở Đạ Tẻh 186,4 ha, Lâm Hà 130 ha, Bảo Lộc 40 ha, Bảo lâm 31,9 ha, Đam Rông 24,4 ha, Di Linh 20,1 ha.

         Cây tiêu thực hiện trồng mới 184,8 ha, tập trung chủ yếu ở Di Linh 79 ha, Lâm Hà 50 ha, Bảo Lâm 46,7 ha, Đức Trọng 07 ha.

* Tình hình dịch bệnh trên cây trồng

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng (từ 10/7 - 10/8/2017) 

- Trên cây lúa: tại Đạ Tẻh, Di Linh rầy nâu nhiễm 2.023 ha (13 ha nhiễm nặng); bệnh đạo ôn lá nhiễm 265,3 ha (tăng 262 ha so với tháng trước); tại Đam Rông sâu cuốn lá nhỏ gây hại 48,9 ha (giảm 5,4 ha so với tháng trước); tại Cát Tiên bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá nhiễm 52,5 ha trong giai đoạn đồng trổ.

- Trên cây cà chua: tại Đơn Dương, Đức Trọng virus bệnh xoăn lá nhiễm 631,7 ha (có 206 ha nhiễm nặng), tăng 30,7 ha so với tháng trước; bệnh mốc sương nhiễm rải rác 783,8 ha, tăng 372,3 ha so với tháng trước; bệnh sưng rễ nhiễm 341 ha (12 ha nhiễm nặng), tăng 161 ha so với tháng trước.

- Rau xà lách: tại Đà Lạt bệnh đốm héo (virus) 08 ha nhiễm bệnh, giảm 18 ha so với tháng trước.

- Hoa cúc: bệnh héo vàng (virus) tại Đà Lạt, Lạc Dương gây hại 115 ha (nhiễm nặng 30 ha).

- Trên cây cà phê: tại Đà Lạt sâu đục thân gây hại 250 ha cà phê chè (giảm 30 ha so với tháng trước); bọ xít muỗi 2.766 ha bị hại, giảm 858 ha so với tháng trước; tại Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức Trọng mọt đục cành gây hại rải rác 3.778,9 ha, tăng 691,1 ha so với tháng trước; rệp sáp gây hại 9.840,2 ha.

- Trên cây chè: bọ cánh tơ gây hại nhẹ 1.839 ha, tăng 160 ha so với tháng trước; bọ xít muỗi gây hại nhẹ 2.075,5 ha (tăng 305,5 ha so với tháng trước).

- Trên cây điều: bọ xít muỗi do thời tiết có mưa, cây điều ra chồi mới tập trung nên diện tích nhiễm bọ xít muỗi tăng 1.753,8 ha so với tháng trước, trong tuần 6.682 ha bị hại. Bệnh thán thư nhiễm nhẹ 6.722,4 ha, tăng 1.594,2 ha so với tháng trước.

d. Tình hình chăn nuôi

          Tình hình chăn nuôi lợn trong những tháng qua đã gặp khó khăn do một số nước tạm dừng nhập khẩu, thị trường xuất khẩu thu hẹp; thị trường trong nước ngưng trệ, dẫn đến giá thịt heo hơi giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng trong những ngày qua giá heo hơi đã có xu hướng tăng trở lại (hiện nay giá dao động ở mức 35.000 - 38.000 đồng/kg), tuy nhiên giá heo hơi giảm mạnh và kéo dài trong thời gian qua, kéo theo giá gà thịt và trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh giảm; làm kéo dài thời gian nuôi, tăng chi phí dẫn đến người chăn nuôi thua lỗ nặng nề, nên hiện nay giá heo hơi có tăng thì khả năng tái đàn 6 tháng cuối năm cũng gặp không ít khó khăn.

         Tổng đàn trâu đến thời điểm 20/8/2017 ước đạt 15.253 con, giảm 2,7%. Tổng đàn bò đạt 97.532 con, tăng 8,9% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 19.982 con, tăng 6,77%. Tổng đàn lợn ước đạt 419.272 con, giảm 1,51% so với cùng kỳ. Đàn gà có 3.232,2 nghìn con, giảm 6,8% do thức ăn, thuốc phòng dịch cao làm giá thành phẩm cao.

        Công tác kiểm dịch, kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi:

        Công tác kiểm dịch động vật xuất, nhập tỉnh được các ngành chức năng duy trì thực hiện thường xuyên theo quy trình kiểm dịch. Theo dõi, chỉ đạo, phân bổ vắc xin cho Trung tâm Nông nghiệp các huyện để tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2017 cho đàn gia súc, gia cầm. Quản lý nhập con giống đàn gia cầm 212.000 con của 11 trại chăn nuôi gà công nghiệp tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm.

          1.2. Tình hình sản xuất lâm nghiệp

Lâm sinh: trong tháng 8/2017 trồng mới rừng tập trung ở các loại hình kinh tế ước thực hiện 150 ha; lũy kế đến hết tháng 8/2017 thực hiện 670 ha, bằng 99,7% so với cùng kỳ.

Chăm sóc rừng trồng lũy kế đến hết tháng 8/2017 đạt 2.615 ha, tăng 18,4% (+407 ha) so với cùng kỳ, trong đó: các đơn vị lâm nghiệp thuộc loại hình kinh tế nhà nước thực hiện 2.086 ha, chiếm 80%.

Giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 395.709 ha/418.873,5 ha, đạt 94,5% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng 358.122 ha; còn lại là ngân sách cho 37.587 ha cho 16.674  hộ gia đình (có 3.887 hộ người kinh, 12.787 hộ dân tộc) và 34 đơn vị tập thể.

Khai thác lâm sản: Ước tính tháng 8/2017 sản lượng gỗ khai thác ở các loại hình kinh tế thực hiện 1.200 m3, giảm 62,5%; củi thước 5.000 ster, giảm 9,09% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2017 sản lượng gỗ tròn các loại khai thác ở các loại hình kinh tế đạt 25.289 m3 (trong đó: sản lượng gỗ khai thác của các đơn vị được nghiệm thu, xác nhận đóng búa kiểm lâm 11.823,9 m3 ), giảm 66,39% so với cùng kỳ, do tiếp tục thực hiện chủ trương hạn chế khai thác gỗ nhằm bảo tồn phát triển tài nguyên rừng, đóng cửa rừng tự nhiên hạn chế xâm hại đến tài nguyên rừng trong việc bảo tồn nhằm đa dạng hệ sinh thái rừng. Củi thước 77.150 Ster, giảm 47,12% so với cùng kỳ, củi khai thác phần lớn sử dụng ở vùng đồng bào dân tộc do tập quán và những hộ có thu nhập thấp còn sử dụng; các loại lâm sản khác như: Lồ ô các loại 2.160 nghìn cây, giảm 3,6%; Le (nguyên liệu giấy) 376 tấn, giảm 1,05%; mung 505 nghìn cây, giảm 42,6%; hạt giống lâm nghiệp các loại 202 kg, giảm 19,2%; măng tươi 2.450 tấn, tăng 2,1%; rau rừng 920 tấn, tăng 2,2%; dớn trồng lan 30,5 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: trên địa bàn có mưa nhiều làm giảm nguy cơ cháy rừng, tuy nhiên công tác trực và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng vẫn luôn được ngành chức năng quan tâm theo dõi. Từ đầu mùa khô đến 20/8/2017 đã xảy ra 8 vụ cháy, giảm 75,76%; diện tích rừng bị cháy 25,44 ha, giảm 78,18% so với cùng kỳ. Trong đó, cháy rừng 3 vụ với diện tích 18,29 ha; cháy thảm cỏ dưới tán rừng 5 vụ với diện tích 7,15 ha, số công huy động chữa cháy là 148 công, có 02 vụ bắt được đối tượng gây cháy rừng tại huyện Đam Rông.

Tình hình vi phạm lâm luật trong tháng công tác bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường nhưng tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn diễn ra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 91 vụ vi phạm lâm luật chủ yếu ở hành vi phá rừng trái phép 14 vụ, giảm 39,13%, diện tích rừng bị phá 13,36 ha; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 41 vụ, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến 20/8/2017 tổng số vụ vi phạm lâm luật 721 vụ, giảm 27,9% (-279 vụ), trong đó hành vi chặt phá rừng trái phép 180 vụ, giảm 26,82% (-66 vụ), diện tích rừng bị phá 67,62 ha, giảm 31,78%; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản 191 vụ, giảm 23,9% (-60 vụ); mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 314 vụ, giảm 29,59% (-132 vụ) so với cùng kỳ. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 623 vụ (xử lý hành chính 600 vụ, chuyển xử lý hình sự 23 vụ). Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm là 262 chiếc phương tiện, dụng cụ; 1.026,3 m3 gỗ các loại; thu nộp ngân sách 6,8 tỷ đồng.

Công tác cho thuê rừng: tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 396 dự án/329 doanh nghiệp đang đầu tư triển khai dự án với tổng diện tích là 56.883 ha (đã trừ diện tích thu hồi một phần dự án). Tổng số dự án đã thu hồi 179 dự án/26.090 ha (gồm 145 dự án thu hồi toàn bộ/23.499 ha và 34 dự án thu hồi một phần/2.591 ha) do không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai chậm tiến độ đã được phê duyệt, không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích được thuê để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, công ty tự nguyện trả lại dự án.

 

 

 

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2017 tăng 2,92% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 1,12% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm cao lanh các loại đạt 37,9 ngàn tấn, tăng 16,33%; đá xây dựng đạt 64,4 ngàn m3, giảm 7,68% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,87% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 15,24% (tăng mạnh là sản phẩm dược phẩm khác 3.414 kg, tăng 51,93%); sản xuất kim loại tăng 8,49% (trong đó, sản phẩm Alumin đạt 42 ngàn tấn, tăng 8,49%); ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 6,38% (trong đó, sản phẩm hạt điều khô 131 tấn, tăng 9,28%; chè nguyên chất đạt 4.055 tấn, tăng 8,44%); ngành dệt tăng 5,21% (trong đó: sản phẩm vải dệt thoi từ sợi tơ tằm đạt 257 ngàn m2, tăng 1,63%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 4,49% (sản phẩm bê tông trộn sẵn đạt 14,7 ngàn m3, tăng 5,22%); ngành sản xuất trang phục tăng 2,68% (trong đó: sản phẩm bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần sooc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc đạt 833 ngàn cái); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 0,31% (sản phẩm phân bón NPK của công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng đạt 9.278 tấn, tăng 0,29%); ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 15,39% (trong đó: sản phẩm gỗ cưa hoặc xẻ 3.451 m3, giảm 32,96%).

Chỉ số sản xuất ngành phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,59% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng điện sản xuất được phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng đạt 371 triệu kwh; điện thương phẩm đạt 90 triệu kwh, tăng 9,76% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,89% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 7,73% và hoạt động thu gom rác thải tăng 13,89% so với cùng kỳ. Sản lượng nước ghi thu đạt 1.653 ngàn m3, tăng 7,73% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2017 tăng 7,52% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 1,42%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,91% (trong đó, ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 16,03%; ngành sản xuất kim loại tăng 11,53%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 9,83%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 8,36%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 6,9%); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 8,78%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,67% so với cùng kỳ.

3. Tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Từ đầu năm đến 21/8/2017 trên địa bàn tỉnh có 732 doanh nghiệp ngoài quốc doanh mới được cấp đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký 4.199,3 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 276 đơn vị trực thuộc; gửi thông báo tạm ngưng hoạt động cho 297 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; số doanh nghiệp giải thể là 80 doanh nghiệp.  

Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước: từ đầu năm đến thời điểm 21/8/2017 có 32 dự án được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư 3.907,85 tỷ đồng, quy mô diện tích 454,85 ha; có 74 dự án được điều chỉnh nội dung dự án đầu tư; thu hồi 19 dự án; trong đó, có 04 dự án nhà đầu tư đề nghị dừng thực hiện; 12 dự án chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án theo quy định, không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án; 03 dự án thu hồi do các lý do không thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến ký quỹ, bồi thường tài nguyên rừng. Tính đến ngày 21/8/2017, trên địa bàn có 921 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 125.844,12 tỷ đồng, quy mô diện tích 74.742,7 ha. Trong đó, có 395 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động;182 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư; 335 dự án đang triển khai xây dựng; 09 dự án trong khu công nghiệp đang tạm ngưng với tổng vốn đầu tư thực hiện là 50.712,13 tỷ đồng.

4. Đầu tư

Hoạt động đầu tư phát triển từ vốn ngân sách nhà nước đã được quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho việc giải ngân và thực hiện vốn đầu tư. Tuy nhiên, công tác đầu tư xây dựng cũng gặp một số khó khăn nhất định, một số công trình thuộc kế hoạch năm 2017 đã được thi công nhưng không nhiều, công tác đền bù giải tỏa còn nhiều bất cập. Nhưng nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 8 tháng đầu năm 2017 tăng khá so với cùng kỳ. 

Dự ước tháng 8/2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ( không bao gồm nguồn trái phiếu Chính phủ và phần trả nợ) đạt 202,3 tỷ đồng, tăng 19,56% so với cùng kỳ.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 169,8 tỷ đồng, chiếm 83,95% trong tổng vốn, tăng 26,67% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 79,4 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu đạt 19,7 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) đạt 24,5 tỷ đồng; vốn từ xổ số kiến thiết đạt 44,7 tỷ đồng và nguồn vốn khác đạt 1,5 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 32,5 tỷ đồng, chiếm 16,05% trong tổng vốn, tăng 5,02% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân sách huyện đạt 31,2 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn khác đạt 1,3 tỷ đồng.

Dự ước 8 tháng năm 2017, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh đạt 1.316,2 tỷ đồng, tăng 15,48% so với cùng kỳ, đạt 68,8% so với kế hoạch. Trong đó:

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 1.120,1 tỷ đồng, chiếm 85,1% trong tổng vốn, tăng 21,58% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 581,2 tỷ đồng; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 144,6 tỷ đồng; vốn xổ số kiến thiết đạt 262,2 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu, các ngành kinh tế có ưu thế  của địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thủy lợi, giao thông, y tế, giáo dục...

- Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 192,9 tỷ đồng, chiếm 14,65% trong tổng vốn, giảm 5,22% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện, thành phố.

Một số công trình đang triển khai trên địa bàn tỉnh: Nâng cấp đường Sương Nguyệt Ánh, Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố, xây dựng công viên Trần Hưng Đạo...(thành phố Đà Lạt); đường Phan Đình Phùng (thành phố Bảo Lộc); đường Langbiang, nâng cấp đường Đạ Sar- Xã Lát (huyện Lạc Dương); đường Tân Hà- Đan Phượng (huyện Lâm Hà); đường liên xã Liên Đầm- Tân Châu- Tân Phượng (huyện Di Linh); đường GT thôn Nao Đơ, Nao Quang Lộc Phú, đường GT từ QL 20 vào TT xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm); nâng cấp đường liên xã Madaguôi- Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai); đường Đạ Pal- Tôn Klong ( huyện Đạ Tẻh).

5. Hoạt động tài chính, tín dụng

5.1. Hoạt động tài chính

          Trong tháng 8/2017 ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó: tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế; triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet, nộp thuế điện tử. 

          Dự ước 8 tháng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4.124,6 tỷ đồng, bằng 71,15% so với dự toán, tăng 30,34% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 3.815,7 tỷ đồng, bằng 70,34% so với dự toán, tăng 28,18% so với cùng kỳ. Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Trung ương đạt 572,8 tỷ đồng, tăng 49,01%; thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 14,2%; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 62,4 tỷ đồng, giảm 23,39%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 874,4 t đồng, tăng 9,69%; thuế thu nhập cá nhân đạt 370,4 tỷ đồng, tăng 52,52%; lệ phí trước bạ đạt 203,2 tỷ đồng, tăng 24,43%; thu phí, lệ phí đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 27,44%; thu từ đất, nhà đạt 632,2 tỷ đồng, tăng 61,5%; thu xổ số kiến thiết đạt 435,6 tỷ, tăng 13,84% so với cùng kỳ. Thu thuế qua hải quan đạt 245,3 tỷ đồng, bằng 65,93% so với dự toán, tăng 36,2% so với cùng kỳ.

Dự ước 8 tháng tổng thu ngân sách địa phương đạt 8.170,3 tỷ đồng, bằng 81,44% so với dự toán, tăng 29,53% so với cùng kỳ. Trong đó, thu điều tiết đạt 3.569,2 tỷ đồng, tăng 40,92%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đạt 3.023,5 tỷ đồng, tăng 35,27% so với cùng kỳ.

Dự ước 8 tháng tổng chi ngân sách địa phương đạt 7.060,4 tỷ đồng, bằng 71,23% so với dự toán, tăng 10,58% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 1.043,1 tỷ đồng, tăng 9,12%; chi thường xuyên đạt 4.160,1 tỷ đồng, tăng 11,59%. Trong tổng chi thường xuyên; chi giáo dục đào tạo đạt 1.927,2 tỷ đồng, bằng 58,05% so với dự toán; chi sự nghiệp y tế đạt 504,1 tỷ đồng, bằng 63,22% so với dự toán; chi sự nghiệp kinh tế đạt 347,6 tỷ đồng, bằng 38,71% so với dự toán; chi quản lý hành chính đạt 849,7 tỷ đồng, bằng 61,62% so với dự toán. 

5.2. Hoạt động tín dụng

          Trong 8 tháng đầu năm 2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, quy định của ngành, của nhà nước đến các tổ chức tín dụng trên địa bàn; nguồn vốn khả dụng của toàn hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho nền kinh tế; huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt mức tăng trưởng khá cao; thực hiện chính sách tín dụng và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tiếp tục mở rộng tín dụng, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tiếp cận vay vốn ngân hàng, khuyến khích thực hiện sản xuất ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

          Ước đến 31/8/2017 vốn huy động đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 10,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 34.642 tỷ đồng, chiếm 81,9% tổng vốn huy động, tăng 12,6% so với đầu năm; tiền gửi thanh toán, tiền gửi khác đạt 7.658 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng vốn huy động, tăng 2,8% so với đầu năm.

Ước đến 31/8/2017 tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 61.400 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trung dài hạn 22.900 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng dư nợ, tăng 21,1%; dư nợ ngắn hạn 38.500 tỷ đồng, chiếm 62,7% tổng dư nợ, tăng 10,9% so với đầu năm.

         Ước đến 31/8/2017 tổng nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 370 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng dư nợ, tăng 13,1% so với đầu năm.

6. Thương mại, dịch vụ, giá cả và vận tải

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2017 đạt 3.580,1 tỷ đồng, tăng 18,79% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 14,86%. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 234,3 tỷ đồng, tăng 12,48%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 3.298,7 tỷ đồng, tăng 19,13% (kinh tế tư nhân đạt 1.030,9 tỷ đồng, tăng 35,83%; kinh tế cá thể đạt 2.267,6 tỷ đồng, tăng 12,83%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 47,1 tỷ đồng, tăng 28,86% so với cùng kỳ. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2017 đạt 25.954,3 tỷ đồng, tăng 11,08% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,5%. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 2.083,8 tỷ đồng, tăng 16,76%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 23.529 tỷ đồng, tăng 10,65% (kinh tế tư nhân đạt 7.045,3 tỷ đồng, tăng 23,36%; kinh tế cá thể đạt 16.481 tỷ đồng, tăng 5,98%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 341,5 tỷ đồng, tăng 7,96% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2017 ước đạt 2.589,4 tỷ đồng, tăng 18,48% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 104 tỷ đồng, tăng 22,55%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.444 tỷ đồng, tăng 18,14%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 41,4 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 1.088,7 tỷ đồng, tăng 7,08%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 300 tỷ đồng, tăng 27,47%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 138,7 tỷ đồng, tăng 18,51%. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2017 đạt 18.694,3 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 907,6 tỷ đồng, tăng 26,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 17.477,1 tỷ đồng, tăng 8,96%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 309,6 tỷ đồng, tăng 14,31% so với cùng kỳ. Một số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực phẩm đạt 8.267,5 tỷ đồng, tăng 5,87%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 2.121,3 tỷ đồng, tăng 23,1%; nhóm phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) đạt 1.343,7 tỷ đồng, tăng 27,25% so với cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) tháng 8/2017 ước đạt 367,8 tỷ đồng, tăng 12,84%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 206,2 tỷ đồng, tăng 16,68%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 87,9 tỷ đồng, tăng 1,64% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu dịch vụ (trừ ăn uống, lưu trú và lữ hành) 8 tháng năm 2017 đạt 2.842,9 tỷ đồng, tăng 16,28%; trong đó, doanh thu dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 1.816,7 tỷ đồng, tăng 16,46%; doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt 472,8 tỷ đồng, tăng 19,54% so với cùng kỳ.

          - Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8/2017 ước đạt 619,2 tỷ đồng, tăng 24,18% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 63,1 tỷ đồng, tăng 17,12%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 556,1 tỷ đồng, tăng 25,04% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 293,9 nghìn lượt khách, tăng 21,29% (khách trong nước đạt 263,7 nghìn lượt khách, tăng 21,21%; khách quốc tế đạt 30,2 nghìn lượt khách, tăng 22%). Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2017 đạt 4.389,9 tỷ đồng, tăng 13,41% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 537,3 tỷ đồng, tăng 10,29%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 3.852,6 tỷ đồng, tăng 13,86% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 2.576 nghìn lượt khách, tăng 14,01% (khách trong nước đạt 2.314,9 nghìn lượt khách, tăng 12,12%; khách quốc tế đạt 261,1 nghìn lượt khách, tăng 34,05%).

- Doanh thu du lịch lữ hành tháng 8/2017 ước đạt 3,7 tỷ đồng, giảm  0,54% so với cùng kỳ; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1.595 lượt khách, tăng 8,36%. Dự ước doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng 2017 đạt 27,2 tỷ đồng, tăng 9,9%; tổng số khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 14.574 lượt khách, tăng 12,07% so với cùng kỳ.

         6.2. Giá cả thị trường

         a. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

          Trong tháng giá xăng được điều chỉnh tăng vào ngày 04/8 và 19/8/2017 đã tác động làm nhóm giao thông tăng 2,38%; giá gas tăng 27.000 đồng/bình 12kg từ đầu tháng do giá gas thế giới trong tháng 8 ở mức 440 USD/tấn (tăng 85 USD/tấn so với tháng 7). Tháng 8 là tháng cao điểm mua sắm và chuẩn bị cho năm học mới, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các sở, ngành tích cực đẩy mạnh triển khai các chương trình hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2017 - 2018 như chương trình ưu đãi nhận được sự quan tâm đông đảo của các bậc phụ huynh, học sinh là mặt hàng sách giáo khoa giảm từ 5% - 10% khi mua trọn bộ, đồng thời giảm giá lên đến 30% sách tham khảo các loại; cùng với chương trình ưu đãi sách giáo khoa, các hệ thống nhà sách cũng thực hiện giảm giá nhiều mặt hàng văn phòng phẩm như tập, bút, ba lô, túi xách... đã tác động đến chỉ số CPI tháng này.

          Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 tăng 0,99% so với tháng trước, Cụ thể: nhóm giao thông tăng 2,38%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,47%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,2%, trong đó nhóm lương thực tăng 1,05%, nhóm thực phẩm tăng 1,7%, nhóm ăn uống ngoài gia đình ổn định; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 1,17%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,71%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,2%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%;  nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,09%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%. Bình quân 8 tháng năm 2017, CPI tăng 3,33% so với bình quân cùng kỳ. 

b. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ

         Giá vàng 99,99 trên địa bàn tỉnh ngày 23/8/2017 bán ra bình quân 3,45 triệu đồng/chỉ, tăng 0,73% so với tháng trước và giảm 1,61% so với cùng kỳ; bình quân 8 tháng năm 2017 chỉ số giá vàng tăng 5,16% so với bình quân cùng kỳ. Giá USD bán ra bình quân tháng 8/2017 dao động ở mức 22.642 đồng/USD; chỉ số giá USD tháng 8/2017 giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 1,76% so với cùng kỳ; bình quân 8 tháng năm 2017 chỉ số giá USD tăng 1,04% so với bình quân cùng kỳ.

         6.3. Vận tải, bưu chính viễn thông

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tháng 8/2017 đạt 486,9 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 295,4 tỷ đồng, tăng 21,09%; doanh thu vận tải hàng không đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 33,8%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 24,9 tỷ đồng, tăng 85,91% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 8 tháng năm 2017 đạt 3.594,7 tỷ đồng, tăng 16,43% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải đường bộ đạt 2.220,8 tỷ đồng, tăng 12,82%; doanh thu vận tải hàng không đạt 1.183,7 tỷ đồng, tăng 19,92%; doanh thu kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải đạt 190,1 tỷ đồng, tăng 44,03% so với cùng kỳ.

 - Vận tải hành khách tháng 8/2017 ước đạt 2.545,9 nghìn hành khách, tăng 18,48% và luân chuyển đạt 351,3 triệu hành khách.km, tăng 26,73% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 2.470,3 nghìn hành khách, tăng 18,26% và luân chuyển đạt 303 triệu hành khách.km, tăng 24,57%; vận tải hành khách hàng không đạt 70,8 nghìn hành khách, tăng 29,67% và luân chuyển đạt 48,3 triệu hành khách.km, tăng 42,19%. Dự ước vận tải hành khách 8 tháng năm 2017 đạt 22,6 triệu hành khách, tăng 6,97%; luân chuyển đạt 2.908,8 triệu hành khách.km, tăng 14,15% so với cùng kỳ; trong đó: vận tải hành khách đường bộ ước đạt 22,1 triệu hành khách, tăng 6,73% và luân chuyển đạt 2.579,4 triệu hành khách.km, tăng 12,85%; vận tải hành khách hàng không đạt 514,3 nghìn hành khách, tăng 19,52% và luân chuyển đạt 329,4 triệu hành khách.km, tăng 25,41%.

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ tháng 8/2017 ước đạt 1.004,1 nghìn tấn, tăng 16,99% và luân chuyển đạt 169,1 triệu tấn.km, tăng 15,89% so với cùng kỳ. Dự ước khối lượng hàng hoá vận chuyển đường bộ 8 tháng năm 2017 đạt 6.815,4 nghìn tấn, tăng 13,14%; luân chuyển đạt 1.088,9 triệu tấn.km, tăng 14,57% so với cùng kỳ.

- Doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông tháng 8/2017 ước đạt 208,3 tỷ đồng, tăng 32,75% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 20.936 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 20.736 thuê bao, thuê bao cố định đạt 200 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 5.200 thuê bao, giảm 15,94% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu hoạt động bưu chính viễn thông 8 tháng năm 2017 đạt 1.506,1 tỷ đồng, tăng 20,15% so với cùng kỳ. Số thuê bao điện thoại phát triển mới ước đạt 199.156 thuê bao; trong đó, thuê bao di động đạt 197.673 thuê bao, thuê bao cố định đạt 1.483 thuê bao. Số thuê bao internet phát triển mới đạt 38.260 thuê bao, giảm 1,35% so với cùng kỳ.

         7. Một số tình hình xã hội

7.1. Hoạt động văn hóa - tuyên truyền 

Trong tháng 8 năm 2017, ngành văn hóa- thông tin tiếp tục duy trì và triển khai nhiều hoạt động, đảm bảo tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển khai tổ chức các hoạt động của Lễ hội mùa Hè 2017 từ ngày 25-27/8/2017 với nhiều nội dung hoạt động như: chương trình Liên hoan Hiphop “Đêm của các điệu nhảy”, chương trình ca nhạc, trình diễn thời trang cưới “Sắc hè sôi động”, chương trình ca nhạc “Đêm Rock Tây Nguyên”. Ngoài ra, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh chuẩn bị cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan và in ấn bộ nhận diện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII  năm 2017.

Hoạt động bảo tàng mở cửa thường xuyên đã đón trên 2.400 lượt khách. Thư viện tỉnh mở cửa phục vụ 800 lượt bạn đọc.

7.2. Hoạt động thể dục - thể thao

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” luôn được ngành thể dục thể thao Lâm Đồng chú trọng với phương châm đưa thể dục thể thao về cơ sở nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng thuộc các lứa tuổi tham gia vào việc rèn luyện sức khỏe, vui chơi lành mạnh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Thể thao thành tích cao: Tham gia giải bóng bàn các cây vợt trẻ xuất sắc toàn quốc từ ngày 10-16/8/2017 tại Bắc Ninh có 7 VĐV tham gia; giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc từ ngày 05-20/8/2017 tại Nghệ An có 13 VĐV tham gia; giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc tại TP. Hải Phòng từ ngày 08-20/8/2017 có 08 VĐV tham gia.

Riêng kết quả thi đấu từ trung tuần tháng 7/2017 đến 02/8/2017, một số bộ môn giải toàn quốc như: Võ thuật cổ truyền, giải Judo, giải cầu lông, giải thể dục thể hình nam trẻ, nam cổ điển, vô địch nữ Fitness, giải bóng bàn trẻ- thiếu niên- nhi đồng, giải cờ vua đồng đội, giải quần vợt thanh- thiếu niên xuất sắc toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 34 Huy chương các loại (trong đó: 8 HCV, 7 HCB và 19 HCĐ).

Thể dục thể thao quần chúng: Tổ chức giải Karatedo các câu lạc bộ tỉnh tại huyện Đạ Tẻh từ ngày 01-03/8/2017, có 240 VĐV tham gia của 16 câu lạc bộ; giải Taekwondo các câu lạc bộ tỉnh tại huyện Lâm Hà từ ngày 09-12/8/2017, có 230 VĐV của 11 CLB tham gia. Giúp hội thao các ngành, đơn vị thi đấu các môn: Bóng đá, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, kéo co chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

7.3. Hoạt động giáo dục - đào tạo

Hoạt động giáo dục đào tạo trong tháng 8/2017 trên địa bàn toàn tỉnh tương đối ổn định, các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện tích cực, cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Bước vào năm học mới 2017-2018, quy mô và số lượng trường, lớp được quan tâm và đầu tư một cách có hệ thống, đảm bảo chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên. Hiện tỉnh có số lượng trường đạt chuẩn quốc gia là 317/713 trường từ mầm non đến THPT; 100% xã, phường, thị trấn duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.

Huy động 100% học sinh vào lớp 1 và lớp 6. Đối với tuyển sinh lớp 6, UBND tỉnh đã phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017 - 2018 là 22.369 học sinh; trong đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú là 550 học sinh, các trường có cấp THCS trực thuộc Sở GDĐT 1.441 học sinh, số còn lại tuyển sinh vào các trường THCS trực thuộc Phòng GDĐT các huyện, thành phố. Xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10, đây là năm thứ 3 Lâm Đồng thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 theo 2 phương thức là xét tuyển đối với các lớp không chuyên và thi tuyển đối với các lớp chuyên; số lượng tuyển sinh 15.969/18.133 học sinh lớp 9 vào lớp 10 công lập. Học sinh các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn tỉnh tựu trường vào ngày 21/8/2017 và khai giảng vào ngày 05/9/2017.

  Kiểm tra việc tổ chức hoạt động hè, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2017-2018 tại các huyện, thành phố, tiếp tục xét và thông báo kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2016-2017; toàn tỉnh có 13.227 thí sinh đỗ tốt nghiệp/13.325 thí sinh dự thi có đăng ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt 99,3%, tăng 4,8% so với năm học 2015-2016; trong đó, có 31 trường trung học phổ thông và 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên có 100% thí sinh đăng ký dự thi được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. Tổ chức Lễ tuyên dương - khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, học sinh đỗ thủ khoa các trường đại học trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 vào chiều ngày 14/8/2017.

Tiếp tục công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm học 2017-2018. Tổ chức chấm phúc khảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017, cụm thi do Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng chủ trì.

Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017-2018 từ 15,5 điểm đến 17 điểm, mức điểm trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Năm học 2017-2018 trường Đại học Đà Lạt tuyển 3.195 chỉ tiêu ở 31 ngành đào tạo đại học hệ chính quy.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm học 2017-2018 nguyện vọng 1 tất cả các ngành là 15,5 điểm. Trường tuyển sinh 9 ngành học với 650 chỉ tiêu theo 2 hình thức: Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông và xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016-2017.

7.4. Hoạt động y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm        

Ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống cúm A (H1N1), (H5N1), (H5N6), (H5N8), (H7N9), dịch sởi, tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ đầu tháng đến nay có 06 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ, không có tử vong. Bệnh sốt rét có 27 trường hợp sốt rét mới, giảm 02 trường hợp so với cùng kỳ. Bệnh phong không phát hiện thêm bệnh nhân mới, toàn tỉnh quản lý 176 bệnh nhân phong và chăm sóc tàn phế cho 167 bệnh nhân. Phát hiện 61 trường hợp bệnh nhân lao mới, không có tử vong, hiện toàn tỉnh đang quản lý điều trị cho 327 bệnh nhân lao. Có 16 trường hợp nhiễm HIV mới (tích lũy: 1.273), không có trường hợp chuyển sang AIDS mới (tích lũy: 269), không có tử vong do AIDS mới (tích lũy: 523).

Công tác tiêm chủng mở rộng: Đã thực hiện tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin cho trên 12.500 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm UV2+ cho 19.200 phụ nữ có thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Tiếp tục quản lý giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 8/2017 tổ chức tuyên truyền về Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa Mẹ từ ngày 01-07/8/2017, phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết. Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8).

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chú trọng nên từ đầu năm đến nay không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh.

7.5. Tình hình an toàn giao thông

 Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Đất Việt Sự Kiện lắp đặt 30 pano tuyên truyền an toàn giao thông tại tường rào cổng chính các trường PTTH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; ban hành Văn bản số 241/BATGT ngày 16/8/2017 về việc phối hợp kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá tải trên đường Trường Sơn Đông; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn UBND các địa phương kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp huyện; ban hành văn bản đề nghị Ban ATGT các địa phương hưởng ứng Liên hoan phim về an toàn giao thông năm 2017, giải thưởng Báo chí tuyên truyền an toàn giao thông 2017, chương trình “Vòng tay yêu thương, an tâm tiến bước” năm 2017. In 2.000 cuốn tài liệu tuyên truyền Nghị định số 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ gửi đến Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2017 xảy ra 14 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ; số người chết là 10 người, giảm 2 người so với cùng kỳ; số người bị thương là 5 người, giảm 5 người so với cùng kỳ. Số vụ tai nạn giao thông 8 tháng đầu năm 2017 là 133 vụ, giảm 3,62% (giảm 5 vụ) so với cùng kỳ; số người chết là 103 người, tăng 3 người; số người bị thương là 71 người, giảm 21 người so với cùng kỳ.

Đăng ký mới cho 365 ôtô và 4.796 môtô. Tổng số phương tiện đang quản lý: 47.831 xe ôtô; 892.781 xe môtô; 103 phương tiện đường thủy. Lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, xử lý 3.648 trường hợp; tổng số tiền xử phạt là 2.602 triệu đồng; tước 299 giấy phép lái xe; tạm giữ 21 ô tô, 371 mô tô.

7.6. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, làm chết 01 người, bị thương 03 người, thiệt hại ước tính 990 triệu đồng. Vi phạm môi trường 01 vụ, xỷ lý 01 vụ, số tiền xử phạt là 12 triệu đồng.

         Trong 8 tháng năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được giữ vững; đời sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định và được cải thiện./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt