Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Đam Rông
Trích từ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Đam Rông

               I. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

1. Nông nghiệp:

1.1. Trồng trọt:  Vụ đông xuân gieo trồng 1.036,8 ha, bằng 98,3% so với kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó; lúa gieo sạ 844 ha, đạt 105,5% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ; năng suất 44,5 tạ/ha, bằng 100% kế hoạch tăng, 4,6% so với cùng kỳ; ngô 83 ha, bằng 83% KH và 97,6% so với cùng kỳ, năng suất 46,6 tạ/ha, tăng 3,6%; đậu 45,8 ha, năng suất 14 tạ/ha tăng 3,7%; rau 54 ha, năng suất 141 tạ/ha, đạt 104,7% so kế hoạch. Vụ hè thu và một số cây vụ Mùa gieo trồng 2.083 ha, bằng 89,7% KH và 93,8% so với cùng kỳ.

- Chăm sóc, trồng mới cây lâu năm: Trồng mới 130 ha nâng tổng diện tích lên 10.428,7 ha, đạt 100,8% so với kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tái canh 400 ha cà phê và chuẩn bị giống trồng mới đúng thời vụ. Hiện đã thu hoạch sản phẩm một số loại cây như: xoài, chuối, dứa, mít, chanh dây, bưởi, chôm chôm...

1.2. Chăn nuôi: Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng triển khai; tổng đàn gia súc hiện có 20.868 con; tổng đàn gia cầm 109,2 nghìn con, bằng 97,5% KH, tăng 34,9% so với cùng kỳ.

2. Lâm nghiệp: Đã xảy ra 03 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 18,29 ha. Cấp 35.282  cây trồng rừng phân tán. Giao khoán 38.953,39 ha rừng cho 2.482 hộ và 03 đơn vị. Phát hiện và lập biên bản 51 vụ, xử lý 49 vụ vi phạm Luật BV&PTR, thu phạt 194,7 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Thủy sản: Diện tích nuôi thả 83,1 ha, bằng 85% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 104,6 tấn, giảm 7% so với cùng kỳ.

II. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- XÂY DỰNG CƠ BẢN

- GTSX 6 tháng đầu năm đạt 35.796,6 triệu đồng bằng 30,2% so với kế hoạch, tăng 20,5% so với cùng kỳ (theo giá so sánh 2010). Theo giá hiện hành ước đạt 45.176,6 triệu đồng, bằng 26,3% so với kế hoạch, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

- Kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2017, toàn huyện có 58 doanh nghiệp; trong đó có 44 doanh nghiệp đang hoạt động, 1 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 14 doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào SXKD.

Vốn đầu tư là 147.619 triệu đồng, thực hiện đầu tư 110 công trình, dự án. (Trong đó: vốn NSNN cấp tỉnh: 101.468 triệu đồng với 66 công trình, dự án; nguồn vốn NSNN cấp huyện: 25.500 triệu đồng với 31 công trình; nguồn vốn NSNN cấp xã: 20.651 triệu đồng với 13 công trình).

Tính đến 30/6, giá trị khối lượng đã khởi công thực hiện được 92.096 triệu đồng, đạt 62,4%  so với kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân đạt 62,7%.

III. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH- THƯƠNG MẠI - GIÁ CẢ -VẬN TẢI

Ước 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 13.242 triệu đồng, bằng 50,4% so kế hoạch và 70,5% so với cùng kỳ. Trong đó; thu từ thuế phí 6.978 triệu đồng, bằng 39,3% so kế hoạch và tăng 10% so với cùng kỳ, các khoản thu từ nhà đất 2.004 triệu đồng, bằng 34,8% so kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 176.827 triệu đồng, bằng 59,6% so với kế hoạch và 90,1% so với cùng kỳ.

Giá một số hàng nông sản giảm so với cùng kỳ: thịt lợn hơi dao động ở mức 25.000 đ/kg; gà ta 95.000 đ/kg, giảm 5% so với cùng kỳ, cá các loại phổ biển ở mức từ 65.000 đ/kg; thịt bò ổn định ở mức 250.000 - 260.000 đ/kg; Rau các loại như: bắp cải 10.000 đ/kg, khoai tây 18.000 đ/kg, dưa leo 12.000 đ/kg. Giá phân đạm phổ biến ở mức 7.000 - 8.000 đ/kg. Riêng giá xăng giảm còn 17.560 đ/lít. Giá vật liệu xây dựng cơ bản ổn định, giá xi măng bán lẻ phổ biến ở mức 1.500.000 - 1.900.000 đ/tấn.

 Doanh thu vận tải 6 tháng ước đạt 55.644,2 triệu đồng, bằng 40,9% so với kế hoạch, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 306,9 nghìn tấn, bằng 46,8% so với kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hành khách đạt 194,6 nghìn người, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong các dịp lễ tết, hè các nhà xe đã bổ sung tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách không có tình trạng chèn khách, ép vé xảy ra.

 Kết quả hoạt động bưu chính, viễn thông: Tổng doanh thu bưu chính - viễn thông 6 tháng đầu năm ước đạt 8.040 triệu đồng, bằng 51,7% kế hoạch. Trong đó; doanh thu bưu chính ước đạt 3.000 triệu đồng. Doanh thu ngành viễn thông ước đạt 5.040 triệu đồng, đã phủ sóng 100% các xã trên địa bàn huyện, thông tin liên lạc được bảo đảm an toàn thông suốt.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VĂN HÓA- XÃ HỘI

1. Công tác an sinh xã hội:

Trong 6 tháng đầu năm chi trả trợ cấp 4.983 triệu đồng/1.486 đối tượng; việc xét cắt chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp mới được thường xuyên thực hiện... Ngoài ra, toàn huyện có 583 đối tượng tham gia hưởng gói Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội VN với tổng kinh phí chi trả 505 triệu đồng. Cấp 41.590 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng; mở 1 lớp nghề cho 34 học viên; xuất khẩu 18 lao động sang thị trường Ả Rập.

 Đến nay có 886/4.105 hộ đăng ký thoát nghèo; trợ cấp 4.800 kg gạo/72 hộ/320 khẩu thuộc xã Đạ Long; giải quyết cho hộ thoát nghèo các năm được vay vốn Ngân hàng CSXH và trợ cấp cho 4.813 học sinh với kinh phí 2.406 triệu đồng.

Tết Nguyên đán năm 2017, thăm hỏi và tặng quà 169,8 triệu đồng/696 lượt người có công; 289,3 triệu đồng /1.346 đối tượng BTXH, hưu trí; hỗ trợ 1.026,3 triệu đồng/4.105 hộ nghèo; 587,8 triệu đồng/2.939 hộ cận nghèo và Trợ cấp gạo thiếu đói trong dịp Tết là 190,6 triệu đồng/234 hộ/1.059 khẩu với 15.885 kg gạo từ ngân sách nhà nước. Ban chỉ đạo Tây nguyên hỗ trợ cho 200 hộ nghèo/200 triệu đồng.

2. Hoạt động văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:

Ngành Văn hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động, bám sát yêu cầu chỉ đạo, phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các thôn đăng ký danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Đến nay, đã có 95/101 cơ quan, đơn vị, 56/56 thôn và 10.256/11.540 gia đình đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2017.

Trong 06 tháng đã cấp 02 giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ internet; triển khai nhiều hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương.

3. Giáo dục:

Ngành giáo dục tiếp tục bám sát hướng dẫn của ngành và yêu cầu chỉ đạo của huyện để triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sỹ số ở các bậc học; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với học sinh vùng khó khăn; chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng học sinh bỏ học.

Tổng kết năm học 2016-2017, 37 trường, 9 trường đạt chuẩn Quốc gia; tổng số 15.002 học sinh, trong đó: mầm non 3.170 HS, tiểu học 6.167 HS, THCS 3.838 HS, THPT 1.827 HS. Tỷ lệ duy trì sỹ số và lên lớp các bậc học khá cao. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 tại huyện tổ chức 02 điểm thi và có 468 HS đăng ký dự thi, các trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ thi diễn ra từ ngày 22 đến 24/6/2017; đồng thời, triển khai kế hoạch hoạt động hè, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2017-2018.

4. Công tác Y tế:

Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, nhất là cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng BHYT và trẻ em dưới 6 tuổi. Tổng số lần khám bệnh 6 tháng đạt 29.629 lượt. Tổng số bệnh nhân điều trị đạt 1.918 bệnh nhân; trong đó điều trị nội trú 1.615 bệnh nhân.

Tiếp tục giám sát dịch cúm A (H1N1) và (H5N1), chú trọng phòng chống dịch bệnh chân - tay - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:

- Năm 2017, huyện đề ra một số giải pháp cụ thể như: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững gắn với tập trung triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển đàn bò cao sản… Đến nay, có 01 xã đạt 17/19 tiêu chí, 06 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 01 xã đạt 8 tiêu chí.

6. Tình hình trật tự, an toàn giao thông:

Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông (tăng 05 vụ so với cùng kỳ), bị chết 05 người, 02 người bị thương, ước thiệt hại về tài sản 30 triệu đồng. Lập biên bản xử lý 753 trường hợp vi phạm giao thông; xử phạt 571 trường hợp với số tiền 352,8 triệu đồng.

An ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm; không có cháy nổ, ô nhiễm môi trường xảy ra, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng được cải thiện./.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt