Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2017 huyện Đơn Dương
Trích từ báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng của Chi cục Thống kê Huyện Đơn Dương

I/ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản :

1. Sản xuất nông nghiệp:

Cây hàng năm: Tổng diện tích lúa vụ đông xuân đã gieo trồng 616,4 ha, so với cùng kỳ đạt 121,9%, trong đó đã thu hoạch 494 ha đạt 80% trên diện tích gieo trồng, so với cùng kỳ đạt 123,5%. Cây bắp gieo trồng được 157 ha, so với cùng kỳ đạt 78,7%, trong đó thu hoạch ước đạt 72,2 ha, so với cùng kỳ đạt 61,7%; sản lượng thu hoạch đạt 396,1 tấn, so với cùng kỳ đạt 60,8%. Cây khoai lang gieo trồng 262 ha, so với cùng kỳ đạt 91,6%; thu hoạch 236,7 ha, so với cùng kỳ đạt 88,7%. Cây rau các loại gieo trồng 14.582 ha, so với cùng kỳ đạt 101,9%; thu hoạch 6.607 ha, so với cùng kỳ đạt 104,1%; sản lượng thu hoạch 254.733 tấn, so với cùng kỳ đạt 77%. Đậu các loại chủ yếu là đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan, đậu trắng diện tích gieo trồng 148 ha; sản lượng thu hoạch 104 tấn, so với cùng kỳ đạt 117,8%.

Cây lâu năm:

- Cây ăn quả: Diện tích cây xoài 2,2 ha, sản luợng 3,1 tấn; chuối 109,3 ha, so với cùng kỳ tăng 14,3 %, sản lượng 1.314 tấn, so với cùng kỳ tăng 8,4 %; dứa 43,5 ha, so với cùng kỳ tăng 3,3%, sản lượng 440,3 tấn, so với cùng kỳ tăng 0,8%.

- Cây công nghiệp: Diện tích hồ tiêu 12,9 ha, so với cùng kỳ tăng 14,2%, sản lượng đạt 10,04 tấn; cà phê 1.707,1 ha, so với cùng kỳ giảm 2,5% do cà phê già cỗi, bà con chuyển sang trồng rau màu và các cây ngắn ngày khác.

2. Chăn nuôi                  

Đàn trâu có 2.515 con, so với cùng kỳ bằng 101,1%, số trâu xuất chuồng ước đạt 204 con, sản lượng xuất chuồng 71,4 tấn; đàn bò 22.420 con, so cùng kỳ bằng 102,4%, trong đó bò sữa là 11.370 con, so với cùng kỳ tăng 4,2%; số bò xuất chuồng ước 1.020 con, sản lượng xuất chuồng 260,1 tấn; tổng đàn lợn ước 11.375 con, so với cùng kỳ đạt 92,2%, số con lợn xuất chuồng 9.799, sản lượng xuất chuồng 901,5 tấn; tổng đàn gia cầm 196,9 ngàn con, trong đó gà 173 ngàn con so với cùng kỳ bằng 125,3%, sản lượng trứng gà ước 10.117 nghìn quả.

3. Lâm nghiệp

Trong 6 tháng, Kiểm lâm trên địa bàn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng tuyên truyền qua 12 cuộc họp dân với 757 lượt người tham dự; tổ chức họp lực lượng nhận khoán QL-BVR là 31 cuộc với 919 lượt hộ nhận khoán; thực hiện 23 cam kết với những hộ canh tác nương rẫy, các cơ sở chế biến gỗ không vi phạm Luật BV&PTR.

Phối hợp với các đơn vị chủ rừng, lực lượng nhận khoán tuần tra, kiểm tra rừng 121 đợt với 812 lượt người tham gia; thực hiện công tác rà soát đất để cấp cho đồng bào dân tộc diện tích 90ha tại xã Tu Tra.

Đã thực hiện làm giảm vật liệu cháy rừng trồng giai đoạn II, diện tích là 98,75/100,7 ha, đạt 98,06% kế họach; làm lán canh lửa tạm thời: 22/22 lán, sơn sửa 2 bảng nội quy tuyên truyền; sửa 16 km đường lâm nghiệp; làm mới 1 bảng nội quy. Trên địa bàn huyện chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Giao khoán QLBVR với tổng diện tích 28.543 ha cho 2 tập thể và 908 hộ.

 Kế hoạch trồng cây phân tán với số lượng 2.500 cây các loại đã tổ chức lễ phát động trồng cây trong dịp lễ 19/5 tại xã Ka Đô số lượng 100 cây.

 Sản lượng gỗ khai thác, và tỉa thưa rừng trồng ước 2.342 m3.

Tình hình vi phạm trong 6 tháng có 16 vụ, giảm 06 vụ, giảm 27,27% so với cùng kỳ; trong đó, Phá rừng trái pháp luật là 04 vụ, giảm 88,2%, giảm 01 vụ so với cùng kỳ; khai thác rừng trái phép là 06 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; mua, bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép 05 vụ, giảm 03 vụ so với cùng kỳ; vi phạm quy định về quản lý động vật rừng là 01 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ. Số vụ  đã xử lý 14 vụ, trong đó xử lý hành chính 14 vụ. Số vụ tồn đang xử lý 02 vụ .

4. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước thực hiện 230,5 ha, so với cùng kỳ đạt 90%; sản lượng thu hoạch 214,6 tấn so với cùng kỳ đạt 84,5 %.

II. Sản xuất Công nghiệp- Xây dựng cơ bản:

          1. Sản xuất công nghiệp: Trong 6 tháng sản xuất công nghiệp-TTCN trên địa bàn thực hiện theo giá so sánh 2010 ước 79 tỷ, so với cùng kỳ đạt 102,2%; ngành công nghiệp khai thác 334 triệu đồng, so với cùng kỳ bằng 101%; ngành công nghiệp chế biến 78,7 tỷ, so với cùng kỳ bằng 102,2%. 

2. Về xây dựng: Toàn huyện tính đến nay đã triển khai thực hiện 34 công trình, trong đó: Công trình chuyển tiếp 10 công trình, tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, vốn cấp năm 201744,8 tỷ đồng, giải ngân 23,9 tỷ đồng, đạt 53,5%. Hiện còn 2 công trình đang thi công. Công trình khởi công mới là 24 công trình, tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 44,9 tỷ đồng. Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh 5 công trình, tổng mức đầu tư là 56,7 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 16,5 tỷ đồng hiện đang triển khai công tác chọn thầu. Công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện 19 công trình, tổng mức đầu tư là 40,7 tỷ đồng, vốn cấp trong năm 2017 28,4 tỷ đồng, giải ngân 11,2 tỷ  đồng, đạt 40%. Công trình hồ chứa nước KaZam, tổng mức đầu tư 496 tỷ đồng, vốn cấp năm 2017 là 1 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Nguồn vốn xây dựng nông thôn mới: Vốn cấp 3,4 tỷ đồng, giải ngân 0,81 tỷ đồng, đạt 24%.

III. Thương mại - giá cả - Vận tải :

1. Thương mại : Các loại hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn huyện đảm bảo đủ các chủng loại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Trước, trong, sau tết Đinh dậu huyện đã tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực thương mại; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp kiểm tra giá cả, các chương trình bình ổn giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm.

Tình hình giá cả một số mặt hàng nông sản giảm mạnh so với cùng kỳ đã ảnh hưởng không ít đến đời sống thu nhập của bà con nông dân. Giá  cả đầu ra của một số sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện vẫn phụ thuộc vào sự điều tiết của thị trường tự do.

2. Về vận tải: Doanh thu vận tải 6 tháng thực hiện 264,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 102,1%; khối lượng vận chuyển hành khách thực hiện 342 ngàn hành khách, so với cùng kỳ bằng 101,7%; khối lượng hành khách luân chuyển thực hiện 116.024 ngàn hành khách, so với cùng kỳ bằng 101%; sản lượng hàng hóa vận chuyển thực hiện 294 ngàn tấn, so với cùng kỳ bằng 102,8%; khối lượng hàng hóa luân chuyển thực hiện 83.694 ngàn tấn, so với cùng kỳ bằng 103,1%. 

IV. Tài chính:

Tổng thu ngân sách trên  địa bàn thực hiện 61,5 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 62,8% và so với cùng kỳ đạt 103,8%. Trong đó, thuế phí thực hiện 37,4 tỷ đồng so với kế hoạch đạt 54,4% và so với cùng kỳ bằng 125,6%. Các khoản thu đạt cao so với cùng kỳ như: Thuế Thu nhập cá nhân 12 tỷ đồng, đạt 84,6% so kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 194,8%;  phí, lệ phí 4,6 tỷ đồng, đạt 103% so kế hoạch và so với cùng kỳ bằng 316,9%; thu từ nhà đất thực hiện 17,8 tỷ đồng, đạt 84,5% so kế hoạch và so với cùng kỳ bằng 122,2%;

Tổng chi NSĐP trong tháng ước thực hiện 196,7 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 51,6% và so với cùng kỳ đạt 100%. 

            V. Một số vấn đề về Văn hóa - Xã hội :

1. Hoạt động giáo dục – đào tạo: Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, nhất là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức điều tra phổ cập xóa mù chữ, thi học sinh giỏi THCS; hoàn thành chương trình dạy và học năm học 2016-2017; chuẩn bị  các điều kiện tuyển sinh đầu các cấp học. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng trường chuẩn.

2. Hoạt động văn hóa tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện của đất nước trong 6 tháng đầu năm; duy trì tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện; tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

3. Hoạt động y tế: Theo dõi phòng chống dịch bệnh và dịch gia súc, gia cầm; kiểm tra hành nghề y dược;  kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm 642 cơ sở, vi phạm 175 cơ sở, xử lý vi phạm 26 cơ sở, nhắc nhở 149 cơ sở, số tiền xử phạt là 21 triệu đồng.

4. Hoạt động công tác TBXH: Tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc tết, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đói, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán 2017 là 2,23 tỷ đồng. Có 19 đoàn từ thiện đến thăm và tặng 3.537 phần quà và cấp phát thuốc miễn phí cho 980 lượt người với trị giá 916 triệu đồng.

Triển khai kế hoạch và tổ chức tư vấn, tuyên truyền xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2017; rà soát hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình để thực hiện chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; triển khai hỗ trợ đầu tư giảm nghèo cho 100 hộ với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, đã giải ngân và nghiệm thu.


Các tin khác
© Copyright 2012 CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
10 Đường 3 Tháng 4, Phường 3, TP. Đà Lạt